Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. W stronę cyfrowej szkoły.

                                                            Wybór bibliografii

1. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

2. Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym : edukacja, informacja, media / pod red. Marcina Drzewieckiego i Mirosławy Majewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2005

3. Całe życie w Sieci / red. Barbara Szmigielska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008 

4. Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. naukowa Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009

5. Cyfrowa dorosłość : jak pokolenie sieci zmienia nasz świat / Don Tapscott ; tł. Piotr Cypryański. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010 

6. Cyfrowa rewolucja : rozwój cywilizacji informacyjnej / Piotr Gawrysiak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

7. Cywilizacja medialna : geneza, ewolucja, eksplozja / Tomasz Goban-Klas. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

8. Dydaktyka informatyki : problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii infomacyjnych / red. Aleksandra Piecucha. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

9. Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej / Stanisław Juszczyk [oraz] Janusz Janczyk, Danuta Morańska, Marcin Musioł. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

10. Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej w praktyce : wybrane zagadnienia. 2, Jak uczyć? / Zdzisław Nowakowski. - Warszawa : Mikom, 2003

11. Dydaktyka informatyki w praktyce : wybrane zagadnienia. 1, Między praktyką a teorią. Czego uczyć? / Zdzisław Nowakowski. - Warszawa : Mikom, 2003 

12. E-learning : tajniki edukacji na odległość / Marlena Plebańska. - Warszawa : C.H. Beck, 2011 

13. E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji Elbląg, 23-24 września 2009 r. / [red. tomu Bożena Boryczka]. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009.

14. Edukacja dla społeczeństwa wiedzy / red. nauk. Maria Kozielska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007

15. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka / [aut. cz. og. Zbigniew Marciniak oraz aut. podst. Zbigniew Semadeni et al.]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009

16. Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Zbróg. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008 

17. Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Stanisława Juszczyka. - Toruń : Adam Marszałek, 2002

18. Edukacja techniczna i informatyczna : przygotowanie zawodowe, kwalifikacje, rynek pracy = Technology & Computer Education : vocational training, qualifications, labour market / pod red. Marii Kajdasz-Aouil, Andrzeja M. Michalskiego i Elżbiety Podoskiej-Filipowicz. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2007

 19. Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki / Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007

20. Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE : wykorzystywanie nowych mediów w edukacji / pod red. Anity Bokwy i Marka Walczaka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004

21. Ewaluacja osiągnięć uczniów z techniki informatyki / Ewa Gałązka, Elżbieta Mastalerz. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2002

22. Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu : fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej / Krzysztof Olechnicki. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009 

23. Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006

24. Informatyka. Podstawowe tematy : poradnik metodyczny / Grażyna Koba, Józef Bock. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001 

25. Inteligencja otwarta : narodziny społeczeństwa sieciowego / Derrick de Kerckhove ; wstęp i oprac. tekstu Wade Rowland ; przekł. z jęz. ang. Andrzej Hildebrandt, Ryszard Glegoła (dodatek). - Warszawa : Mikom, 2001

26. Internet jako nowe dobro wspólne / Justyna Hofmokl. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

27. Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży : od teorii do praktyki : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009

28. Jak zmienić polonistykę szkolną? / Stanisław Bortnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2009

29. Język - komunikacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010

30. Język @ multimedia / pod red. Agnieszki Dytman-Stasieńko i Jana Stasieńki. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005

31. Język nowych mediów / Lev Manovich ; [tł. Piotr Cypryański]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006

 32. Komputer w edukacji gimnazjalno-licealnej : praca zbiorowa / pod red. Sergo Kuruliszwili. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011

33. Komputer w pedagogice specjalnej / pod red. Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

34. Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych / Tomasz Huk. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008

35. Komputerowe wspomaganie nauczania w klasach 1-3 : scenariusze zajęć zintegrowanych / oprac. Ewa Tarkowska. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001

36. Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich / Anna Watoła. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

37. Komputerowe wspomaganie procesu zintegrowanej edukacji matematycznej uczniów klas pierwszych w zakresie arytmetyki / Renata Raszka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008

38. Komputery w edukacji : od przedmiotu do metody kształcenia / Grażyna Penkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009

39. Komputery w nauczaniu języków obcych / Elżbieta Gajek. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002

40. Książka multimedialna na CD-ROM w Polsce : (do 2000 roku) / Beata Taraszkiewicz. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003

41. Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie / Małgorzata Góralska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009 

42. Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława Siemienickiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2009 

43. Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji / Hanna Batorowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009

44. Materiały wizualne w badaniach jakościowych / Marcus Banks ; tł. Paweł Tomanek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

45. Media w nauczaniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Mikom, 2002

46. Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008

47. Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007

48. Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji informatycznej / oprac. Jerzy Dałek, Krzysztof Święcicki. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2001

49. Młodzież, rówieśnicy i nowe media : społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków / Hanna Tomaszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2012

50. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Wydawnictwo Mikom : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2006

51. Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli : teoria, badania, praktyka / Józef Bednarek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2010

52. Multimedialne materiały dydaktyczne : projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej / Eunika Baron-Polańczyk. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006

53. "Nauczanie ku przyszłości" w szkolnym centrum informacji : praca zbiorowa / pod red. Haliny Kosętki, Hanny Batorowskiej, Barbary Kamińskiej-Czubały. - Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów, 2002

54. Nauka z komputerem : poradnik dla nauczycieli gimnazjum / Ewa Gurbiel [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001 

55. Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej / Monika Krakowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008

56. Nowe media dla niewidomych i słabowidzących / Natalia Walter. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2007

57. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku : antologia / projekt i red. nauk. Maryla Hopfinger. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005

58. Nowe nowe media / Paul Levinson ; przekł. Maria Zawadzka. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010

59. Nowe technologie w edukacji / Roman Lorens. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2011

60. Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej ; przy współpr. Andrzeja Skrzypczaka. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2005

61. Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia : transmisja i nauczanie języków mniejszościowych / red. Robert Dębski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2008

63. Od teatru żaków do Internetu : o edukacji humanistycznej w szkole / pod red. Barbary Myrdzik. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003

64. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. - Warszawa : WSP ZNP ; Kraków : Impuls, 2004

65. Program nauczania : specjalizacja Projektowanie i programowanie gier komputerowych dla zawodu technik informatyk / Marek Stawarczyk. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, cop 2011

66. Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne / red. Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

67. Społeczeństwo informacyjne : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papińskiej-Kacperek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo Mikom, cop. 2008

68. Społeczeństwo informacyjne : problemy rozwoju / pod red. Agnieszki Szewczyk. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

69. Społeczeństwo informacyjne : pytania o tożsamość, wiedzę i edukację / Maria Truszkowska-Wojtkowiak, Jerzy Wojtkowiak. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

70. Społeczeństwo informacyjne i jego technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wiesława Glińskiego. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2004 

71. Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych / Józef Bednarek. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005

72. Społeczeństwo przejrzyste / Gianni Vattimo ; przeł. Magdalena Kamińska. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, cop. 2006

73. Społeczeństwo sieci / Darin Barney ; przeł. Marcin Fronia ; oprac. Katarzyna Nadana. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008

74. Społeczeństwo sieci / Manuel Castells ; przekł. Mirosława Marody [et al.] ; red. nauk. Mirosława Marody. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

75. Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

76. Szkoła w perspektywie XXI wieku : teraźniejszość - przyszłość. Cz. 2, Nowe technologie i perspektywy przemian w procesach edukacyjnych / pod red. Sławomira Kozieja. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistycznego-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009

77. Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Marii Zając. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls : Uniwersytet Pedagogiczny, 2008

78. Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9 / William H. Rice IV ; [tł. Anna Borska]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010

79. Utwór multimedialny jako elektroniczna baza danych / Joanna Szyjewska-Bagińska. - Bydgoszcz ; Szczecin : Oficyna Wydawnicza Branta, 2010

80. Użytkownicy systemów hipertekstowych : strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym / Stanisław Skórka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006

81. Wokół mediów ery Web 2.0 / red. nauk. Bohdan Jung. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010 

82. Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / pod red. Doroty Siemienieckiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

83. Wybrane zagadnienia e-edukacji / pod red. Leszka Rudaka ; aut. Krzysztof Andrelczyk [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2009 

84. Wychowawcze aspekty "rewolucji informatycznej" / Henryk Noga. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008 

85. Zarys dydaktyki informatyki / Andrzej Walat. - Warszawa : Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 2007

                                                           Ze zbiorów biblioteki wybrała i oprac. Anna Popławska

Powrót do Pedagogika, psychologia