O literaturze dla dzieci i młodzieży w XXI wieku. Wybór bibliografii

1. "Czarodziejski pyłek" czyli Metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

2. "Czytanie przyszłości" : polska fantastyka naukowa dla młodego odbiorcy / Maciej Wróblewski. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008

3. "Z uśmiechem przez wszystkie granice" : recepcja wydawnicza przekładów polskiej książki dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989 / Bogumiła Staniów. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006

4. A ja nie pozwolę nudzić wam się w szkole! / napisała i zilustrowała Eliza Piotrowska. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2007

5. Antologia literatury dla najmłodszych / [oprac.] Anna Ożyńska-Zborowska ]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 2002

6. Astrid Lindgren : opowieść o życiu i twórczości / Margareta Stromstedt ; przeł. [z szwedz.] Anna Węgleńska. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 2001

7. Bajki terapeutyczne. Cz. 2 / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2003

8. Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; tł. Małgorzata Trzebiatowska. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002

9. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przekł. Hanna Dankiewicz. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007

10. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2002

11. Bohaterowie naszych książek : przewodnik po literaturze dla dzieci i młodzieży / Barbara Tylicka. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, [2005]


12. Dziecięce spotkania z literaturą / Joanna Papuzińska ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007

13. Dziecko i książka : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Biblioteka Narodowa 27-28 października 2003 roku / [red. nauk. Grażyna Lewandowicz-Nosal]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2004


14. Dziecko, teksty, znaczenia : konteksty edukacyjne i rozwojowe / pod red. Anny Wasilewskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007

15. Edukacyjne aspekty nazw własnych w literaturze dla dzieci / Maria Czaplicka-Jedlikowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007

16. Harry i czary-mary czyli O wartościach edukacyjnych w cyklu powieści "Harry Potter" J. K. Rowling / Dagmara Kowalewska-Gawełda. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005

17. Hej! Czy jest tu kto? / Jostein Gaarder ; przeł. Iwona Zimnicka. - Wyd. 2. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, cop. 2007

18. Jesień liścia Jasia : opowieść o życiu dla małych i dużych / Leo F. Buscaglia ; przekł. Ewa Wojtych. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007


19. Kolorowe szybki czyli Jak małym dzieciom mówić o sztuce / Anna Kalbarczyk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

20. Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 1, Stan obecny / Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003

21. Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 2, Szanse, możliwości / Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003

22. Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Michała Zająca ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006

23. Książka jest światem : o literaturze dla dzieci małych oraz dzieci starszych i nastolatków / Alicja Baluch. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2005

24. Księga zagadek : 3880 zagadek dla młodszych i starszych dzieci / wybór i oprac. Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2002

25. Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2002

26. Lektury przedszkolaka / [red. Paulina Małochleb] ; il. Alicja Rybicka. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2007

27. Lektury w klasie 1 / [Jan Brzechwa et al. ; red. prowadzący Anna Heine ; il. Carlos Busquets et al.]. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2008

28. Lektury w klasie 2 / [red. prowadzący Anna Heine ; il. Halina Bielińska et al.]. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2008

29. Lektury w klasie 3 / [red. prowadzący Anna Heine ; il. Aleksander Karcz et al.]. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2008

30. Lektury w klasie 4 / [Lucy Maud Montgomery et al. ; red. prowadzący Anna Heine ; il. Marta Blachura et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2008

31. Literatura dla dzieci : funkcje, kategorie, gatunki / Zofia Adamczykowa ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004

32. Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980) / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008

33. Literatura i książka dziecięca : słowo, obiegi, konteksty / Grzegorz Leszczyński ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2003

34. Magiczna biblioteka : zbójeckie księgi młodego wieku / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie, 2007

35. Mały Książę w nas : w podróży odkrywczej z Saint-Exupérym / Mathias Jung. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006

36. Między "Bambolandią" i "Jeżycjadą" : Małgorzaty Musierowicz makro- i mikrokosmos / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz ; przy współpracy Anny Gomóły. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003

37. Nazwy własne w literaturze dziecięco-młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz / Izabela Łuc. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007


38. Ocalone królestwo : twórczość dla dzieci, perspektywy badawcze, problemy animacji : sztambuch przyjaciół profesor Joanny Papuzińskiej / red. nauk. Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Michał Zając. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009

39. Od form prostych do arcydzieła : wykłady, prezentacje, notatki, przemyślenia o literaturze dla dzieci i młodzieży / Alicja Baluch. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008

40. Opowieści przeciwko lękom / Linde von Keyserlingk ; przekł. z niem. Magdalena Jałowiec. - Wyd. 2. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003

41. Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Grzegorza Leszczyńskiego i Michała Zająca ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008

42. Polubić czytanie : utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach 1-3 : poradnik metodyczny dla nauczycieli pierwszego poziomu nauczania / Marta Ziółkowska-Sobecka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000

43. Promocja książki dziecięcej : podręcznik akademicki / Michał Zając ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2000

44. Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej / pod red. Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego ; aut. haseł Alicja Baluch [et al.]. - Wyd. 1, dodr. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2003

45. W pobliżu literatury dziecięcej / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008

46. Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : Maternus Media, cop. 2007

47. Zapomniani pisarze, zapomniane książki dla małego i młodego czytelnika / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005

Oprac. Anna Popławska

Powrót do Inne