Agresywne zachowania uczniów i przemoc w szkole – diagnoza i profilaktyka

Wybór bibliografii
1. Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? / Jan-Uwe Rogge. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007
2. Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007
3. Agresja u dzieci : szkoła porozumienia / Joanna Danilewska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002
4. Agresja u dziecka i nastolatka : jak żyć z dzieckiem od urodzenia do okresu dojrzewania? / Edwige Antier. - Kraków : eSPe, 2003
5. Agresja w przedszkolu : poradnik dla rodziców i wychowawców / Gabriele Haug-Schnabel. - Kielce : Jedność, 2001
6. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008
7. Dlaczego jesteście tacy okrutni? : mobbing w szkole / Jutta Georg ; [tł. Marta Borowczyk]. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2008
8. Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka ; il. Andrzej Fonfara. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
9. Dzieci pełne złości / Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow ; przekł. Agnieszka Cioch. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012
10. Gry i zabawy przeciwko agresji / Rosemarie Portmann. - Wyd. 5 zm. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2008
11. Jak opanować przemoc w szkole / Mona O'Moore, Stephen James Minton. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2008
12. Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców / Sarah Lawson. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006
13. Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007
14. Jak radzić sobie ze złością : treningi dla nastolatków : scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów / Jan Stewart. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007
15. Jak sobie poradzić z agresją u dzieci : poradnik dla rodziców / Dieter Krowatschek. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006
16. Jak sobie radzić z dręczycielem / Susanna Palomares, Dianne Schilling. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007
17. Kiedy dzieci są agresywne : jak możemy je rozumieć i pomóc? : poradnik dla rodziców i wychowawców / Arnd Stein. - Wyd. 2. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003
18. Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami / Anna Karłyk-Ćwik, - Toruń : Wydawnictwo Edukacyne "Akapit", 2009
19. Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji / Diemut Hauk. - Kielce : Jedność, 2002
20. Mobbing - fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? / Dan Olweus. - Wyd. 2. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007
21. Mobbing w szkole / Karl Gebauer. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007
22. Muzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009
23. Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik ; współpr. Ewa Majewska. - Warszawa : Difin, 2011
24. Porozmawiajmy o agresji : propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / Sylwia Szostak, Anna Tabaka. - Kraków : Rubikon, 2004
25. Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danilewska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004
26. Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. - Kraków : Impuls, 2003
27. Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko, Joanny Szymańskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005
28. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas 6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : Fosze, [2004]
29. Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009
30. Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008
31. Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Hennessy. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
32. Przemoc w szkole : jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów / Ken Rigby. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010
33. Przemoc w szkole : metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja / Tomasz Garstka [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012
34. Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Browne, Emma J. Palmer. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
35. Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. - Kraków : Rubikon, 2002
36. Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
37. Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011
38. Śmierdzący ser / Catherine DePino. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, cop. 2004
39. Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży : (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych) / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010
40. Zabawy dla odreagowania agresji / Andrea Erkert. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2009
41. Zastraszanie i przemoc szkolna : profilaktyka : podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski ; Europejski Międzypaństwowy Program "Daphne". - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
42. Złe emocje pod kontrolą : jak wyciszyć agresję, treningi i strategie, lekcje relaksacji / Berta Strycharska-Gać. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2008
43. Złość u młodzieży : jak sobie z nią radzić : poradnik / Nick Luxmoore. - Warszawa : "Bellona", cop. 2009
44. Życie ze złością : jak sobie poradzić z napadami złości u siebie i najbliższych osób / Ron Potter-Efron. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
45. Żyć w zgodzie : zabawy zapobiegające agresji, wzmacniające psychikę dziecka / Joanna Domagała, Wiesława Kuban, Maria Nowicka. - Toruń : Wydawnictwo Bea Książki Edukacyjne, 2006
 Wybrała i oprac. Anna Popławska
 

Powrót do Pedagogika, psychologia