Janusz Korczak - bibliografia w wyborze

Bibliografia podmiotowa

1. Dziecko salonu / Janusz Korczak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980

2. Jak kochać dziecko : dziecko w rodzinie / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958

3. Jak kochać dziecko : internat : kolonie letnie / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958

4. Jak kochać dziecko / Janusz Korczak. - Wyd. 3. - Warszawa : Jacek Santorski, 1998

5. Jak kochać dziecko ; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. - Warszawa : Żak, cop. 2002

6. Kajtuś czarodziej / Janusz Korczak ; [red. Edyta Wygonik ; rys. Paweł Kołodziejski]. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2007

7. Korczakowskie dialogi / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : Żak, 1999

8. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak ; il. Paweł Kołodziejski. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2008

9. Listy i rozmyślania palestyńskie / Janusz Korczak ; wybrała, oprac. i wstępem opatrzyła Bożena Wojnowska. - Warszawa : Agencja Edytorska Ezop : Żydowski Instytut Historyczny, 1999

10. Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka : nowe źródła / wybór Maria Falkowska ; wstęp Aleksander Lewin ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Badań Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1983

11. Myśli / Janusz Korczak ; wybrała i wstępem opatrzyła Hanna Kirchner. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987

12. Pedagogika żartobliwa / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958

13. Pisma Wybrane. T. 1 / Janusz Korczak ; [wprowadzenie i wybór Aleksander Lewin]. - Wyd. 2. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1984

14. Pisma Wybrane. T. 2 / Janusz Korczak ; [wybór Aleksander Lewin]. - Wyd. 2. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1984

15. Pisma Wybrane. T. 4 / Janusz Korczak ; [wybór Aleksander Lewin]. - Wyd. 2. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1986

16. Prawidła życia / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958

17. Prawidła życia : publicystyka dla dzieci. 1 / Janusz Korczak ; red. nauk. t. Aleksander Lewin ; oprac. tekstów Józefa Bartnicka ; tł. tekstów hebr. Ewa Świderska ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo, 2003

18. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958

19. Wybór pism pedagogicznych. T. 1 / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957

20. Wybór pism pedagogicznych. T. 2 / Janusz Korczak ; posł. Zofia Szymańska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957

21. Wybór pism. T. 1 / Janusz Korczak ; [wyboru dokonał i wstępem opatrzył Igor Neverly]. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1957

22. Wybór pism. T. 2 / Janusz Korczak ; [wyboru dokonał Igor Neverly]. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958

23. Wybór pism. T. 3 / Janusz Korczak ; [wyboru dokonał Igor Neverly]. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958

24. Wybór pism. T. 4 / Janusz Korczak ; [wyboru dokonał Igor Neverly]. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958

Bibliografia przedmiotowa

Wydawnictwa zwarte:

1. Gdy nadchodził kres... : ostatnie lata życia Janusza Korczaka / Aleksander Lewin. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996

2. Janusz Korczak - życie dla dzieci / Erich Dauzenroth ; przekł. Teresa Semczuk. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005

3. Janusz Korczak - życie i dzieło : materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa, 12-15 października 1978 r. / kom. red. Hanna Kirchner, Aleksander Lewin, Stefan Wołoszyn. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982

4. Janusz Korczak / Alicja Szlązakowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978

5. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. - Warszawa : Czytelnik, 1957

6. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. - Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik", 1978

7. Janusz Korczak : pisarz - wychowawca - myśliciel : studia / pod red. Hanny Kirchner ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 1997

8. Janusz Korczak : poradnik bibliograficzny / Janina Huppenthal ; pod red. i ze wstępem Witolda Stankiewicza. - Warszawa : Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; Toruń : Książnica Miejska im. M. Kopernika, 1978

9. Janusz Korczak dzisiaj / Janusz Tarnowski. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1990

10. Janusz Korczak w legendzie poetyckiej / Alicja Szlązakowa. - Warszawa : Wydawnictwo Interlibro, 1992

11. Jest taka historia : opowieść o Januszu Korczaku / Beata Ostrowicka, il. Jola Richter-Magnuszewska. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2012

12. Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka / Maria Falkowska ; [przedm. Aleksander Lewin ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska]. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1989

13. Korczak : próba biografii / Joanna Olczak-Ronikier. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2012

14. Korczak / Stefan Wołoszyn. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978

15. Korczak / Stefan Wołoszyn. - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982

16. Korczak znany i nieznany / Aleksander Lewin. - Warszawa : Ezop : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1999

17. Korczakowskie dialogi / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : Żak, 1999

18. Korczakowskie inspiracje... / Antonina Gurycka. - Warszawa : Scholar, 2002

19. Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej : (J. H. Pestalozzi, J. Korczak, A. Makarenko, J. Babicki) / Ireneusz Pyrzyk. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 1998

20. Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka / I. Newerly, Al. Kamiński, Wł. Żelazko. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1962

21. Tryptyk pedagogiczny - Korczak, Makarenko, Freinet / Aleksander Lewin. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1986

22. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 1989

23. Wspomnienia o Januszu Korczaku. T. 1 / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 1981

 

Korczak [Film] / reż. Andrzej Wajda ; scen. Agnieszka Holland. - Warszawa : Vision Film, 2000

Artykuły z czasopism:

1. "Dialog" z Januszem Korczakiem / Marzena Długosz, Agnieszka Gosek // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 21

2. Dobry Doktor : inscenizacja z okazji Dnia Patrona Szkoły - Janusza Korczaka / Kazimiera Cetera, Barbara Sitek // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 36-38

3. Dziecko i jego wychowanie w ujęciu Janusza Korczaka : aspekt higieniczno-zdrowotny / Bożena Matyjas // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 16-20

4. Dziecko jest jutrem : Janusz Korczak (1878 lub 1879-1942) / Maria Chymuk // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 20

5. Janusz Korczak o etosie człowieka / Irena Kotwicka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 60-62

6. "Kajtuś Czarodziej" Janusza Korczaka - baśń dla dzieci czy dla dorosłych? / Krystyna Zabawa // Guliwer. - 2009, nr 3, s. 41-50

7. O "Królu Maciusiu Pierwszym" inaczej - lekcja przybliżająca prawa dziecka / Ewa Jaroszyńska, Wioletta Kasztelan // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. VI-VIII

8. Pamiętajmy o Korczaku! / Joanna Małkińska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 38-39

9. Poglądy Korczaka i Schoenebecka w opinii nauczycieli / Iwona Paszenda // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 63-67

10. Portret wychowawcy : Janusz Korczak / Antonina Gurycka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 71-78

11. Szkolne doświadczenia bohaterów prozy Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak // Guliwer. - 2006, nr 1, s. 37-42

12. Tradycje korczakowskie w dziecięcej twórczości Joanny Papuzińskiej / Jolanta Szcześniak // Guliwer. - 2005, nr 3, s. 12-17

13. W służbie dzieciom. Pedagogika Janusza Korczaka (1878-1942) : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 3, s. 22-23

14. Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka / Magdalena Zmysłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 29-40

15. Wychowawca i opiekun rozumny / Krystyna Duraj-Nowakowa.// Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, s. 9-24

16. "Za rękę mnie, Doktorze, weź" : (przedstawienie poświęcone pamięci Janusza Korczaka) / Barbara Lipińska-Postawa // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7/8, s. 6-8

Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej Filii w Mińsku Mazowieckim wybrała i opracowała Justyna Kulma

 

Powrót do Bibliografie osobowe