Dyrektor jako organizator BHP w szkole, bezpieczeństwo uczniów

Wydawnictwa zwarte

1. Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego czyli Jak skutecznie unikać wypadków : poradnik dla nauczyciela wychowania fizycznego / Małgorzata Ostrowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008

2. Bezpieczna i przyjazna szkoła / Małgorzata Taraszkiewicz, Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009

3. Kryzys : szybkie reagowanie : poradnik dla pedagogów i psychologów szkolnych / [aut. Zdzisława Barankiewicz et al.]. - Warszawa : Urząd m. st. Warszawy. Biuro Edukacji, 2009

4. Kryzys : szybkie reagowanie : poradnik dla pedagogów i psychologów szkolnych / [aut. Zdzisława Barankiewicz et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Urząd m. st. Warszawy. Biuro Edukacji : Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2010

5. Sytuacje kryzysowe w szkole / praca zbiorowa pod red. Katarzyny Koszewskiej i Małgorzaty Taraszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2007

6. Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie uczniów w rozwijaniu szkolnych systemów bezpieczeństwa / Janusz Ziarko. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011

Artykuły z czasopism z lat 2010 -2014

1. 3 kroki do budowy szkoły bezpiecznej i przyjaznej / Jacek Stec.// Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 11, dod. "Szkoła nowoczesna i przyjazna uczniowi", s. 6-8

2. Agresja w szkole - przyczyny i przejawy / Paweł Podolski.// Remedium. - 2012, nr 5, s. 1-3

3. Akademia Zarządzania o bezpieczeństwie w szkole / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 12-14

4. Ankieta dla uczniów : "Bezpieczeństwo w sieci" / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 39, s. 25-28

5. Bezpieczeństwo - w trakcie zajęć wychowania fizycznego / Krzysztof Warchoł.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 6, s. 20-22, 24-26

6. Bezpieczeństwo jako szkolny priorytet : nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w szkole / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 2 (30), s. 5-9

7. Bezpieczeństwo przede wszystkim / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 29, s. 50-52

8. Bezpieczeństwo w szkole... / Katarzyna Pankowska-Koc, Ewa Kędracka.// Meritum. - 2010, nr 4, s. 2-3

9. Bezpieczeństwo w szkole w aspekcie współczesnych zagrożeń / Tomasz Kowalczyk.// Meritum. - 2010, nr 4, s. 12-15

10. Bezpieczne warunki do zabawy / Bogumiła Bogacka-Osińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 25-27

11. Chrońmy dane uczniów / Wojciech Rafał Wiewiórowski ; rozm. przepr. Anna Satel.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 14-16, 18

12. Ćwiczenia z ewakuacji szkoły / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 33-42


13. Diagnozowanie zachowań uczniów : bezpieczeństwo według nowego rozporządzenia o nadzorze / Małgorzata Stachowiak.// Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 14, s. 44-50

14. Dowóz uczniów do szkół / Dariusz Skrzyński.// Świetlica w Szkole. - 2011, nr 1, s. 4-5

15. Droga do bezpiecznej szkoły : sposoby eliminowania zagrożeń / Małgorzata Stachowiak.// Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 14, s. 53-55

16. Efektywne ewakuacje próbne / Paweł Gromek.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 19, s. 48-49

17. Ewakuacja osób niepełnosprawnych z obiektów oświatowych / Paweł Gromek.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 19, s. 22-24

18. Interwencja kryzysowa w szkole. Moduł III, Sytuacje kryzysowe szkoły / Jarosław Jagieła.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 50-54

19. Jak uzyskać wsparcie finansowe dla szkoły? : program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" / Zenon Decyk.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 25, s. 54-55

20. Kompetencje nauczyciela a cyberbezpieczeństwo ucznia / Jerzy Kopański.// Meritum. - 2010, nr 4, s. 82-87

21. Kontrola straży pożarnej / Marta Handzlik.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 27, s. 43-46

22. Lista kontrolna zadań w zakresie bezpieczeństwa w szkole / Jacek Stec.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 42, s. 30-33

23. Lista kontrolna zagadnień podlegających ewaluacji w zakresie bezpieczeństwa.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 3 (31), s. 34-36

24. Niebezpieczna szkoła Czyli strach się bać... / Maciej Osuch.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 34-41

25. O co chodzi z tą (nie)bezpieczną szkołą? / Małgorzata Łoskot.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 2 (30), s.62-63

26. Obowiązki dyrektora i gminy w zakresie dowozu dzieci do szkoły / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 4 (32), s. 45-47

27. Odpowiedzialność za teren szkoły w czasie wakacji / Mirosław Klimkiewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 42-44

28. Przewożenie uczniów - wymogi prawne / Michał Łyszczarz.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 51-53

29. Remonty i przeglądy budynków szkolnych / Alicja Brzezińska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 28-30, 32

30. Rok Bezpiecznej Szkoły : czas podsumowań / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 6 (34), s. 54-57

31. Sprawcy przemocy szkolnej / Ewa Jonakowska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 4, s. 22-24

32. Szkolna apteczka / Joanna Gładczak.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 4 (32), s. 56-57

33. Szkoła - bezpieczna przystań / Jacek Stec.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 42, s. 46-48

34. Wypadek w szkole : procedura postępowania / Joanna Lesińska.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 36, s. 22, 24

35. Zarządzanie bezpieczeństwem w szkole w aspekcie profilaktyki / Dawid Kaszuba.// Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1/2, s. 151-156

36. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi / Ewa Maksymowska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 76-78, 80

37. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na terenie szkoły/placówki oświatowej / Katarzyna Koszewska.// Meritum. - 2010, nr 4, s. 16-22


Opracowała Anna Popławska

Powrót do Pedagogika, psychologia