Dopalacze. Wybór bibliografii

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

1. Dopalacze / Krzysztof Warecki. - Radom : Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2010

 

2. Narkotyki w kulturze młodzieżowej / Beata Hoffmann. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014       

                             

3. Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009

 

4. Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach. - Warszawa : Difin, 2014

 

5. Profilaktyka uzależnień: narkotyki, alkohol, leki, sterydy / [Beata Kiełbasa]. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2007

 

6. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / Mariusz Jędrzejko. - Wyd. 2 poszerz. i uzup. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012

 

7. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : Scholar, 2003

 

8. Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół śląskich - zasięg, skutki i przeciwdziałanie / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Krzysztof Sas-Nowosielski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

 

9. Stosowanie środków przeciwbólowych przez młodzież licealną : uwarunkowania / Izabella Maria Łukasik, Anna Witek, Agnieszka Buczak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

 

10. Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009

 

11. Zachowania ryzykowne i uzależnienia : zjawisko i uwarunkowania / Mariusz Jędrzejko, Małgorzata Janusz, Marek Walancik. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

1. "Dopalacze" A.D. 2014 - nowe otwarcie / Artur Malczewski.// Remedium. - 2015, nr 1, s. 24-25

 

2. "Dopalacze" A.D. 2014 - nowe otwarcie. Cz. 2 / Artur Malczewski.// Remedium. - 2015, nr 2, s. 28-29

 

3. "Dopalacze" w europejskim systemie reagowania / Artur Malczewski // Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 50-51

 

4. "Dopalacze" w Europie / Artur Malczewski // Remedium. - 2012, nr 3, s. 26-27

 

5. Dopalacze - krótka interwencja profilaktyczna w grupie / Krzysztof A. Wojcieszek // Remedium. - 2010, nr 11, s. 1-3

 

6. Dopalacze - nowe wyzwanie socjopedagogiczne / Anna Karłyk-Ćwik // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10/11, s. 27-33

 

7. Dopalacze / Małgorzata Stępień-Kęsik // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 25

 

8. Dopalacze jak czkawka / Roman Pomianowski // Psychologia w szkole. - 2011, nr 1, s. 5-16

 

9. Dopalacze mogą cię wypalić / Magda Wójcik // Remedium. - 2009, nr 2, s. 20

 

10.  Legalne substancje psychoaktywne - rozpowszechnienie używania / Artur Malczewski // Remedium. - 2012, nr 10, s. 28-29

 

11. Młodzież a substancje psychoaktywne / Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 1-3

 

12. Młodzież a substancje psychoaktywne. Cz. 1 / Artur Malczewski, Marta Struzik // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 54-55

 

13. Młodzież a substancje psychoaktywne. Cz. 2 / Artur Malczewski, Marta Struzik // Remedium. - 2009, nr 11, s. 28-29

 

14. Nadużywanie substancji psychoaktywnych - charakterystyka, zasięg i aspekty prawne zjawiska / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Krzysztof Sas-Nowosielski, Leszek Wieczorek // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna, s. IX-XVI

 

15. Polska młodzież a marihuana i "dopalacze" / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 6, s. 26-27

 

16. Polska młodzież a substancje psychoaktywne / Artur Malczewski // Remedium. - 2014, nr 3, s. 24-25

 

17. Polska młodzież a substancje psychoaktywne. Cz. 2 / Artur Malczewski // Remedium. - 2014, nr 4, s. 28-29

 

18. Polska młodzież a wybrane substancje psychoaktywne / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 58-59

 

19. Profilaktyka uzależnień psychoaktywnych wśród młodzieży / Magdalena Gołek // Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s. 35-38

 

20. Samoocena jako czynnik ryzyka i czynnik chroniący przed używaniem substancji psychoaktywnych / Marta Klesińska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 8-10

 

21. Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież gimnazjalną / Ewa Mędrela-Kuder // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, s. 12-13

 

22. Terapia kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Cz. 1 / Bogusława Bukowska // Remedium. - 2009, nr 9, s. 30-31

 

23. Terapia kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Cz. 2 / Bogusława Bukowska // Remedium. - 2009, nr 10, s. 28-29

 

24. Używanie leków w celu odurzania - skala problemu / Artur Malczewski // Remedium. - 2014, nr 2, s. 30-31

 

25.  Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w opinii rodziców. Cz. 1 / Maciej Dębski // Remedium. - 2012, nr 1, s. 30-31

 

26. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w Polsce i Europie // Remedium. - 2009, nr 5, s. 12

 

27. Wstępna ewaluacja programu "Smak życia, czyli debata o dopalaczach" / Krzysztof A. Wojcieszek // Remedium. - 2011, nr 10, s. 1-3

 

28. Wychowywani do dopalaczy : analiza wybranych czynników sprzyjających poszukiwaniu przez młodzież sztucznej stymulacji organizmu / Anna Kowal-Orczykowska // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 32-34

 

29. Wzory używania substancji psychoaktywnych wśród klientów programów niskoprogowych / Artur Malczewski // Remedium. - 2013, nr 4, s. 30-31

 

 

FILMY

 

1. Witaminki / reż. Dariusz Regucki ; scen. Dariusz Regucki, Bartłomiej Regucki ; oprac. materiału Olga Estera Regucka // W: Asertywność. 2. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011 (DVD 6 min)

 

2. Dopalacze. -  Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2011?] (DVD 21 min)

 

3. Kolekcjonerzy mocnych wrażeń : moda na dopalacze / scen. i reż. Renata Zając. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2011 (DVD 18 min)

 

  Ze zbiorów biblioteki wybrała Anna Popławska

 

Powrót do Pedagogika, psychologia