Facebook i inne media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

1.  Biblioblog w pigułce : poradnik dla bibliotekarzy / Barbara Maria Morawiec. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.

2.  Biblioteka, książka, informacja, Internet 2012 : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Osińskiego i Renaty Malesy. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

3.  Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0 / Grzegorz Gmiterek.  -Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.

4.  Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2012.

5.  Era Facebooka : wykorzystaj sieci społecznościowe do promocji, sprzedaży i komunikacji z Twoimi klientami / Clara Shih . - Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.

6.  Fenomen Facebook : społeczne konteksty edukacji / pod red. Grażyny Penkowskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014.

7.  Jak stworzyć najlepszy blog WordPress 2.0 / Paweł Lipiec, Łukasz Sosna.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

8.  Koniec epoki kredy / Aleksandra Pezda. - Warszawa : Agora, 2011.

9.  Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku / Dave Kerpen ; [tł. Marcin Machnik]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013.

10.  Nowe media w edukacji / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. -Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.

11.  Nowe technologie w edukacji / Roman Lorens. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : ParkEdukacja, 2011.

12.  Wokół mediów ery Web 2.0 / red. nauk. Bohdan Jung.  - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.

13.  Zachowania informacyjne w życiu codziennym : informacyjny świat pokolenia Y / Barbara Kamińska-Czubała. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013.

 

Artykuły

14.  Biblioteka w przestrzeni   edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 - nowoczesność na bazie tradycji / Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 9, s. 20-22.

15.  Bibliotekarz w sieci - czyli Co pracownik książki powinien wiedzieć o Internecie / Paweł Blecharz // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 31-33.

16.  Blubbr : „kwizuj" z YouTubem! / Anna Dagmara Pozierak // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2, dod. Biblioteka-Centrum Informacji, nr 1, s. 12-14.

17.  Czy Facebook pomaga w nauce? / Marcin Zaród // Głos Nauczycielski. - 2014,
nr 6,s. 10-11 [O klasowych grupach facebookowych].

18.  Dobra strona biblioteki. Kilka rad, jak stworzyć atrakcyjną i funkcjonalną witrynę internetową biblioteki szkolnej / Hanna Bohuszewicz, Gabriela Bonk // Biblioteka
w Szkole
. - 2007, nr 1, s. 7-9.

19.  Facebook bez tajemnic. Cz. 1 / Agata Kyzioł // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 5, s. 24-27.

20.  Facebook bez tajemnic. Cz. 2 / Agata Kyzioł // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 6, s. 22-25.

21.  Facebook bez tajemnic. Cz. 3 / Agata Kyzioł. // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 1, s. 22-27

22.  Facebook - serwisy społecznościowe okiem praktyka / Ewa Rozkosz // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 35-38.

23.  Facebook jako źródło wiedzy bibliotekarza / Izabela Szymańska // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 12, s. 12-13.

24.  Facebook w edukacji / Sylwia Polcyn-Matuszewska // Remedium. - 2015, nr 1,s. 22-23.

25.  Kuku, kuku, jestem na fejsbuku, czyli o serwisach społecznościowych jako nowej epoce w rozwoju mediów / Mirosława Grabowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 5, s. 10-11.

26.  Media społecznościowe a edukacja / Tatiana Kremień // Ruch Pedagogiczny. - 2013,
nr 4, s. 173-178.

27.  Media społecznościowe - narzędzie ucznia cyfrowej szkoły / Emilia Musiał // Nowa Szkoła. - 2013, nr 10, s. 13-20.

28.  Narzędzia TIK? Obecne! : jak mądrze wykorzystać w szkole technologię informacyjno-komunikacyjną / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 5-7.

29.  Pokolenie cyfrowe w bibliotece szkolnej / Bogumiła Staniów // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 2, s.3-7.

30.  Projekt - "Bibliofil Łódzki" na stronie portalu społecznościowego Facebook : refleksje autorki / Joanna Stawińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 6, s. 15-16.

31.  Promocja biblioteki szkolnej w Internecie / Gabriela Bonk, Anna Urbaniak // Biblioteka
w Szkole
. - 2013, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 1, s. 8-11.

32.  Promocja zasobów polskich bibliotek cyfrowych w mediach społecznościowych / Dorota Bednarczyk, Danuta Murzynowska // Bibliotekarz. - 2011, nr 11, s. 13-16.

33.  Przypnij do tablicy, czyli Pinterest w bibliotece / Filip Dembski // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 1, s. 1011.

34.   Spójrz w "Lustro Biblioteki" / Barbara Maria Morawiec // Bibliotekarz. - 2013, nr 10,
s. 17-18 [Blogi biblioteczne].

35.  TIK w pracy bibliotekarza / Anna Urbaniak // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 78-80.

36.  W poszukiwaniu nowych form promocji biblioteki szkolnej / Elżbieta Rafińska // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 1, s. 3-7.

37.  Wideoblog w bibliotece. Dlaczego nie ? / Katarzyna Wilk // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji.,  nr 1, s. 10-13.

 

Opracowanie

Halina Lewsza

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim

Powrót do Inne