Życie i twórczość Bolesława Prusa

 

Wybór bibliografii

1. Bolesław Prus / Edward Pieścikowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

2. Bolesław Prus : pisarz nowoczesny / red. Jakub A. Malik. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009

3. Bolesław Prus : pisarz, publicysta, myśliciel / red. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, Stanisław Fita. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003

4. Bolesław Prus (1847-1912) : kalendarz życia i twórczości / oprac. Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita ; pod red.Zygmunta Szweykowskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969

5. Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) / oprac. Teresa Tyszkiewicz pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981

6. Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu / Maciej Gloger. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007

7. Faraon Bolesława Prusa / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004

8. Gatunki literackie w twórczości Bolesława Prusa / Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna. - Wrocław : Agencja Wydawnicza a linea : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007

9. Lalka Bolesława Prusa / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2011.

10. Lalka czyli Rozpad świata / Ewa Paczoska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008

11. Młodość Bolesława Prusa / Krystyna Tokarzówna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981

12. Nad twórczością Bolesława Prusa / Edward Pieścikowski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1989

13. Nowele i opowiadania Bolesława Prusa / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2007

14. Opowiadania i nowele : wybór / Bolesław Prus ; oprac. Tadeusz Żabski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 2009

15. Placówka : powieść / Bolesław Prus ; oprac. Tadeusz Żabski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1987

16. "Placówka" Bolesława Prusa / Stanisław Fita. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1980

17. Prus : z dziejów recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Edward Pieścikowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988

18. Prus i inne / [rada red.: Tadeusz Budrewicz et al.]. - Warszawa : Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Instytut Badań Literackich, 2011

19. Prus i Żeromski : rozprawy i szkice literackie / Henryk Markiewicz. - Wyd. 2 popr. i rozszerz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964

20. Spotkania z "Lalką" : mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa / Józef Bachórz. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2010

21. Świat "Lalki" : 15 studiów / red. Jakub A. Malik ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005

22. Trudne życie : opowieść o Bolesławie Prusie / Gabriela Pauszer-Klonowska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963

23. Twórczość Bolesława Prusa / Zygmunt Szweykowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972

 

Artykuły z czasopism

1. Aleksander Głowacki czyli Rozmyślania o edukacji polonistycznej / Agnieszka Skubis-Rafalska.// Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 42-51  

2. Bohaterowie i wydarzenia w "Lalce" : konkurs dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Urszula Jaraczewska.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s. 20-21  

3. Bolesław Prus - "Faraon" / Franciszek Ziejka.// W: Lektury polonistyczne. T. 1. - S. 89-107

4. Fragment inspiracją dla czytelnika / Aneta Krasińska.// Język Polski w Szkole 4-6. - 2008/2009, nr 2, s. 78-86

5. Ironia, humor i dowcip listów pozytywistycznych / Maria Cyran.// Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 2, s. 20-33

6. Jakie tajemnice kryje przestrzeń kościoła w "Lalce"? / Renata Pałka.// Polonistyka. - 2011, nr 6, s. 38-41 

7. Labirynt rzeczywistości w "Lalce" / Anna Wodzyńska.// Polonistyka. - 2009, nr 3, s. 29-34

8. "Lalka" Bolesława Prusa jako dyskurs socjologiczny (tezy rekonesansu) / Leon Andrzej Krzemieniecki.// Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 1-4

 9. Losy nagrobka Bolesława Prusa / Anna Kontkiewicz.// Biblioteka. - 2012, nr 3, .s 20-21

10. Motyw kamizelki i jego rola w utworze / Elżbieta Gałczyńska.// Korepetytor. - 2005, nr 3, s. 11-12

11. O polszczyźnie Bolesława Prusa i jemu współczesnych / Janina Sobczykowa.// Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 3, s. 37-42 

12. Pożegnanie Bolesława Prusa / Jolanta Przybylska.// Biblioteka. - 2012, nr 3, s. 10-11 

13. Spiskowcy: Kordian i Wokulski / Wiesław Ratajczak.// Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 12-16

14. Uczeń Aleksander Głowacki / Jolanta Przybylska.// Biblioteka. - 2012, nr 3, s. 4-10

 

Faraon [Film] / reż. Jerzy Kawalerowicz ; scen. Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz. -Best Film : Studio Filmowe "Kadr", [prod. 1965]

Lalka [Film] / reż. i scen. Wojciech Jerzy Has. - Warszawa : ZRF Zespół "Kamera", prod. 1968

Twórcy naszej tradycji [Film] / scen. Dorota Siwicka, Marek Bieńczyk, Broinisław Maj, Jacek Kubiak ; reż. Krzysztof Bukowski, Paweł Woldan. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004

                                                                       Wybrała i oprac. Anna Popławska

Powrót do Bibliografie osobowe