2018

13.12.2018 r. „Metody aktywizujące w pracy z dziećmi" - warsztaty dla naucz. Przedszkola "Michałek" w ramach Projektu MARKPIW - wspomaganie

10.12.2018 odbyło się szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego szkół ponadgimnazjalnych z nowej podstawy programowej, którą prowadziła Karolina Maliszewska z Wydawnictwa Oxford University Press.

29 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy na temat "Media społecznościowe w bibliotekach. Bezpieczne funkcjonowanie w sieci", które prowadziła Marta Witkowska - psycholog, edukator, specjalista w Zespole Edukacji i Szkoleń Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie. Biblioteka przygotowała bibliografię, wystawę publikacji i aktualności wydawnicze.

22 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie dzieci z Przedszkola "Michałek" z panią Stanisławą Gujską. Przedszkolaki wysłuchały opowieści o książkach autorki. Bawiły się i śpiewały teksty z tomiku "Dzień dobry przedszkolaki". Druga grupa z inicjatywy Biblioteki spotkała się z poetką 27.11.18 w Przedszkolu.

22.11.2018 - wspomaganie Przedszkola "Michałek" w Mińsku Mazowieckim w ramach Projektu MARKPIW -warsztat diagnostyczno-rozwojowy.

20 listopada 2018 r. o godz. 13.00 odbyło się uroczyste podsumowanie VII  Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania. Podczas gali laureaci pierwszych miejsc zaprezentowali utwory konkursowe, spotkanie uświetnił chór VIVO ze Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim pod kierunkiem Leny Sakowicz. Wszystkim laureatom, osobom wyróżnionym oraz opiekunom serdecznie gratulujemy. W konkursie wzięło udział 123 uczniów.

Listopad/luty - Zespół Szkól Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim i Biblioteka Pedagogiczna zorganizowały w Galerii wystawę pokonkursową SLEEVEFACE.

6 i 7 listopada 2018 r. Biblioteka Pedagogiczna, Szkoły Salezjańskie oraz MDK zorganizowały dla  uczniów wszystkich szkół powiatu mińskiego  Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania. Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego oraz Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego. W tym roku uczniowie czytali teksty dotyczące wydarzeń sprzed 100 lat związanych z Rocznicą Odzyskania Niepodległości i utwory Zbigniewa Herberta. 

29 i 31 października 2018 r. gościliśmy młodzież z ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Uczniowie kl. I liceum o profilu psychologicznym i technikum informatycznym wzięli udział w warsztatach nt. "Media społecznościowe - nasz świat, czy tylko narzędzie?" Warsztat dotyczył wykorzystania mediów społecznościowych, kreowania wizerunku w Internecie, cyberprzemocy i zachowania bezpieczeństwa w sieci.(55 osób)

27.10.2018 r. - warsztaty z technik szybkiego czytania dla dzieci - Poradnia Psychologiczna z Lublina

26.10.2018 - zajęcia dla dzieci z Przedszkola "Michałek" w Mińsku Mazowieckim - Spotkanie z książką - twórcy niepodległości.

26.10.2018 - wspomaganie Przedszkola "Michałek" w Mińsku Mazowieckim w ramach Programu MARKPIW - spotkanie z radą pedagogiczną.

27 września 2018 r. odbyło się dla bibliotekarzy spotkanie na temat Edukacja i wychowanie przez literaturę.  Literaturę prezentowało Wydaw. Zielona Sowa. Biblioteka przygotowała Aktualności Pedagogiczne. Nauczyciele dzielili się doświadczeniami: ZS nr 1 w Sulejówku prezent. konkursy literackie a SP w Pustelniku - kodowanie w bibliotece. (45 osób)

27 września 2018 r. uczniowie z kl. II d ze SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim z wychowawczynią i rodzicami wzięli udział w zajęciach związanych z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości. (27 osób)

25.09.2018 r odbyły się w lokalu Biblioteki Pedagogicznej warsztaty metodyczne na temat awansu zawodowego nauczycieli, Szkolenie poprowadzi Beata Rechnio-Kołodziej. Org. MSCDN. (30 osób) 

08.09.2018 r. Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego odbyło się po południu w czytelni Biblioteki Pedagogicznej. Powieść pięknie czytali nauczyciele, uczniowie, czytelnicy i pracownicy biblioteki.

wrzesień/listopad wystawa publikacji "Twórcy Niepodległości" w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości  

Wrzesień  wystawa obrazów Agnieszki Kaczmarczyk wykonanych metodą krzyżykową w Galerii Biblioteki. Pani jest nauczycielkę plastyki w SP nr 1 w MM od 30 lat realizująca swoje artystyczne pasje.  

Jesień 2018 - Dzień Otwarty  dla nauczycieli języka angielskiego z Wydawnictwem Oxford University Press przygotowaliśmy promocję i wystawę nowości wydawniczych dotyczących propozycji metodycznych nauczania języka angielskiego w szkole.

17 czerwiec - podsumowanie II Powiatowego Konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży „Gdzie są ludzie z tamtych lat, czy czas zatarł ślad?"Konkurs organizowany był pod Patronatem Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego i Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego. Wręczenie nagród odbyło się w czasie festynu rodzinnego z okazji VI Dni Powiatu Mińskiego oraz letniego grania Radia dla Ciebie.(informacja w prasie lokalnej)

16 czerwieca współpraca w org. zajęć dla dzieci z technik uczenia się prowadzonych przez Instytut  Efektywnej Nauki w Lublinie

14-15 czerwca - udział prac. w III Ogólnopolskim Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie - "Kreowanie wizerunku Bbiblioteki Pedagogicznej (org. PWB w Krakowie)

12 czerwca - Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek - XV edycja, Biblioteka przygotowała regał z książkami i aktualizację półki na stronie www boockrosingu

12-13 czerwca - Warsztaty z zakresu biblioterapii, pt.: „Literatura, jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne"dwudniowe warsztaty III stopnia z BIBLIOTERAPII, które poprowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz -  współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Mińsku Mazowieckim, udział prac. i zaproszenie do udziału bibliotekarzy szkolnych pow. mińskiego (org. SBP, PTB)

30 maja jury w składzie: Stanisława Gujska- przewodnicząca, Iwona Krasuska, Joanna Gajda, Anna Popławska rozstrzygnęło II Powiatowy Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży „Gdzie są ludzie z tamtych lat, czy czas zatarł ślad?"Konkurs organizowany był pod Patronatem Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego i Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego - org  PPP i BP w MM.

30 maja w Czytelni odbyło się spotkanie autorskie młodych poetów, uczniów Szkół Salezjańskich, którzy promowali tomik poezji "Szukając skarbu. Antologia poezji uczniowskiej". (110 osób). 

29 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejówku odbyło się  spotkanie dla bibliotekarzy nt "Wykorzystanie tekstów literackich przez bibliotekarza w pracy z uczniami". Pani Beata Chmielewska i Krystyna Taciak przygotowały interesujące twórcze zajęcia z klasą VI, z wykorzystaniem tekstów z książki M. Strzałkowskiej "Dawniej czyli drzewiej". Biblioteka zaprezentowała inne teksty literackie do pracy z uczniami.

23 maja odbył się w naszej Czytelni powiatowy finał XXXV Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego - org. MDK

21 maja zakończenie II Powiatowego Konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży „Gdzie są ludzie z tamtych lat, czy czas zatarł ślad? - organizowany we współpr. z PPP pod Patronatem Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego i Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego.

18 maja - udział w Dniu Bibliotekarza zorg. przez MBP.

17 i 18 maja - udział prac. w Warszawskich Targach Książki. 

9 i 10 maja w ramach obchodów XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w naszej placówce odbyły się spotkania autorskie z panią Stanisławą Gujską.  9 maja w spotkaniu uczestniczyły uczniowie ze SP nr 1 w MM - kl. Va i VIa z polonistkami p. Moniką Sokołowską i Małgorzatą Szczęsną. 10 maja wierszy i opowiadań poetki Stanisławy Gujskiej słuchały uczniowie z wychowawcami ze SP nr 1 w MM: I b - p. Danuta Wróblewska, III c - Natalia Pielasa, II b - Ewa Zagórska i przedszkolaki ze Zespołu Szk.-Przedszk. nr 1 z p. Moniką Kowalewską- Głogowską(140 osób) Spotkaniu towarzyszyła wystawa publikacji autorki. - art. w Co słychać

27 kwietnia - Biblioteka zorganizowała wspólnie z  Wydawnictwem Epideixis warsztaty  PUS, czyli "Pomyśl - Ułóż - Sprawdź" na temat: Nauka poprzez zabawę - skuteczne wspieranie procesu edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - (31 osób).

26 kwietnia - podsumowanie Integracyjnego Konkursu Plastycznego i Gawędy Ziemia Mińska Pędzlem, Światłem i Słowem Malowana z Cyklu "O Czym Szumią Mazowieckie Wierzby?" Moja Okolica Moja Ojczyzna org. przez Stowarzyszenie "Koniczynka", biblioteka - współorg. i udział prac. w jury.  Pokonkursowe prace prezentowane są na wystawie w Galerii Biblioteki Pedagogicznej (II piętro).(100 osób) - (publ. Co słychać, okolicznościowa torba również z naszym logo)

18 kwietnia - udział i organizacja wystawy  w SP nr 6 w MM na konferencję naukową "Edukacja włączająca i integracja w szkole ogólnodostępnej".

17 kwietnia - Krzysztof Zanussi spotkał się z nauczycielami i młodzieżą. Rozmowę z reżyserem o sztuce, wychowaniu, wartościach, filmie i tradycji prowadziła prof.Maria Ekiel-Jeżewska (150 osób) - publ. MIM, Wirtualny Mińsk i Głos Nauczycielski

12 kwietnia - warsztaty Komunikacja interpersonalna w bibliotece szkolnej.  Szkolenie poprowadził Tomasz Garstka - psycholog autor wielu publikacji dla nauczycieli. Biblioteka przygotowała obszerną bibliografię, wystawę i biuletyn z nowościami. (30 osób)

12 kwietnia - warsztaty Prowokacyjne zachowanie uczniów - skuteczne sposoby reagowania.  Szkolenie prowadził Tomasz Garstka -org.MSCDN - (29 osób). Bibl. przygot. wystawę i biblogr.

3 kwietnia - Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego - kurs doskonalący MSCDN (współorg. biblioteka).

Marzec/listopad - wystawa publikacji w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

14 marca 2018 r. pracownik biblioteki uczestniczył w pracach komisji jurorskiej Międzyprzedszkolnego Konkursu "Czy znasz polskie legendy?"  w Szkole Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim. 

luty/marzec - wystawa "białych kruków - książka łączy pokolenia"

marca 2018 r. biblioteka gościła dzieci z Koła Bibliotecznego ze SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Dzieci zwiedziły bibliotekę oraz uczestniczyły w "spotkaniu z książką".

27 lutego 2018 r.- konferencja naukowa  pt. Wartości w wychowaniu i nauczaniu. Referaty wygłosili: prof. Andrzej Tyszka, dr Joanna Kubicka,  prof. Maria Ekiel-Jeżewska. Biblioteka przygotowała bibliografię, wystawę publikacji do tematu oraz Aktualności Pedagogiczne o wartościach. (100 osób), (publ. w Głosie Nauczycielskim, MIM, Pauzie Akademickiej).

14 lutego 2018 r. - dla nauczycieli języka angielskiego odbyły się warsztaty na temat "Egzamin ósmoklasisty w teorii i praktyce" zorganizowane przez Karolinę Maliszewszką z Wydawnictwa Oxford University Press. (25 osób)