Cyberprzestrzeń i świat wirtualny wyzwaniem dla współczesnego pedagoga i rodzica. Wybór bibliografii

1. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

2. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011

3. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne / Marian Golka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

4. Całe życie w Sieci / red. Barbara Szmigielska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008

5. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jürgen Holtkamp. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2011

6. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010

7. Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. naukowa Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009

8. Cyfrowa dorosłość : jak pokolenie sieci zmienia nasz świat / Don Tapscott. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010

9. Dzieciństwo w opresji : pomiędzy przemysłem kulturowym a technokratycznymi reformami szkolnictwa / Christian Rittelmeyer. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. MW 49589

10. Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

11. Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007

12. Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

13. Ekran, mit, rzeczywistość / pod red. Wojciecha Józefa Burszty. - Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój
Styl, 2003

14. Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu : fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej / Krzysztof
Olechnicki. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

15. Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? / Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2006

16. Iluzje, interpretacje, iluminacje : o przekazie telewizyjnym - badacze i gimnazjaliści / Daria Zielińska-Pękał ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

17. Internet : między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Kowalskiego. - Tychy : Maternus Media, cop. 2008

18. Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

19. Internet jako nowe dobro wspólne / Justyna Hofmokl. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

20. Język - komunikacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010

21. Kult amatora : jak internet niszczy kulturę / Andrew Keen. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007

22. Manipulacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007

23. Media - komunikacja - zdrowie : wyzwania - szanse - zagrożenia / pod red. Bassama Aouila i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008

24. Media elektroniczne - kreujące obraz rodziny i dziecka / pod red. Jadwigi Izdebskiej. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008

25. Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008

26. Media globalne / Terry Flew ; przekł. Marta Lorek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010

27. Media jako wyzwanie wychowawcze / pod red. Jerzego Plisa i Artura Mamcarza. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010

28. Nadmierne używanie Internetu : charakterystyka psychologiczna / Katarzyna Kaliszewska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2007

29. (Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008

30. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2006

31. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006

32. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2011

33. Pomoc psychologiczna Online : teoretyczne podstawy i praktyczne wskazówki / Bassam Aouil. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski, 2008

34. Przyjaciele w Internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

35. Rodzice offline? : jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem? / Florian Huber, Christoph Neuschaffer - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003

36. Społeczeństwo sieci / Darin Barney . - Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2008

37. Społeczeństwo sieci / Manuel Castells ; red. nauk. Mirosława Marody. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

38. Społeczeństwo wirtualne - społeczeństwo informacyjne / pod red. Roberta Szweda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Koło Studentów Socjologii. - Lublin : Wydaw. KUL, 2003

39. Uwolnić się z sieci : uzależnienie od Internetu / Kimberly Young, Patrice Klausing OSF. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2009

40. Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2010

41. Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży / Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk. - Warszawa : Hachette Polska, cop. 2009

42. Wirtualny plac zabaw : gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej / Mirosław Filiciak . - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006

43. Wokół mediów ery Web 2.0 / red. nauk. Bohdan Jung. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010

44. Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci / Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik-Jaworska. - Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, 2002

45. Zabójca w dziecinnym pokoju : przemoc i gry komputerowe / Thomas Feibel. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2006

46. Zagrożenia w sieci Internet / Agnieszka Korusiewicz ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007

                                                                                                  Wybrała i oprac. Anna Popławska

 

Powrót do Pedagogika, psychologia