Funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

1.  10 rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem / Ellen Notbohm ; z ang. przeł. Paweł Karpowicz. - Warszawa : Świat Książki, 2009.

2.  Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych : zarys rewalidacji / Jacek Jarosław Błeszyński. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.

3.  Autyzm : epidemiologia, diagnoza i terapia / pod red. Tadeusza Pietrasa, Andrzeja Witusika i Piotra Gałeckiego ; [aut. Maciej Banasiak et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010.

4.  Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; przekł. Sylwia Pikiel. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.

5.  Autyzm / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Płock : Novum, 2002.

6.  Autyzm : na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

7.  Autyzm : od badań mózgu do praktyki psychologicznej / Ewa Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

8.  Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. - Wyd. 3 popr. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

9.  Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

10.  Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : skala oceny zachowań autystycznych / Jacek J. Błeszyński. - Wyd. 2. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.

11.  Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Wyd. 7. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.

12.  Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod redakcją naukową Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. - Kraków : Impuls, 2015.

13.  Autyzm i przywiązanie / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.

14.  Autyzm i zespół Aspergera / Claire Grand ; [przekł. Andrzej Bilik]. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2012.

15.  Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.

16.  Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia / Ewa Pisula. - Wyd. 1, dodr.1. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

17.  Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu / Małgorzata Młynarska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.

18.  Autyzm wczesnodziecięcy : diagnoza, przebieg, leczenie / Hanna Jaklewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1993.

19.  Barwne cienie i nietoperze : życie w autystycznym świecie / Axel Brauns ; tł. Izabela Czyżewska-Dyrała. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2009.

20.  Błysk : opowieść o wychowaniu, geniuszu i autyzmie / Kristine Barnett ; przeł. Magdalena Ziomek. - Wrocław : Wydawnictwo Bukowy Las, cop. 2014.

21.  Byłam dzieckiem autystycznym / Temple Grandin [oraz] Margaret M. Scariano ; przeł. z ang. Ewa Zachara. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995.

22.  Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

23.  Czy moje dziecko ma autyzm? : jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu / Osnat Teitelbaum, Philip Teitelbaum ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.

24.  Dotrzeć do dziecka z autyzmem : jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć : Metoda Floortime / Stanley I. Greenspan, Serena Wieder ; tł. Dominika Braithwaite. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.

25.  Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera : praktyczne doświadczenia z codziennej pracy / Wanda Waclaw, Ulla Aldenrud, Stefan Ilstedt ; tł. Małgorzata Aleksandrowicz. - Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2000.

26.  Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007.

27.  Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd . 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

28.  Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty / Magdalena Grodzka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

29.  Dziecko autystyczne : prawdziwa opowieść o Maciusiu / Beata Zawiślak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

30.  Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. - Kraków : Impuls, 2000.

31.  Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010.

32.  Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

33.  Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

34.  Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.

35.  Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna / Alfred i Françoise Brauner ; tł. Tadeusz Gałkowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.

36.  Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher ; przekł. Emilia Bochenek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.

37.  Inne, ale nie gorsze : o dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice / rozmawia Grzegorz Zalewski. - Warszawa : Wydawnictwo Linia, 2012.

38.  Ja i mój świat : historyjki społeczne / Carol Gray i Abbie Leigh White ; il. Sean McAndrew ; [tł. Maciej Michalski]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2005.

39.  Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka. Karty pracy / red. Ewa Staszkiewicz, Renata Malek ; oprac. Marzena Bednarz [et al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

40.  Ja i mój świat : podręcznik. Cz. 1, Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka / red. Renata Malek ; oprac. Marzena Bednarz [et al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

41.  Ja i mój świat : podręcznik. Cz. 2, Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka / red. Ewa Staszkiewicz ; oprac. Marzena Bednarz [et al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

42.  Ja i mój świat 2 : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap wyrazu : karty pracy / [redakcja Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

43.  Ja i mój świat 2 : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap wyrazu : piosenki i zabawy / [redakcja Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2015.

44.  Ja i mój świat 2 : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap wyrazu : podręcznik. Cz. 2 / [redakcja Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.         

45.  Ja i mój świat 2 : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap wyrazu : podręcznik. Cz. 1 / [redakcja Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

46.   Język a myślenie : terapia osób z zaburzeniami mowy / Tomasz Smereka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.

47.  Krzyś jest wyjątkowy : dla dzieci o autyzmie / Charles A. Amenta III ; przekł. Ewa Wojtych ; il. Monika Pollak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.

48.  Małe dziecko z autyzmem / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.

49.  Metoda dobrego startu : od piosenki do literki : ćwiczenia. 2 / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. - [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, [2010].

50.  Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) : jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć / Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara ; tłumaczenie Anna Owsiak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

51.  Nowe historyjki społeczne / Carol Gray ; przekł. Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.

52.  O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008.  

53.  Oblężenie : rodzinna wyprawa w świat dziecka autystycznego / Clara Claiborne Park ; przeł. Janusz Margański. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2003.

54.  Płacz bez łez : listy rodziców dzieci autystycznych / oprac. Magdalena Grodzka-Gużkowska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2007].

55.  Pokaż mi mój mały świat : historyjki obrazkowe dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i niedosłyszeniem / Magdalena Maniecka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016.

56.  Pomóż dziecku z... autyzmem / D. Seach, M. Lloyd, M. Preston ; [tł. Dorota Ściepko-Cram]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006.

57.  Powiedz mi, co odczuwasz : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z afazją oraz dla dzieci dwujęzycznych / Jagoda Cieszyńska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2008.

58.  Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Maria Walczowska-Dutka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005.

59.  Przebudzenie naszego syna / Barry Neil Kaufman ; tł. Anna Strzałkowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Fundacja Synapsis, 1994.

60.  Rodzice dzieci z autyzmem / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

61.  Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007. 

62.  Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

63.  Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym / Julia Moor ; przeł. Renata Van de Logt. - Łódź : Wydawnictwo mała litera ; Warszawa : Wydawnictwo Cyklady, 2006.

64.  Świry, dziwadła i Zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dojrzewania / Luke Jackson ; przedm. Tony Attwood ; [tł. Ewa Niezgoda]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Fundacją Synapsis, 2005.

65.  Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : terapia, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania / Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

66.  Terapia i edukacja osób z autyzmem : wybrane zagadnienia / pod red. Doroty Danielewicz i Ewy Pisuli. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003.

67.  Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

68.  Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną / Ellen Yack, Paula Aquilla, Shirley Sutton ; przekł. Anna Zbróg. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.

69.  Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

70.  Uczę się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną / Maria Kuleczka-Raszewska, Dorota Markowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.

71.  Uczę się rozumieć innych : mówienie i myślenie / Beata Blok [et al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.

72.  Uwięziony umysł : opowieści o ludziach z autyzmem / Peter Szatmari ; przekł. Maciek Sekerdej. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2007.

73.  Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014.

74.  Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.

75.  Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka nauk. Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009.

76.  Wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu : jak sprostać wyzwaniom i pomóc dziecku dobrze się rozwijać : poradnik dla rodziców / Sally Ozonoff, Geraldine Dawson, James C. McPartland ; przekład Aleksandra Haduła. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015.

77.  Zabawy dla dzieci z autyzmem / Magdalena Sabik, Anna Szczypczyk. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.

78.  Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera / Agnieszka Borkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.

       Dokumenty elektroniczne

Ja i mój świat: piosenki, prezentacje i zabawy dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. i   korekta językowa piosenek i prezentacji Ewa Staszkiewicz, Renata Malek. - [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, cop. 2014, (1 dysk optyczny CD-ROM)

        Artykuły z czasopism

1.  Autyzm : czy wszystko o nim wiemy? / Anna Waligórska, Michał Waligórski.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 134-140

2.  Autyzm a płeć / Agnieszka Czapczyńska.// Remedium. - 2005, nr 3, s. 22-23

3.  Autyzm czy nie autyzm? / Anna Dubis.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 24-29

4.  Autyzm i Zespół Aspergera / Bożena Zwierzyńska.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 55-60

5.  Autyzm jako wynik zaburzeń we wczesnych etapach rozwoju człowieka / Marzena Górecka, Tomasz Hanć.// Remedium. - 2011, nr 5, s. 6-7

6.  Autyzm problem wciąż nieznany / Małgorzata Błądek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 16-20

7.  Autyzm u dziecka - jak go rozpoznać? / Anna Szczypczyk.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 10, s. 20-21

8.  Biologiczne uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć.// Remedium. - 2010, nr 2, s. 24-25

9.  Blaski indywidualnego nauczania ucznia dotkniętego autyzmem / Anna Bąk-Średnicka.// Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 4, s. 75-80

10.  Czy dziecko głuchoniewidome może być autystyczne / Marzenna Zaorska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 298-304

11.  Doświadczenia rodzeństwa osób autystycznych / Iwona Połeć.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 8, s. 40-47

12.  Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych / Katarzyna Patyk.// Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 14-15

13.  Dzieci z autyzmem / Izabela Galleta-Mac.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 36-39

14.  Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Paulina Gołaska, Anna Nowotnik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 23-27

15.  Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla rodziców i wychowawców / Paulina Gołaska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s. 14-19

16.  Dziecko autystyczne : metody i formy pracy w szkole / Katarzyna Patyk.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 45-53

17.  Dziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planety / Małgorzata Błotnicka.// Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 79-91

18.  Dziecko z autyzmem : szansa w "Intens Word?" / Jolanta Rubiniec.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3/4, s. 44-47

19.  Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak.// Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 30-36

20.  Dziecko z autyzmem w przedszkolu specjalnym / Marta Perekitko.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s. 61-62

21.  Dziecko z Zespołem Aspergera / Magda Wójcik.// Remedium. - 2005, nr 3, dod."Pomarańczowe Forum", s. VIII

22.  Edukacja eksperymentalna i wczesna interwencja w autyzmie / Agnieszka Rynkiewicz.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 30-32

23.  Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego / Sylwia Błaszczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 40-44

24.  Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej? / Katarzyna Patyk.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 72-76

25.  Kacper - dziecko autystyczne / Magdalena Sowińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 43-45

26.  Klub dla osób z autyzmem / Iwona Jędrzejczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 54-56

27.  Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem / Dorota Danielewicz, Jarosław Rola.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 32-41

28.  Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 296-305

29.  Metody i formy pracy z uczniem autystycznym / Katarzyna Patyk.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s. 19-28

30.  Możliwość edukacji : autyzm u dzieci z małych środowisk / Jadwiga Rafalska-Kawalec.// Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 21-25

31.  Na niebiesko dla autyzmu! / Anna Gajda, Weronika Płocka, Magdalena Świder.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 4, s. 29

32.  Najczęstsze błędy w postępowaniu z rodzicami dzieci autystycznych / Tadeusz Perzanowski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 27-31

33.  Podróż w głąb autyzmu / Natalia Gumińska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11, s. 60-63

34.  Praca z dziećmi autystycznymi w St. Colman's / Klaudia Mirosław.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 55-56

35.  Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu / Jacek Błeszyński.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 175-183

36.  Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem - etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka / Marta Pągowska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 258-266

37.  Psychospołeczne koncepcje uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć.// Remedium. - 2010, nr 5, s. 6-7

38.  Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych / Katarzyna Patyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 34-42

39.  Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera / Anna Kic, Dominika Popielska.// Remedium. - 2010, nr 3, s. 6-7

40.  Specyfika pracy nauczyciela wf z dziećmi autystycznymi / Przemysław Staszek [et al.]// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 7, s. 34-42

41.  System terapii dzieci autystycznych Princeton Child Development Institute w USA / Katarzyna Hamerlak.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s. 36, 38

42.  Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera : z perspektywy doświadczeń nauczyciela - terapeuty / Edyta Kosior.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 204-217

43.  Świat w rozbitym lustrze : teoria autyzmu / Vilayanur S. Ramachandran, Lindsay M. Oberman.// Świat Nauki. - 2006, nr 12, s. 47-53

44.  Uczeń autystyczny na lekcja języka polskiego / Patrycja Woźniak.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 26-27

45.  Uczeń autystyczny na lekcji języka obcego / Beata Wiechuła-Napiórkowska.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 94-97

46.  Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej / Izabela Krasiejko.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 30-36 ]

47.  Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja) / Jacek Błeszyński.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 18-24

48.  Współwystępowanie autyzmu i zespołu Downa - kontrowersje i trudności diagnostyczne / Paulina Gołaska.// Remedium. - 2012, nr 11, s. 24-25

49.  Zabawy dziecka autystycznego / Marta Pieróg.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 30-34

50.  Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s. 62-68

51.  Zaburzenia komunikacji w autyzmie - podstawowe trudności diagnozy i terapii logopedycznej / Elżbieta Sadowska.// Poradnik Językowy. - 2011, nr 9, s. [36]-51

52.  Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym : autyzm, zespół Aspergera / Izabela Gelleta-Mac.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 16-20

53.  Zaburzenia ze spektrum autyzmu - przegląd teorii / Paulina Gołaska.// Remedium. - 2011, nr 10, s. 6-7

54.  Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami mowy i języka :wykorzystanie w pracy terapeutycznej technik behawioralnych / Izabela Antos.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 2, s. 57-64

55.  Zajęcia muzyko-terapeutyczne dla dzieci z autyzmem / Iwona Jędrzejczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 21-22

56.  Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem - z doświadczeń młodego nauczyciela / Magdalena Cychowska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 375-379

57.  Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm : inny mózg, inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 20-25

        Netografia

1.      http://synapsis.org.pl/zycie-z-autyzmem/dla-nauczycieli/

2.      http://jim.org/polskananiebiesko?gclid=CN3GybaV5ssCFacLcwodEzwLqQ

3.      http://www.farma.org.pl/

4.      http://www.wotkta.waw.pl/

5.      http://www.dalejrazem.pl/

6.      http://www.centrummaltanskie.eu/

7.      http://www.asperger.org.pl/

8.      http://www.medonet.pl/

9.      http://www.naniebiesko.pl/

10.   http://www.zaciszeautyzmu.pl/                                                                                                                                                                                                        

  

 Ze zbiorów biblioteki wybrała i oprac. Anna Popławska                                                                                          

                                           


Powrót do Pedagogika, psychologia