Wpływ zajęć artystycznych na rozwój dziecka

Bibliografia w wyborze

1.      Artediagnoza : psychologiczna specyfika twórczości plastycznej dzieci neurotycznych / Elżbieta Głowacka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006.

2.      Arteterapia : badania i praktyka / Andrea Gilroy ; [tł. Sebastian Sobczyński] . - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.

3.      Arteterapia : inspiracje i wartości / Tomasz Rudowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Eneteia - Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2014.

4.      Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011.

5.      Arteterapia : scenariusze zajęć / Anna Pikała, Magdalena Sasin. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

6.      Arteterapia : wykorzystanie technik plastycznych w pracy z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania / Anna Kordzińska-Grabowska. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashöfer, cop. 2012.

7.      Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej / Maja Stańko-Kaczmarek. - Warszawa : Difin, 2013.

8.      Arteterapia w działaniu : propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych / redacja naukowa Anna Glińska-Lachowicz. - Warszawa : Difin, 2016.

9.      Arteterapia w edukacji i resocjalizacji : wybrane działania arteterapeutyczne i studia empiryczne / Janina Florczykiewicz, Eugeniusz Józefowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011.

10.  Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

11.  Arteterapia w sztuce i edukacji : praktyka oddziaływań arteterapeutycznych z zastosowaniem kreacji plastycznej / Eugeniusz Józefowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012.

12.  Arteterapia. Cz. 1 / pod red. nauk. Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Difin, 2014.

13.  Arteterapia. Cz. 2 / pod red. nauk. Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Difin, 2014.

14.  Arteterapie dla dzieci i młodzieży : muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką / Thomas Stegemann, Marion Hitzeler, Monica Blotevogel ; przekład Elżbieta Cieślik. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.

15.  Arteterapie : język wizualny w terapiach twórczości i sztuce / Wiesław Karolak. - Warszawa : Difin, 2014.

16.  Artysta w przedszkolu i szkole : techniki plastyczne dla dzieci / Ute i Tilman Michalski ; [ przekł. z jęz. niem. Edyta Panek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2014.

17.  Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Wyd. 2 zm. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.

18.  Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej / Ewa Wilamowska, Joanna Walczak. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2005.

19.  Dzieci i kreatywność : pomysły na cały rok / Martina Brausem, Iris Sargun ; [tł. Paulina Filippi-Lechowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007.

20.  Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.

21.  Dziecko w świecie muzyki : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. - Kraków : Impuls, 2000.

22.  Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / Bronisława Dymara red. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

23.  Dźwięk i gest : ćwiczenia muzyczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży / Ewa Skowrońska-Lebecka. - Wyd. 2. - Warszawa : Żak, 1995.

24.  Edukacja artystyczna w edukacji najmłodszych uczniów szkoły podstawowej / Małgorzata Sieńczewska, Dorota Sobierańska, Marta Radwańska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.

25.  Edukacja i terapia przez sztukę : arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych / Tomasz Rudowski. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2013.

26.  Elementarz małego artysty / Sally Henry ; [il. Sally Henry i Trevor Cook ; przekł. z jęz. ang. Dagmara Matuszak]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Delta W-Z, [2013].

27.  Gładkie i chropawe : techniki plastyczne / Krystyna Marcinkowska, Krystyna Michejda-Kowalska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

28.  Inspirowane folklorem : zabawy muzyczno-ruchowe oparte na polskiej muzyce ludowej / Lucyna Bzowska [et al. ; aranż. muz. Marek Kalinowski, Wiktor Białek]. - Lublin : Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, 2012.

29.  Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność / pod red. Roberta Domania. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2006.

30.  Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

31.  Książka artystyczna w arteterapii / Wiesław Karolak. - Warszawa : Difin, 2016.

32.  Logopedia artystyczna / redakcja naukowa: Barbara Kamińska, Stanisław Milewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2016.

33.  Magia ogrodów czyli O terapeutycznej funkcji ogrodów / Irena Borecka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

34.  Mandala w arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008.

35.  Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.

36.  Malarstwo i rzeźba : zajęcia artystyczne : zeszyt ćwiczeń / Małgorzata Czuj. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, cop. 2011.

37.  Mowa i zabawa : pedagogika zabawy w pracy logopedycznej / Elżbieta Chilińska-Karpowicz, Agnieszka Jaworska. - Lublin : Wydawnictwa Klanza, 2005.

38.  Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą / Urszula Bissinger-Ćwierz. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo "Klanza", 2007.

39.  Muzyka i ruch dla każdego / Urszula Bissinger-Ćwierz. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2007.

40.  Muzyka otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem / Maria Raszewska, Waldemar Kuleczka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.

41.  Muzykoterapia : muzyka w medycynie i edukacji : poradnik dla lekarzy, muzykoterapeutów, nauczycieli, wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych : materiały do prowadzenia zajęć terapeutycznych / Anna Metera. - Leszno : Wydaw. Centrum Technik Nauki Metronom, 2006.

42.  Muzykoterapia czyli Jak wykorzystać siłę dźwięków / Édith Lecourt ; tł. z jęz. fr. Lilla Teodorowska. - Katowice : Videograf II, 2008.

43.  Muzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.

44.  Muzykoterapia i terapia przez sztuki plastyczne w piśmiennictwie polskojęzycznym / Krzysztof Stachyra, Ewa Grudziewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

45.  Pląsy z długą brodą : [piosenki dla dzieci śpiewane od pokoleń] / oprac. Maria Tomaszewska ; [il. Agata Półtorak]. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.

46.  Portrety i maski w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.

47.  Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych : poradnik dla nauczycieli / Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak, Grażyna Ratajczak-Nadolska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.

48.  Rozwojowe wzgórze : program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016.

49.  Rysunek w arteterapiach twórczości i sztuce / Wiesław Karolak. - Warszawa : Difin, 2015.

50.  Rytmika : rytm, ruch, muzyka, estetyka, kształcenie, wychowanie, profilaktyka, terapia, taniec, teatr / Małgorzata Kronenberger. - Łódź : Wydawnictwo Global Enterprises, cop. 2006.

51.  Rytmika w klasach 1-3 / Anna Dasiewicz-Tobiasz, Anna Kępska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.

52.  Sztuka, która pomaga dzieciom / Koryna Opala-Wnuk. - Łódź : JK, 2009.

53.  Sztuka w edukacji i terapii / pod red. Mirosławy Knapik i Wiesławy Aleksandry Sacher ; Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arteterapii. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004.

54.  Taneczna gratka dla wnuczka i dziadka : zabawy, tańce, scenariusze dla małych i większych / Ewa Sokolińska, Katarzyna Dorota Zawojska-Dominiak. - Lublin : Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, 2012.

55.  Taneczne spotkania z Klanzą : tańce integracyjne z różnych stron świata. Cz. 1. - Lublin : Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, cop. 2012.

56.  Taneczne spotkania z Klanzą : tańce integracyjne z różnych stron świata. Cz. 2. - Lublin : Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, cop. 2012.

57.  Tańce i zabawy dla grupy / [tł. Piotr Rajca]. - Lublin : Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, cop. 1995.

58.  Tańce integracyjne w pracy z grupą : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Leszka Gęcy ; [aut. Iwona Czerwińska et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2004.

59.  Tańce integracyjne w pracy z grupą. Cz. 1 / Leszek Gęca. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2003.

60.  Tańczymy razem : formy integracyjne i sceniczne wybranych tańców narodowych i regionalnych / Jacek Szpunar, Leszek Gęca. - Wyd. 2. - Lublin : Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, 1999.

61.  Teatr w przedszkolu i świetlicy : od pierwszego pomysłu do przedstawienia / Elke Furl ; tł. Agnieszka Skwara. - Kielce : Jedność ; Freiburg im Breisgau : Herder, 2004.

62.  Teatr w szkole : propozycje zabaw dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat / Irene Flemming, Jürgen Fritz ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003.

63.  Teatrzyk na cały rok : scenariusze spektakli teatralnych i ćwiczenia przeznaczone dla amatorskich zespołów teatralnych, teatrzyków szkolnych, bibliotekarzy, polonistów, wszystkich, lubiących bawić się w teatr / Małgorzata Pietrzak. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2004.

64.  Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową / Janina Stadnicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

65.  Terapia dźwiękiem / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007.

66.  Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka / Paul Nordoff, Clive Robbins ; przekł. Agnieszka Bryndal, Elżbieta Masiak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

67.  Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody) / Maria Piszczek. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002.

68.  Wesołe instrumenty / Alicja Twardowska, Wojciech. - Wyd. 1, zm. - Warszawa : Wydawnictwo Pani Twardowska, 2012.

69.  Wprowadzenie do muzykoterapii / Ludwika Konieczna-Nowak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

70.  Wprowadzenie do pedagogiki zabawy : wybór tekstów drukowanych w "Kropli" w latach 1992-1994 / wybór i red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk. - Wyd. 2, popr. i uzup. - Lublin : Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, 2001.

71.  Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007.

72.  Zabawa w teatr : przedszkolne i szkolne inscenizacje : spektakle, kostiumy, rekwizyty / il. Elżbieta Jarząbek. - Poznań : Papilon : Publicat, cop. 2010.

73.  Zabawy teatralne w przedszkolu : 100 propozycji / D. Megrier ; tł. Andrzej Wróblewski. - Warszawa : Wydawnictwo Cyklady, 2000.

74.  Zacznij od samogłoski : samogłoska w logopedii artystycznej / Bogumiła Toczyska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.

                                                                                                       Ze zbiorów biblioteki wybrała Anna Popławska

Powrót do Pedagogika, psychologia