2006

09.03. Redagujemy i wydajemy gazetkę szkolną - warsztaty we współ. z GiLO im.PMS w MM

marzec - wystawa w TPMM Prasa młodzieżowa i szkolna Mińska Mazowieckiego i okolic

19.04. V Forum Wymiany Doświadczeń Nauczycieli Twórczych i Poszukujących

12.04. - prezentacja prac dzieci i młodzieży. Nowości wydawnicze.

kwiecień - wystawa Zachowanie młodzieży i relacje międzypokoleniowe

maj - wystawa Tydzień Bibliotek. Wystawa prac dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej Caritas w Mińsku Mazowieckim

maj - zajęcia z biblioterapii  Wędrówki z książką, współpraca ze Świetlicą Terapeutyczną „Caritas"

25.05. Opracowanie zbiorów multimedialnych - warsztaty

październik - Konkurs Jestem dumny z moich przodków. Szukamy swoich korzeni

09.11. Opracowanie zbiorów wg UKD - warsztaty

14.12. Multimedia w pracy nauczyciela - bibliotekarza. Opracowanie formalne. - warsztaty

grudzień - zajęcia z biblioterapii, kontynuacja współpracy ze Świetlicą Terapeutyczną „Caritas"