Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji

                                                                      WYBÓR BIBLIOGRAFII

                                                                          Wydawnictwa zwarte

1. Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.


2. Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : K.E. Liber, 2005.


3. Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : studium społeczno-pedagogiczne / Beata Dyrda. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2012.


4. Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].  


5. Jak wspierać zdolnego ucznia? / Małgorzata Taraszkiewicz, Agnieszka Karpa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.


6. Jak wychować zdolne dziecko / David Lewis ; z ang. przeł. Katarzyna Górska-Łazarz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988.


7. Małe dzieci wielkie talenty : rozpoznawanie i wspieranie uzdolnień w wieku szkolnym / Cornelia Nitsch ; [tł. Marcin Dąbrówka]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ABA, 2008.  


8. Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej / Włodzimierz Zielicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.


9. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dla nauczyciela / Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.


10. Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole / Teresa Giza. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2006.


11. Szkolny system wspierania zdolności : jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia? / Iwona Fechner-Sędzicka. - Toruń : Wydawnictwo Aker, 2003.


12. Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : Impuls, 2004.


13. Uczeń zdolny - metody pracy / Małgorzata Boraczyńska [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012.


14. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2010.


15. Utalentowany uczeń i jego wrogowie / Andreas Salcher ; [tł. Aneta Rylska-Juruś]. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2009.


16. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Irena Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008.


17. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005.


18. Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole / Małgorzata Stańczak. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, op. 2009.


19. Zdolni w szkole, czyli O zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / praca zbiorowa pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012].  


20. Zdolności, talent, twórczość. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008.  


21. Zdolności, talent, twórczość. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008.


22. Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia / B. J. Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach ; przekł. Magdalena Polaszewska-Nicke. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.  


23. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007.

                                                          
                                   Wybór artykułów z czasopism z lat 2010 - 2013

 

 1. Awantura o talenty / Anna Brzosko.// Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 4, s. 22-24
 2. Być lepszym od siebie wczoraj / Agnieszka Kozak.// Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 35-41
 3. Charakterystyka funkcjonowania dziecka zdolnego / Monika Cegłowska.// Remedium. – 2011, nr 6, s. 9-11
 4. Charakterystyka trudności dziecka zdolnego. Cz. 2 / Monika Cegłowska.// Remedium. – 2011, nr 7/8, s. 18-20
 5. Dostrzec geniuszu świetność / Zbigniew Ignacy Paśko.// Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 3, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, s. 3-8
 6. Droga do zdolności / Aneta Rylska-Juruś.// Edukacja i Dialog. – 2010, nr ¾, s. 34-36
 7. Działalność Europejskiej Rady do Spraw Uzdolnionych / Małgorzata Stawiak-Ososińska.// Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 80-85
 8. Dzieci uzdolnione matematycznie. Cz. 1 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska.// Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 106-116
 9. Dzieci uzdolnione matematycznie. Cz. 2 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska.// Psychologia w Szkole. – 2011, nr 2, s. 89-99
 10. Dzieci zdolne i możliwości ich rozwoju / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 11-20
 11. Dzieci zdolne są w każdej klasie – aktywizująca rola dialogu / Beata Korus.// Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 59-71
 12. Dziecko zdolne / Paulina Białobrzewska.// Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 21-26
 13. Istota pojęcia „uzdolnienie” i jego rodzaje / Ołena Boczarowa.// Szkoła Specjalna. – 2011, nr 1, s. 5-14
 14. Jak oceniać twórczość uczniów w szkole / Krzysztof T. Piotrowski.// Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 27-34
 15. Jak rozwijać zdolności umysłowe dzieci? / Dorota Chmielewska-Łuczak.// Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 96-105
 16. Jak wspierać ucznia zdolnego? : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. – 2013, nr 3, s. 54-62Każde dziecko jest zdolne / Bogusława Kulawiak.// Życie Szkoły. – 2011, nr 6, s. 29-30
 17. Jaką miarą mierzyć zdolności? / Maria Szmaj, Karolina Bień.// Remedium. – 2013, nr 3, s. 6-7
 18. Koncepcja systemowego wspomagania rozwoju uczniów zdolnych / Jolanta Boryszewska.// Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 2, s. 65-70
 19. Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? O dwóch stronach tej samej monety / Maciej Karwowski.// Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 87-94
 20. Kuźnia talentów czy zaprzepaszczonych szans? / Małgorzata Sagan.// Wychowawca. – 2011, nr 9, s. 18-21
 21. Możliwości stymulowania rozwoju poznawczego uczniów zdolnych w klasach 1-3 / Irena Stańczak.// Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 7-13
 22. O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 21-26
 23. O specyfice pracy z uczniem zdolnym / Anna Winiarczyk.// Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 14-20
 24. zarządzaniu talentami / Renata Gut, Anna Brzosko.// Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 4, s. 27-34
 25. Odkrywanie talentów : (zestawienie bibliograficzne) / Aleksandra Czajkowska, Iwona Wojtalik.// Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 1, s. 24-26
 26. Odpowiedzialność szkoły za kształcenie uczniów zdolnych wyzwaniem dla edukacji XXI w. / Teresa Kosiarek.// Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 3, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, s. 11-16
 27. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza.// Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 86-90
 28. Pozycja ucznia zdolnego w szkole / Paweł Pindera, Karolina Tomczyk.// Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 18-20
 29. Projekt zajęć dla uczniów uzdolnionych / Katarzyna Pluta.// Nauczanie Początkowe. – 2012/2013, nr 3, s. 86-93
 30. Radość z nauki. O odkrywaniu własnych możliwości przez uczniów w toku twórczej edukacji / Agnieszka Olczak.// Edukacja. – 2011, nr 1, s. 125-130
 31. Stymulowanie rozwoju ucznia zdolnego w klasach 1-3 : (bibliografia w wyborze) / Anna Łojek.// Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 101-104
 32. Szczególne uzdolnienia – szczególne wyzwanie / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. – 2012, nr 22, s. 52-58
 33. Szkoła gubi diamenty / Janina Uszyńska-Jarmoc.// Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 61-69
 34. TALENT – dar czy zadanie? / Sławomir Chrost.// Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 40-42
 35. Uzdolnienia do nauki języków obcych. Pomiar i implikacje dydaktyczne / Jacek Rysiewicz.// Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 2, s. 3-15
 36. Wielointeligentna edukacja dla dziecka – czas na zmiany / Aldona Kopik, Monika Zatorska.// Życie Szkoły. – 2011, nr 6, s. 5-1
 37. Wspomaganie twórczości i uzdolnień : (zestawienie bibliograficzne) / Irena Niemczak.// Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 2, s. 19-20
 38. Wszystkie dzieci są zdolne : koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w kształceniu językowym / Ewa Suchecka.// Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 3, dod. „Przed Szkołą” nr 1, s. 8-11
 39. Wykorzystanie potencjału uczniów zdolnych w nauczaniu języka obcego / Anna K. Kiełczewska.// Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 1, s. 43-47
 40. Zadania dla zdolnych gimnazjalistów. Cz. 1 / Jerzy Janowicz.// Matematyka w Szkole. – 2012, nr 66, s. 59-61
 41. Zadania dla zdolnych gimnazjalistów. Cz. 2 / Jerzy Janowicz.// Matematyka w Szkole. – 2012, nr 67, s. 59-61
 42. Zadania dla zdolnych gimnazjalistów. Cz. 3 / Jerzy Janowicz.// Matematyka w Szkole. – 2013, nr 68, s. 57-61
 43. Zdolni, utalentowani… Od diagnozy do rozwoju / Elżbieta Madalińska.// Język Polski w Gimnazjum. – 2011/2012, nr 2, s. 88-94
 44. Zdolności człowieka jako wymiar psychologiczny / Andrzej E. Sękowski, Olha Bilyakovska.// Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 1, s. 18-24
                                                                          Wybrała i oprac. Anna Popławska

Powrót do Pedagogika, psychologia