Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczanie materiałów, których Biblioteka nie posiada, ale dostępne są w innych bibliotekach

Zamówienia na sprowadzane z innych bibliotek materiały biblioteczne można składać drogą:

- elektroniczną minsk-maz@bpsiedlce.pl

- telefoniczną pod nr tel. 25 740 50 48

- osobiście w bibliotece

- pocztą tradycyjną na rewersach

 

Warunkiem korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej.

 

Sprowadzone książki udostępniamy tylko w czytelni Biblioteki.

Korzystać z nich można przez czas określony przez bibliotekę wypożyczającą.

 

Warunki wypożyczeń międzybibliotecznych zbiorów Biblioteki:

Wypożyczalnia międzybiblioteczna realizuje zamówienia bibliotek krajowych.

Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:

- książki z księgozbioru podręcznego czytelni i innych wydziałów Biblioteki

- książki rzadkie, trudne do nabycia

- książki w złym stanie

- czasopisma

- zbiory audiowizualne

 

Rewersy niezrealizowane odsyła się bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny niewykonania zamówienia lub przesyłane są do biblioteki posiadającej daną pozycję. Biblioteka zamawiająca książki z BP jest zobowiązana zwrócić je w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania, a także do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Biblioteka zamawiająca odpowiada materialnie za straty.

 

Koszty związane z zamówieniem i odesłaniem materiałów bibliotecznych z BP pokrywa Biblioteka zamawiająca.