Opracowanie i ewidencja zbiorów audiowizualnych i elektronicznych

Zestawienie bibliograficzne

Normy, rozporządzenia

 1. PN-N-01152-oo : 1982 - Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne.

 2. PN-N-01152-1 : 1982 - Opis bibliograficzny. Książki.

 3. PN-N-01152-1 / A1 : 1997 - Opis bibliograficzny. Książki. Zmiana A1.

 4. PN-N-01152-07 : 1985 - Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe.

 5. PN-N-01152-13 : 2001 - Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne.

 6. PN-N-01152-12 : 1994 - Opis bibliograficzny. Filmy.

 7. PN-N-01152-1 : 1997 - Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe.

 8. PN-N-01158 : 1985 - Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.

 9. PN-N-01201 : 1983 - Transliteracja wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.

 10. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r.
  w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283).

Wydawnictwa zwarte

 1. Audiobooki w bibliotece / Aldona Żukowska. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2012.

 2. Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T.1 : Organizacja biblioteki / Jadwiga Andrzejewska. - Wydaw. SBP, 1996. - S.105-191 : Opracowanie zbiorów.

 3. Biblioteki wobec zmian w opisie bibliograficznym / Jerzy Franke // W : Książka i biblioteka
  w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2002, S. 218-227.

 4. Ewidencja materiałów bibliotecznych : prawne regulacje / red. t. Lucjan Biliński. - Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich-Wydawnictwo, 1999.

 5. Fonoteka wczoraj, dziś i jutro : Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Fonotek / red. Katarzyna Janczewska-Sołomko, Małgorzata Kozłowska. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2008.

 6. Formalne opracowanie zbiorów / Anna Tokarska // W : Bibliotekarstwo / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. - Wyd. 2 uzup. i rozszerz. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1998,
  S. 90-120.

 7. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego / Andrzej Dróżdż, Marek Stachyra. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002.

 8. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego / Krystyna Sanetra. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2003.

 9. Katalogowanie alfabetyczne zbiorów bibliotecznych : zarys problematyki / Dorota Grabowska. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej i Dokumentacyjnej, 2003.

 10. Opracowanie wybranych typów dokumentów audiowizualnych : (poradnik) / Jadwiga Chłopecka, Ewa Stawiarska. - Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa, 1994.

 11. Przepisy katalogowania książek. Cz.1 : Opis bibliograficzny / oprac. Maria Lenartowicz . - Wyd. 2 . - Warszawa : Wydaw. SBP, 1986.

 12. Stosowanie polskich norm w zautomatyzowanych katalogach bibliotecznych / Andrzej Padziński. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2000.

 13. Vademecum nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska. - Wyd. 7 uzup. i popr. - Warszawa : Agencja „Sukurs", 2007, S. 79- 94 : Zbiory audiowizualne w bibliotece szkolnej.

 14. Zbiory specjalne - nieksiążkowe w bibliotekach : poradnik metodyczny / Lucyna Gołębiewska. - Warszawa : Agencja „Sukurs", 2008.


Artykuły

 1. Aby MOL giętki pokazał wszystko, co pomyśli głowa / Janina Nowak // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 26-28.

 2. Dokument elektroniczny / Violetta Frankowska / Bibliotekarz. - 2004, nr 5, s. 9-13.

 3. Ewidencja materiałów bibliotecznych - na rozdrożu / Lucjan Biliński // Bibliotekarz. - 2008, nr 10, s. 11-13.

 1. Katalogowanie alfabetyczne dokumentów elektronicznych / Katarzyna Sanetra // Biblioteka
  w Szkole
  . - 2001, nr 6, wkładka s. I-VIII.

 2. Katalogowanie kaset wideo / Lucyna Gołębiowska, Grażyna Dagiel // Biblioteka w Szkole. - 1993, nr 3, s. 1-8.

 3. Opis katalogowy nagrań magnetowidowych : (poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy) / Lucyna Guziec // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 10, s. 1-7.


Linki do zbiorów audiowizualnych w sieci


 1. http://mak.bn.org.pl - baza dokumentów elektronicznych, dźwiękowych Biblioteki Narodowej.


 1. www.bpsiedlce.pl - katalog OPAC Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach i jej filii.
Oprac. Halina Lewsza

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim

h.lewsza@bpsiedlce.pl

Powrót do Inne