Opracowanie formalne zbiorów w bibliotece

                                Zestawienie bibliograficzne

          Polskie normy

1.          PN-N-01152-1 : 1982 – Opis bibliograficzny. Książki.

2.          PN-N- 01152-1/A1 : 1997 – Opis bibliograficzny. Książki. Zmiana A/1.

3.          PN-N-01152-2 : 1997 – Opis bibliograficzny . Wydawnictwa ciągłe.

4.          PN-N-01230 : 2001 – Hasło opisu bibliograficznego. Hasło korporatywne.

5.          PN-N-01229 : 1998 – Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe.

6.          PN-N-01231 : 2001 – Hasło opisu bibliograficznego . Hasło tytułowe.

7.          PN-N-01228 : 1994 – Hasło opisu bibliograficznego. Forma nazw geograficznych

8.          PN-ISO 2108 : 1997 – Informacja i dokumentacja. Międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN).

9.       PN-ISO 3297 : 2001 – Informacja i dokumentacja. Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN).

10.       PN-N-01158 : 1985 – Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.

11.       PN-N-01223 : 1980 – Szeregowanie alfabetyczne.

12.       PN-N-01201 : 1983 – Transliteracja wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.

13.       PN-N-01178 : 1994 – Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych.

 

Literatura przedmiotu – książki i artykuły

 

14.       Bibliografia : metodyka i organizacja / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2000.

15.       Bibliotekarstwo / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. - Wyd 2 uzup. i rozsz. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1998.

16.       Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T.1 : Organizacja biblioteki / Jadwiga Andrzejewska. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1996.

17.       Katalogowanie alfabetyczne zbiorów bibliotecznych / Dorota Grabowska : zarys problematyki. – Warszawa : CEBiD, 2003.

18.       Katalogowanie książek w bibliotece szkolnej : poradnik metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy / Halina Kołodziejczyk, Aneta Głowacka. – Lublin: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji narodowej w Lublinie, 2007.

19.       Katalogowanie książki jednotomowej / Irena Gruchała // Biblioteka w Szkole. – 2005,
 nr 2, s. 12-14.

20.       Katalogowanie książki wielotomowej / Irena Gruchała // Biblioteka w Szkole. – 2005,
nr 10, s. 17-23.

21.       Katalogowanie prac współwydanych / Irena Gruchała // Biblioteka w Szkole. – 2005,
nr 9, s. 20-24.

22.       Nowe  zasady budowy tradycyjnego kartkowego katalogu alfabetycznego / Krystyna Sanetra // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 1, s. 13-21.

23.       O haśle korporatywnym niemal wszystko / Maria Lenartowicz // Przegląd Biblioteczny. – 1986, z. 2, s. 23.

24.      O katalogowaniu książek wielotomowych : uwagi metodyczne / Maria Lenartowicz // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 3, s. 6-9.

25.       Opis bibliograficzny artykułu (interpretacja postanowień PN-N-01152) / Maria Janowska. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1997.

26.       Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych (interpretacja postanowień
PN-N-01152-02) / Maria Janowska. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1996.

27.       Prace niesamoistne wydawniczo / Maria Lenartowicz // Poradnik Bibliotekarza. – 1987, nr 2, s. 23-24.

28.       Przepisy katalogowania książek. Cz. 1 : Opis bibliograficzny książki / Maria Lenartowicz. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1986.

29.       Stosowanie hasła korporatywnego w katalogu bibliotecznym / Irena Gruchała // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 12, s. 11-20.

30.       Stosowanie hasła osobowego  - hasło autorskie / Irena Gruchała // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 3, s. 13-19.

31.       Stosowanie hasła tytułowego w katalogu bibliotecznym / Irena Gruchała // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 10, s. 5-16.

32.       Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska ; współpr. Mirosława Bogacz, Bożena Boryczka, Krystyna Wijaczka. – Warszawa : Agencja „Sukurs”, 2011.

33.       Zmiany w opisie bibliograficznym książek / Maria Lenartowicz // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 2, s. 11-12.

                                                                                                             Opracowanie  Halina Lewsza

                                              Biblioteka Pedagogiczna w SiedlcachFilia w Mińsku Mazowieckim

Powrót do Inne