Zbiory

 

 Biblioteka gromadzi i opracowuje różnego typu dokumenty o charakterze naukowym, dydaktycznym i popularnym w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii. Gromadzi również:

·         publikacje z różnych dziedzin wiedzy objętych programem nauczania;

·         klasykę literatury pięknej (w tym lektury szkolne);

·         piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Biblioteka posiada podręczniki, zbiór nowych programów nauczania, literaturę zalecaną w programach kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Czasopisma metodyczne i inne niezbędne w pracy każdego nauczyciela prenumeruje się corocznie 30 tytułów, ogółem skompletowano ok. 2 tys. roczników.

W bibliotece znajdują się zbiory specjalne związane tematycznie z programem nauczania. Są to taśmy magnetofonowe, kasety wideo, CD-ROM, DVD.

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór podręczny, na który składają się encyklopedie, słowniki, roczniki czasopism, albumy, atlasy i inne informatory.

Zbiory biblioteki liczą ok. 46 tys. woluminów, z czego połowę stanowi literatura o tematyce pedagogicznej i pokrewnej.

W bibliotece działa system zarządzania PROLIB, pozwalający na automatyzację procesów bibliotecznych w zakresie gromadzenia, opracowania, wyszukiwania materiałów. Daje on możliwość przeszukiwania zbiorów poprzez Integro WWW. Umożliwia czytelnikowi wyszukiwanie interesującego go materiału z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.

Informujemy, że KATALOG ONLINE Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim zawiera 100 % opisów wszystkich zbiorów. Jego zawartość jest codziennie uzupełniana  i modyfikowana.

Książki dostępne w Siedlcach i filiach (Garwolinie, Łosicach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie):
- Czytelnicy mogą wypożyczać na miejscu w  poszczególnych miejscowościach;
- Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku może sprowadzić książki drogą pocztową; 
Czytelnicy, którzy do tej pory nie założyli konta czytelnika w Bibliotece Pedagogicznej  mogą zrobić to poprzez rejestrację online.