Wychowanie do czytania

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2016

 Wydawnictwa zwarte

1.        Animacja czytelnictwa dziecięcego : koncepcje, doświadczenia, postulaty : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grażyny Walczewskiej-Klimczak ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej. - Płock: Książnica Płocka : Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek, 2004.

2.        Bajkoterapia czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych / aut. Artur Barciś [et al.]. - Warszawa: Nasza Księgarnia, 2016.

3.        Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.

4.        Biblioterapia dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2006.

5.        Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2010.

6.        Czytanie, czytelnictwo, czytelnik / pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń ; przy współudziale Agnieszki Łuszpak. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.

7.        Czytanie dla rozwoju : wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko / Aneta Czerska. - Warszawa: Instytut Rozwoju Małego Dziecka, 2016.

8.        Czytelnictwo / Jacek Wojciechowski. - Wyd. 6 popr. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.

9.        Czytelnictwo dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka. - Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych,
cop. 2014.

10.    Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015.

11.    Derliczek czyli Wędrówki literackie / Joanna Papuzińska. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013.

12.    Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość : od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk / Ewa Paczoska
. - Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2004.

13.    Dziecięce spotkania z literaturą / Joanna Papuzińska. - Warszawa: Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007

14.    Dziecko, rodzina, biblioteka : materiały z konferencji ogólnopolskiej, Zielona Góra 18-19 września 2001 r. / red. Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubis. - Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2002.

15.    Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka. - Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013.

16.     Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Anna Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011.

17.    Elitarne i popularne wzory czytania / Jadwiga Kołodziejska. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013.

18.    Gdzie jest czytelnik? / Łukasz Gołębiewski. - Warszawa: Biblioteka Analiz, 2012.

19.    Istota czytania / Sebastian Taboł. - Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2005.

20.    Jak zachęcać do czytania : mini lekcje dla uczniów gimnazjum i liceum / Kelly Gallagher
. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010.

21.    Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Michała Zająca. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2006.

22.     Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2011.

23.    Książka i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi, studia i szkice / Grzegorz Leszczyński, Michał Zająć. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013.

24.    Książka jest światem : o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków / Alicja Baluch. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2005.

25.    Książki pierwsze. Książki ostatnie? : literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012.

26.    Książki w życiu najmłodszych / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. -  Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015.

27.    Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku : szkice bibliologiczne / red. nauk. Mariola Antczak [et al.]. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

28.    Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012.

29.    Literatura i książka dziecięca : słowo, obiegi, konteksty / Grzegorz Leszczyński. -  Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2013.

30.    Magiczna biblioteka : zbójeckie księgi młodego wieku / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej

w Warszawie, 2007.

31.    Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kepa, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

32.    Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012.

33.    Miś - zabawka - bohater literacki - wzór wychowawczy / Justyna Binio. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013.

34.    Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz ; przy współpr. Sylwii Gajownik. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.

35.    Nastoletni czytelnicy / Zofia Zasacka. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2008.

36.    Nie myśl, że książki znikną / Jean-Claude Carrière, Umberto Eco ; wywiad przeprowadził Jean-Philippe de Tonnac. - Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2010.

37.    Od czterech do sześciu : książki dla przedszkolaka / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012.

38.    Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Grzegorza Leszczyńskiego i Michała Zająca . - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2008.

39.    Poczytajmy : jak rozwijać w dziecku pasję czytania : poradnik / Mariella Lunardi. - Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew", 2011.

40.    Polubić czytanie : utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach 1-3 : poradnik metodyczny dla nauczycieli pierwszego poziomu nauczania / Marta Ziółkowska-Sobecka. - Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000.

41.    Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2011.

42.    Subtelna rewolucja : czytanie od pierwszego roku życia / Glenn Doman, Janet Doman. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2013.

43.    Szerokie okno biblioteki / Jadwiga Kołodziejska. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2006.

44.    Szkolne spotkania z literaturą / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków: Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych „Universitas", 2007.

45.    Szwecja czyta. Polska czyta / pod red. Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej. - Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015.

46.    Uczę czytać : poradnik dla nauczycieli i rodziców początkujących czytelników / Halina Konior-Węgrzynowa. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2015.

47.    W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015.

48.    Warto mieć w bibliotece : książki dla dzieci 2010-2014 : katalog / Grażyna Lewandowicz-Nosal [et al.]. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015.

49.    Wielkie małe książki :  lektury dzieci i nie tylko / Grzegorz Leszczyński. - Poznań: Media Rodzina, 2015.

50.    Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy: Maternus Media, 2007.

51.    Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa:   Świat Książki, 2014.

52.    Zamieszkać w Bibliotece / Jan Tomkowski. - Ossa: Wydawnictwo Dom na Wsi, 2004.

 

 

Artykuły

1.   Akcje czytelnicze sposobem na promowanie czytania / Edyta Kosik // Poradnik Bibliotekarza. -

      2016, nr 7-8, s. 12-13.

2.  Apetyt na czytanie i nie tylko czyli Jak zdrowo zaspokoić apetyt brzuszka i serduszka! /
      Otylia Kocik // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 11-12.

3.   Badania potwierdzają : czytanie daje wyniki! // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 7-8, s. 1-3.

4.   Biblioteczny klub moli : plan dydaktyczno-wychowawczy / Magdalena Kowgier // Biblioteka
      w Szkole
. - 2008, nr 7/8, s. 15-17.

5.  Biblioteka - przestrzeń emocji (nie tylko literackich) dla najmłodszych / Urszula Kubajek //
       Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s. 20-27.

6.        Biblioteka jako bocianie gniazdo : projekt edukacyjny / Ewa Kubiak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 1, s. 35-40.

7.        Biblioteki wobec malejącego poziomu czytelnictwa w Polsce / Izabela Koryś // Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 6, s. 4-7.

8.        Biblioterapia - terapia i wychowanie przez czytanie / Sylwia Gallos // Życie Szkoły. - 2013,
nr 2, s. 8-10.

9.        Biblioterapia jako metoda w pedagogice / Ewa Dunin-Wilczyńska // Nowa Szkoła. - 2016, nr 7,
s. 12-19.

10.    Biesiady czytelnicze i Ferienada : pomysły na popularyzację książki / Jolanta Niwińska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 12.

11.    Bookcrossing - święto książek i dzieci / Krystyna Wojtera // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 4,
s. 14-15.

12.    Booktalking w bibliotece szkolnej : pomysł na konkurs czytelniczy / Barbara Zalewska // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 2, s. 10-11.

13.    Budowanie wspólnot czytelniczych : angielski projekt wspierający czytanie dla przyjemności / Zofia Zasacka // Bibliotekarz. - 2016, nr 12, s. 4-6.

14.    By twoje dziecko lubiło czytanie i pisanie - baw się z nim / Katarzyna Lotkowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 44-45.

15.    „Cała Polska czyta dzieciom" - i my też czytamy : konkurs czytelniczy dla kl. 4 i 5 / Danuta Wędrowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 5, s. 26-27.

16.    Cała Polska Czyta Dzieciom : miłość do książek musi zrodzić się w dzieciństwie // Życie Szkoły. - 2005, nr 8, s. 59-60.

17.    Cała Polska czyta dzieciom / Renata Durda // Niebieska Linia. - 2001, nr 5, s. 20-21.

18.    Cała rodzina czyta dzieciom / Maria Łakomczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2,
s. 44-45.

19.    Całoroczny konkurs czytelniczy w klasie 3 / Sabina Kurzawa // Życie Szkoły. - 2008, nr 10,
s. 36-42

20.    Chłopackie i dziewczyńskie czytanie / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 9,
s. 10-11.

21.    Człowiek się zmienia, książka też : o wartości głośnego czytania / Jolanta Enko, Stanisław Krawczyk, Katarzyna Roślewska // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 45-49.

22.    Człowiek w krainie baśni : o roli baśni w rozwoju IQ i EQ / Elżbieta Binswanger-Stefańska // Edukacja i Dialog. - 2016, nr 7/8, s. 35-38.

23.    Czy warto czytać dzieciom? / Danuta Doskocz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2,
s. 56-58.

24.    Czym jest czytanie / Halina Konior-Węgrzynowa // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3,
s. 92-101.

25.    Czym jest czytanie? / Marta Komarowska // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 22-23.

26.    Czytaj książki codziennie - koniecznie! : propozycja lekcji bibliotecznej dla klas 4-6 / Dorota Bielawska.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 11.

27.    Czytając poznaję świat / Anna Nowacka // Życie Szkoły. - 2015, nr 2, s. 2-6.

28.    Czytające szkoły / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 24-25.

29.    Czytajmy...! / Małgorzata Frąckowiak // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 4, s. 120-121.

30.    „Czytajmy dzieciom..." : jak zachęcić rodziców do aktywnej współpracy / Wanda Niedorozow // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 69-78.

31.    Czytam, bo lubię - o rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2014, nr 6, s. 14-17.

32.    Czytam sobie : jak zachęcić pierwszoklasistów do czytania / Agata Chodowiec // Biblioteka
 w Szkole.
- 2016, nr 2, s. 20-22.

33.    Czytam, więc jestem... / Grażyna Bilska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 5, s. 4-6.

34.    Czytam, więc jestem : pomysł na konkurs czytelniczy / Iwona Sobas, Patrycja Winzer.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 15-17.

35.    „Czytam wszędzie" - akcja społeczna projektu Wolne Lektury / Edyta Kosik // Bibliotekarz. - 2015, nr 12, s. 20.

36.    Czytamy dzieciom i z dziećmi w szkole / Zofia Litwin, Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole
. - 2008, nr 4, s. 15-16.

37.    Czytamy dziecku i z dzieckiem / Danuta Matusiak // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 9,
s. 19-21.

38.    Czytamy śpiewająco : akcja czytelnicza / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. - 2015,
nr 7-8, s. 30-31.

39.    Czytania można nauczyć / Elżbieta Brzezicka  // Meritum. - 2008, nr 2,  s. 47-51.

40.    Czytanie - fenomenem czy udręką naszych czasów? / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 24-27.

41.    Czytanie i obcowanie z książką / Renata Flis // Edukacja i Dialog. -  2007, nr 2, s. 37-41.

42.    Czytanie jako klucz do świata / Iwona Gryniuk-Toruń // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4,
s. 73-76.

43.    Czytanie jako podróż - perspektywa edukacyjna / Marta Rusek // Edukacja. - 2012, nr 2,
s. [44]-51.

44.    Czytanie jako twórcze działanie / Ewelina Strawa // Edukacja. - 2012, nr 2, s. [60]-67.

45.    Czytanie jako umiejętność korzystania z techniki / Elżbieta Gajek // Meritum. - 2008, nr 2,
s. 33-36.

46.    Czytanie jest ok.!  : projekt czytelniczy / Wioletta Maria Siwik // Biblioteka w Szkole. - 2016,
nr 9, s. 22-23.

47.    Czytanie - najskuteczniejszą metodą wychowawczą / Ewa Frączek, Ewa Pałucka // Biblioteka
w Szkole.
- 2012, nr 1, s. 19-23.

48.    Czytanie może być atrakcyjne : jak przygotować imprezę czytelniczą? / Mirosława Grabowska // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 12, s. 6-9.

49.    Czytanie powinno być przygodą / Jarosław Klejnocki // Polonistyka. - 2013, nr 6, s. 8-9.

50.     Czytanie strategią rozumnego inwestowania w przyszłość ucznia  / Wanda Matras-Mastalerz // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 2.

51.     Czytanie w każdym wieku / Natalia i Krzysztof Minge // Edukacja i Dialog. - 2016, nr 7/8,
s. 45-46.

52.     Czytelnictwo a biblioterapia / Małgorzata Czerwińska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8,
s. 70-72.

53.     Czytelnictwo, opowiadanie bajek, baśni i legend w świetlicy / Joanna Hoffmann // Świetlica
w Szkole.
- 2015, nr 2, s. 3-5.

54.     Czytelnictwo pożyteczne z Internetu / Paulina Małochleb // Polonistyka. - 2016, nr 2, s. 4-7.

55.     Dajmy naszym dzieciom szansę, by wyrosły na zdrowych, mądrych i szczęśliwych ludzi / Katarzyna Bednarz-Soja // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 2, s. 68-70.

56.     Do za(czyt@nia) jeden krok! / Przemysław Kasperkiewicz // Bibliotekarz. - 2016, nr 7/8,
s. 38-45.

57.     Dobre pomysły na czytanie : wybór działań realizowanych w ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" / Elżbieta Bednorz [et al.] // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 7/8, s. 5-23.

58.     Dobry zwyczaj... wypożyczaj : jak zachęcać uczniów do czytania? : pomysły na popularyzację czytelnictwa wśród uczniów oraz na sukces zawodowy nauczyciela bibliotekarza / Grażyna Kunka // Biblioteka w Szkole. - 2013. nr 12, s. 7-9.

59.     Dzień Książki : opis konkursu międzyklasowego / Mariola Antczak // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 2, s. 14-15.

60.     Duch czytelnictwa na fotografii : o projekcie czytelniczym / Urszula Stępniewska, Karolina Szostak-Lubomska // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 24-26.

61.     Dzień Głośnego Czytania / Kamila Korneluk // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, w. 17.

62.     E-książeczki : pomysł na pracę z czytelnikiem / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7/8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 3, s. 12-14.

63.     Elektroniczne dzienniczki lektur w Story Jumper : nowoczesna metoda motywująca uczniów do czytania / Anna Płusa // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 7-8, s. 16-18.

64.     Garść pomysłów : jak realizować wymagania NPRCZ / Justyna Graszkiewicz // Biblioteka
 w Szkole
. - 2016, nr 9, s. 18-20.

65.     Gry i zabawy wdrażają najmłodszych uczniów do czytelnictwa / Piotr Kowolik // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 10, s. 36-41.

66.     Gry książkowe / Beniamin Muszyński // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 1, s. 19-20.

67.     Jak biblioteka pedagogiczna może wspierać nauczycieli w promocji czytelnictwa? / Marta Mróz // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 9-12.

68.     Jak wychować czytelnika? / Iwona Dąbek // Meritum. - 2008, nr 2, s. 40-43.

69.     Jak realizujemy wymagania NPRCZ / Urszula Kuta // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 7-8,
 s. 27-30.

70.     Jak wychować "pożeracza książek"? / Anna Kleiber  // Bibliotekarz. - 2010, nr 10, s. 14-19.

71.     Jak wychować „pożeracza książek" ?/ Anna Kleiber // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 1, dod. Świat książki dziecięcej,  s. 1-7.

72.     Jak zachęcać dzieci do czytania / Stefania M. Stysiak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2,
s. 33-36.

73.     Jak zaszczepić bakcyla czytania? / Dorota Brzozowska // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 6,
s. 12-13.

74.     Kanon książek dla dzieci : pojęcia i sprzeczności / Grzegorz Leszczyński // Polonistyka. - 2006, nr 2, s. 4-11.

75.     Kilka słów o czytelnictwie / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 5-8.

76.     Książka? Czytanie? Po co to, komu? : scenariusze zajęć biblioterapeutycznych / Małgorzata Sobol // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 4, s. 11.

77.     Książka - towarzysz, przyjaciel, domownik : scenariusz zajęć zachęcających do czytania /  Patrycja Siedlecka // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr5, s. 11.

78.     Książka czy komputer? / Iwona B. Bukrejewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10,
s. 10-14.

79.     Książka dla dzieci i młodzieży w XXI wieku. Cz.1 / Grzegorz Leszczyński // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 1, s. 3-7.

80.     Książka dla dzieci i młodzieży w XXI wieku. Cz.2 / Grzegorz Leszczyński // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 12, s. 7-12.

81.     Książka poza domem i biblioteką czyli Co, gdzie i dlaczego czytamy w przestrzeni publicznej / Magdalena Kokosińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 7/8, s. 23-26.

82.     Książka w sam raz dla nas : projekt czytelniczy / Barbara Kołcz, Dorota Moniuszko-Puczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 18-19.

83.     Książkobranie w szkole / Anna Margas, Danuta Twerd // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 5,
s. 14-15.

84.     Książkowa lista przebojów : jak się dowiedzieć, co naprawdę czytają uczniowie? / Elżbieta Kaspszyszak // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, s. 10.

85.     Kształtowanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym / Agata Arkabus, Anna Plusa // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 10, dod.  Przedszkolak w bibliotece, s. 2-6.

86.     Kto czyta książki... / Małgorzata Rokicka-Szymańska // Bibliotekarz. - 2013, nr 7/8, s. 18-19.

87.     Kto czyta książki, żyje podwójnie / Mikołaj Kotyło // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 7/8,
s. 81-83.

88.     Kto czyta, żyje dwa razy / Izabela Nadolnik // Życie Szkoły. - 2014 nr 4, s. 26-27.

89.     Kulturowe uwarunkowania poziomu czytelnictwa / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2007,
nr 6, s. 4-8.

90.     Kilka słów o czytelnictwie / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 5-8.

91.     Magiczna szkoła : zajęcia wakacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat / Joanna Jarnot.// Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 7/8, s. 49-52.

92.     „Magiczne drzewo „ czytelniczy projekt edukacyjny / Edyta Michnik // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 12, s. 14-18.

93.     Maraton czytania dzieciom / Teresa Kasza // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 5, s. 16-18.

94.     Mądra szkoła czyta dzieciom / Irena Koźmińska ; rozm. przeprowadziła Małgorzata Stańczyk.//   Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 16-19.

95.     "Moda na czytanie" / Anna Marcinek-Drozdalska // Guliwer. - 2008, nr 4, s. 103-106.

96.     Moda na czytanie / Jolanta Niwińska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 4, s. 12-13.

97.     Moda na czytanie i sport / Katarzyna Binias // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 9, s. 16-17.

98.     Moja przyjaciółka książka : o edukacji czytelniczej dzieci / Lidia Baranowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 9, s. 4-7.

99.    Nastolatki i książki : od czytania codziennego do unikania / Zofia Zasacka // Edukacja. - 2012, nr 2, s. 20-35.

100. Niech dzieci czytają / Magdalena Kordaszewska // Życie Szkoły. - 2016, nr 7, s. 38-

101. Nieczytanie przyczyną wykluczenia kulturalnego / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 6-16.

102. Niezwykła moc zwykłego czytania / Elżbieta Olszewska, Irena Koźmińska // Edukacja
i
Dialog. - 2016, nr 7/8, s. 39-44.

103. Nocny maraton czytania : popularyzacja książki i czytelnictwa / Joanna Lis // Biblioteka
w Szkole
. - 2016, nr 1, s. 23-25.

104. Nowe technologie w promocji czytelnictwa / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 1, s. 3-5.

105. O potrzebach czytelniczych sześciolatków / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 12-17.

106. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom / Grażyna Kunka // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 4, s. 18-19.

107. Po co Polska czyta dzieciom? / Marcelina Gronowska, Małgorzata Sosnowska.// Remedium. - 2012, nr 4, s. 1-3.

108.Po nitce do kłębka : o kształtowaniu pasji czytelniczej / Bożena Itoya // Wychowanie
w Przedszkolu
. - 2014, nr 4, s. 52-55.

109. Podróże z książką, czyli jak wykonać plakat propagujący czytelnictwo / Waldemar Malak // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7-8, s. 20-22.

110. Pokaż mi, co czytasz, a powiem ci, kim będziesz / Marta Komarowska // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 9, s. 15.

111. Pokochać książki / Anna Lorenc-Chroń, Urszula Małysz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 57-59.

112. Polacy i książki / Katarzyna Wolff // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 11, s. 3-7.

113. Polskie portale społecznościowe promujące czytelnictwo / Katarzyna Król // Bibliotekarz. - 2012, nr 4, s. 1-6.

114.Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci / Magdalen Akubus // Guliwer. - 2011, nr 1, s. 15-21.

115. Poznajemy literaturę europejską : projekt czytelniczy / Grażyna Kunka // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 9, s. 14-15.

116. Program "Pomagam czytać" szansą rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym / Urszula Zybura // Biblioterapeuta. - 2011, nr 4, s. 6-10.

117. Projekty upowszechniające czytelnictwo / Renata Ciesielska-Kruczek // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 14-21.

118. Promocja czytelnictwa : pomysły na rozwijanie motywacji do czytania : propozycje bibliotek niemieckich / Grażyna Lewandowicz-Nosal // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, dod. Świat książki dziecięcej, nr 2, s. 1-6.

119. Promocja czytelnictwa z wykorzystaniem narzędzi TIK / Iwona Kosińska // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 1,  s. 16-17.

120. Przepis na happening / Karolina Kaczmarek, Ewelina Kulik // Biblioteka w Szkole. - 2016,
nr 7-8, s. 35-36.

121. Przygoda z książką : projekt czytelniczy / Joanna Mińko-Dobrzyńska // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 3, s. 12-13.

122.Rodzinne czytanie / Karolina Szostak-Lubomska // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, s. 19-20.

123.Rozsypany kanon literacki / Jadwiga Kołodziejska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 10,
s. 7-10.

124. Rozwijać pasję czytania... / Wiesława Papierska // Meritum. - 2008, nr 2, s. 71-74.

125. Sleeveface : sposób na promocję książki w przestrzeni internetowej / Elżbieta Rafińska // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2, s. 5-9.

126. Spotkanie z tekstem / Elżbieta Werbińska // Życie Szkoły. - 2005, nr 8, s. 18-20.

127. Stan czytelnictwa w Polsce 2015 r. Raport Biblioteki Narodowej // Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 5, s. 18-20.

128. Stan czytelnictwa w Polsce. Wyniki ostatnich badań i ich implikacje. Cz. 1 / Izabela Koryś // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 5-8.

129. Sway : nowoczesne prezentacje w popularyzacji czytelnictwa / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 1, s. 9-11.

130. System oświatowy i biblioteki Austrii / Halina Lewsza // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 1,
s. 15-21.

131. Szkolna apteka literacka, czyli kilka sposobów zachęcenia młodzieży do czytania / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 3, s. 23.

132. Szkolny festiwal czytania / Alicja Zgajewska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 26.

133. Szkolny festiwal książki / Barbara Dzikoń // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 7-8, s. 31-34.

134. Sztuka czytania potrzebą współczesnego człowieka / Grzegorz Baran // Język Polski
w Gimnazjum
.
- 2013/2014, nr 3, s. 11-30.

135. Śladami baśni polskich : zajęcia w czytelni propagujące akcję "Cała Polska czyta dzieciom" / Alina Michalska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 14-15.

136. "Środowe czytanie" w szkole podstawowej : pomysł na popularyzację czytelnictwa wśród uczniów / Małgorzata Tomaszewska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 16-17.

137. Trzydzieści rzeczy, które możesz zrobić, aby spopularyzować czytanie! / Paulina Surniak // Biblioterapeuta. - 2013, nr 1, s. 38-39.

138. Tydzień czytania w szkole / Dominika Miaz // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 3,
s. 8-11.

139. Uczenie czytania w szkole / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 1, s. 3-4.

140. Uczniowskie „czytam, więc jestem" w społeczeństwie informacyjnym / Krystyna Cembrzyńska // Meritum. - 2010, nr 3, s. 31-37.

141. Urodziny w bibliotece - promocja książki i czytelnictwa w rodzinie? / Barbara Pytlos // Bibliotekarz. - 2014, nr 10, s. 21-22.

142. Uwalnianie książek / Joanna Lis // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2, s. 12-13.

143. Wakacje z książką! / Agnieszka Kownatka-Ruszkowska // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 3,
s. 27.

144. Wybory lektury szkolnej / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, s. 12-14.

145. Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska ; rozm. przeprowadziła Dominika Stefanowska // Życie Szkoły. - 2015, nr 8, s. 6-9.

146.Wypożyczanie na wakacje / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, s. 6-7.

147.Yasna strona mocy czyli Książki dla młodych dorosłych na planie pierwszym / Michał Zając // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 7/8, s. 4-13.

148. Z książką w plecaku / Ewa Łapińska // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 9, s. 24.

149. Zaangażowanie w czytanie a osiągnięcia szkolne gimnazjalistów / Zofia Zasacka // Edukacja. - 2012, nr 2, s. 20-35.

150. Zaangażowanie w czytanie czyli Szkolny festiwal czytania / Joanna Minko-Dobrzyńska //  Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2, s. 18-19. 

151. Zabawa w czytanie" - metoda Glena Domana : informacje dla rodziców / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 4, s. 35-39.

152. Zachęcamy do czytania / Alina Szatkowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 36-42.

153. Zachęcić do czytania i do działania / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2,
 s. 18-20.

154. Zareklamuj książkę! : projekt edukacyjny / Agnieszka Znyk // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 11, s. 24-25.

 

Na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim

opracowała Halina Lewsza

 


Powrót do Pedagogika, psychologia