NR 83

1.      Czytanie dla rozwoju : wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko / Aneta Czerska. - Warszawa : Instytut Rozwoju Małego dziecka, 2016.

... Tematem publikacji jest wczesnodziecięca nauka czytania dla dzieci najmłodszych. Po raz pierwszy została przedstawiona metoda nauki czytania w języku polskim dla dzieci od urodzenia, która jest dla nich interesująca, a dla rodziców łatwa do zastosowania. Metoda Cudowne Dziecko rozwija wzrok, słuch i mowę dziecka, kształtuje myślenie operacyjne oraz świadomość otaczającego świata. Rozbudza w dzieciach miłość do czytania, pozwala na samodzielne odszyfrowanie kodu liter oraz czytanie i rozpoznawanie znaczenia wyrazów, zdań i tekstów. Nawet dzieciom uczonym sporadycznie daje dobre podstawy do dalszej nauki czytania, gdyż w odpowiedzi na doświadczenia w krytycznym okresie rozwoju dokonuje się rozwój zaangażowanych struktur nerwowych. Po raz pierwszy została zbadana efektywność nauki czytania. Po raz pierwszy metoda nauki czytania została poddana weryfikacji... [http://cudownedziecko.pl/dt_catalog]

 

2.      Książki w życiu najmłodszych / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015.

Książka składa się z dwóch, wzajemnie się uzupełniających części: pierwszej, zatytułowanej Dziecięce przestrzenie literatury oraz drugiej - poświęconej wspieraniu czytelnictwa najmłodszych. Artykuły w niej zamieszczone zostały napisane przez polskich i tureckich przedstawicieli świata nauki, z których dwoje realizuje swoje pasje w praktyce, pracując w różnych placówkach kultury i nauki czerpiąc inspiracje z pracy do działalności naukowej. Ze względu na poruszony w książce aspekt teoretyczny i praktyczny publikacja jest adresowana do badaczy kultury poświęcających uwagę czytelnictwu najmłodszego pokolenia...
[źródło opisu: okładka].

 

3.      Elementarz : czytam metoda sylabową / aut. Małgorzata Małachowska. - Kalisz : Wydawnictwo MARTEL, 2016.

... to doskonała książka do nauki czytania metodą sylabową. Dzięki tej metodzie dzieci dużo łatwiej i szybciej uczą się czytać. Zaś wyróżnione kolorem sylaby w poszczególnych wyrazach i zdaniach sprawią, że płynne czytanie okaże się sztuką wcale nie taką trudną. Elementarz składa się z trzech części. W pierwszej części prezentowane są poszczególne litery, sylaby i krótkie zdania. Druga część zawiera proste czytanki i wierszyki. W trzecie części znajdują się zdania zapisane w trzylinii, dające dziecku możliwość poćwiczenia ładnego pisania.
[źródło opisu: okładka]

 

4.      Uczę czytać : poradnik dla nauczycieli i rodziców początkujących czytelników / Halina Konior-Węgrzynowa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

W publikacji przedstawiono czytanie jako proces rozwiązywania problemów, łamigłówkę czy układanie puzzli. Książka dostarcza cennych, praktycznych wskazówek, jak przygotować dzieci do nauki czytania oraz w jaki sposób wspierać je w nabywaniu tej umiejętności. Prezentowany w niniejszej publikacji sposób nauczania sztuki czytania poprzez rozwiązywanie problemów nie wymaga fundamentalnych zmian w dotychczas stosowanych metodach i praktykach dydaktycznych. Nie narzuca żadnych rygorystycznych procedur ani ściśle określonych materiałów. Pozwala na całkowicie spontaniczne doświadczenia z dowolną książką w szkole lub w domu. Punktem wyjścia nie jest z góry założony materiał, którego dziecko ma się nauczyć. Liczy się to, co uczeń aktualnie wie i potrafi, co może wnieść do czytania dowolnego tekstu wspólnie z dorosłym. Nie jest to program, który należy realizować strona po stronie, lecz zbiór wskazówek do wykorzystania w pracy z różnymi czytelnikami i z zastosowaniem różnych materiałów. [http://www.nieprzeczytane.pl]

 

5.      Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko / Grzegorz Leszczyński. - Poznań : Media Rodzina, 2015.

Profesor Grzegorz Leszczyński - historyk literatury, badacz i krytyk literatury dla dzieci
i młodzieży - dzieli się swoją miłością do książek dla młodego czytelnika, stawiając już na początku niemal hamletowskie pytanie: „Nie czytać? Czytać?". I prowadzi czytelnika od kołysanek, przez poezję liryczną dla dzieci, rymowanki dydaktyczne i baśnie po literaturę fantastyczną. Na licznych przykładach pokazuje, jak przez lata rozwijała się literatura dla dzieci, wokół czego się ogniskowała, uświadamia, jakie bogactwo nosimy w sobie, mając w pamięci lektury dzieciństwa. Trudno wyobrazić sobie książkę dla dzieci bez ilustracji - i tym tropem wędrujemy, śledząc techniki i sposoby ilustrowania, kształtujące wyobraźnię i gust młodego odbiorcy. A pomaga nam w tym znakomity projekt graficzny tej książki, którego autorem jest Andrzej Tomaszewski.[https://mediarodzina.pl]

 

6.      Szwecja czyta. Polska czyta / pod redakcją Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015.

Czy szwedzki sposób patrzenia na literaturę i promocję czytelnictwa różni się od   naszego? Czy Szwecja mierzy się z podobnymi do naszych problemami? I w jaki sposób walczymy dziś o poprawę czytelnictwa w Polsce? Na te pytania bardzo ciekawie odpowiadają szwedzcy i polscy pisarze, wydawcy, bibliotekarze, agenci literaccy, związkowcy, urzędnicy państwowi i przedstawiciele samorządów,  porównując polskie i szwedzkie praktyki czytelnicze, rozwiązania prawne i doświadczenia. Opowiadają o swojej pasji, zmaganiach i nadziejach. Udowadniają, że dla własnego, ale także społecznego dobra, wszyscy powinniśmy czytać, czytać i jeszcze raz czytać. Wśród rozmówców m.in.: Joanna Kluzik-Rostkowska, Beata Stasińska, Beata Chmiel, Roman Chymkowski, Katti Hoflin i Stefan Ingvarsson, a o historycznym podłożu różnic między polskim a szwedzkim czytelnictwem pisze dr Maja Chacińska. [https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl]

 

7.      Czytanki : materiały do nauki czytania metodą sylabową / [opracowanie Magdalena Hinz ; opracowanie graficzne Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

Publikacja przeznaczona jest dla dzieci, które zaczynają czytać lub mają trudności
z opanowaniem tej umiejętności. Za pomocą książki dziecko uczy się czytać metodą sylabową. Wszystkie wyrazy i teksty są zapisane dwoma kolorami czcionki, zgodnie z podziałem na sylaby. W drugiej części książki znajdują się czytanki zawierające wszystkie litery polskiego alfabetu. Dzięki tym teksom dziecko może utrwalać poznane litery, ćwiczyć czytanie i uczyć się nowych wyrazów.... [źródło opisu: okładka]

 

8.      Czytanie ze zrozumieniem. 1, Lektury / [redakcja Małgorzata Chromiak]. - Kraków : Wydawnictwo Epideixis, 2015.

Książeczka „Czytanie ze zrozumieniem 1. Lektury" przeznaczona jest dla dzieci w klasach I - III. Zawiera bogaty materiał językowy służący doskonaleniu czytania ze zrozumieniem; opiera się na znanych dzieciom utworach literackich lub na ich fragmentach np „Kubuś Puchatek", „Szewczyk Dratewka", „Zaczarowana zagroda" czy „Doktor Dolittle". Na ich podstawie przygotowane zostały różne formy ćwiczeń i zabaw oraz quizów sprawdzających rozumienie i zapamiętywanie przeczytanego tekstu:

  • uzupełnianie tekstu brakującymi wyrażeniami i zwrotami, pasującymi logicznie
    i gramatycznie,
  • doskonalenie umiejętności kojarzenia faktów i zdarzeń oraz analizowania
    i zapamiętywania treści,
  • wzbogacanie słownictwa dziecka i rozwijanie jego zdolności porozumiewania się.

 Zawarte w książeczce ćwiczenia mogą być formą wspierającą analizę lektur omawianych na lekcjach oraz sposobem sprawdzenia stopnia opanowania zagadnień gramatycznych. Atrakcyjna szata graficzna zachęca dziecko do zapoznania się z treścią lektur i wspiera proces rozumienia czytanego tekstu. [http://www.pus.pl/produkt/czytanie-ze-zrozumieniem-1-lektury/]

 

9.      Czytanie ze zrozumieniem. 2, O szarym motylku / [autor Agnieszka Piekarska ; ilustracje Marcin Bruchnalski]. - Kraków : Wydawnictwo Epideixis, 2016.

Książeczka „Czytanie ze zrozumieniem 2. O szarym motylku" należy do serii tytułów PUS, których celem jest ćwiczenie czytania ze zrozumieniem. Umiejętność czytania ze zrozumieniem nabyta w młodszych klasach szkoły podstawowej jest bardzo ważna i niezbędna na wyższych poziomach edukacji. Kształtowanie tej umiejętności to podstawa, która otwiera przed dzieckiem możliwości dalszego systematycznego i skutecznego uczenia się i pogłębiania wiedzy. Istotą czytania jest zrozumienie treści poprzez analizę znaczenia poszczególnych słów, wyrażeń i zdań. Dziecko potrafiące czytać ze zrozumieniem umie wyodrębnić główną myśl tekstu, wskazać bohaterów oraz prawidłową kolejność wydarzeń. Takie dziecko szybciej i lepiej się uczy, chętnie przyswaja nowe informacje i umie je wykorzystywać. Dzieci powinny ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem, gdyż w ten sposób zdobywają umiejętność posługiwania się tekstem jako podstawowym źródłem informacji. Brak tej umiejętności powoduje, że dziecko potrzebuje na czytanie więcej czasu, poziom jego zainteresowania tekstem znacznie się obniża, a często następuje nawet zniechęcenie i rezygnacja z czytania. Książeczka „O szarym motylku" to interesująca opowieść, w której dzieci znajdą sympatycznych bohaterów przeżywających ciekawe przygody. Wciągająca fabuła pomaga małemu czytelnikowi bardziej zaangażować się w proces czytania i przyswoić więcej informacji, a zadania i ćwiczenia przygotowane zgodnie z metodą „Pomyśl - Ułóż - Sprawdź", którymi przeplatany jest tekst, pozwalają sprawdzić poziom zrozumienia przeczytanego tekstu oraz ilość zapamiętanych informacji. Jednoczesne układanie klocków PUS tworzy atmosferę zabawy i sprzyja efektywnej nauce. Dodatkowym atutem książeczki „O szarym motylku" jest jej niewątpliwy walor wychowawczy, który pomaga dziecku zrozumieć, jak ważne i potrzebne jest pomaganie innym.  [http://www.pus.pl/produkt/czytanie-ze-zrozumieniem-2-o-szarym-motylku/]

 

10.  Elementarz współczesny / opracowanie merytoryczne Anna Boboryk ; opracowanie graficzne Dorota Nowacka. - Warszawa : Wydawnictwo Egmont, 2015.

Elementarz współczesny to nowoczesna nauka czytania w klasycznej, sprawdzonej od pokoleń formie elementarza oraz nauka pisania. Współczesny w formie: przejrzysty, nowoczesny, czytelny. Współczesny w przekazie: pokazuje świat, jaki otacza nas dziś. Współczesny metodologicznie: opracowany zgodnie z najnowszymi odkryciami pedagogiki i psychologii rozwojowej. [źródło opisu: okładka]

 

Ze zbiorów Biblioteki wybrała i opracowała Halina Lewsza

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2017