2007

22.02. Biblioterapia w pracy nauczyciela - bibliotekarza  - warsztaty przy współpr. SP w Siennicy

16.03. Targi Książki Edukacyjnej Edukacja XXI

29.03 - Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa Jestem dumny z mich przodków. Szukamy swoich korzeni - współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i PODN w Mińsku Maz.

13.-28.03. Program komputerowy MOL jako podstawa pracy nauczyciela - bibliotekarza - warsztaty

13.04. Dzień wspomnień z historii najnowszej - warsztaty

19.04. Rola biblioteki w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży - warsztaty

12.04. Komunikacja interpersonalna z dorosłymi i uczniami. Techniki ułatwiające komunikację - warsztaty prowadziła dr Maria Przastek-Samokowa z UW

kwiecień - Profilaktyka dla młodzieży. Literatura terapeutyczna. Specjalne potrzeby edukacyjne - wystawa

10.05. Spotkanie z okazji Dni Bibliotekarza i Bibliotek

12.05. wyjazd edukacyjny do Biblioteki Publicznej Planeta 11 w Olsztynie

21-22.05. szkolenie MARC21

04.10. - Zarządzanie biblioteką szkolną - konferencja