2012


21.02.2012 r. - Bibliografia załącznikowa w prezentacji maturalnej. Warsztat dla młodzieży z  Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.

13 marca 2012 r. - Bibliografia załącznikowa w prezentacji maturalnej. Warsztaty dla młodzieży z  Zespółu Szkół w Janowie k. Mińska Mazowieckiego.  


08 marzec i 10 maj 2012 r. - Różne oblicza prasy, czasopisma regionalne. Warsztaty dla gimnazjalistów z Huty Mińskiej prowadził Dariusz Mól redaktor naczelny tygodnika Strefa Mińsk.

14 marca - pokaz filmu "Baczyński" i spotkanie z twórcami.

08 -14 maja 2012 r. - wystawa publikacji sportowych "Biblioteka ciągle w grze" zorganizowana z okazji IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. 

   

30 marca 2012 r. - Wyzwania współczesnej biblioteki - konferencja szkoleniowo-metodyczna dla bibliotekarzy szkolnych   

16 maja 2012 r. - wystawa książek nt "Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo" na konferencji naukowej zorganizowanej w SP nr 6 w Mińsku Mazowieckim.   


4 czerwca 2012 r. - spotkanie autorskie z Katarzyną Majgier


11 wrzesień 2012 r. - W stronę cyfrowej szkoły - konferencja szkoleniowo - metodyczna. Prelegenci: Grażyna Gregorczyk dyrektor OEIZiK , Małgorzata Rostkowska, Małgorzata Witecka, Witek Kranas, Izabela Rudnicka,  Małgorzata Rostkowska, Elżbieta Pryłowska-Nowak, Dariusz Kwiecień.

 

Listopad - grudzień - wystawa prac plastycznych powstałych na wrześniowym plenerze malarskim w malowniczym parku Domu Pomocy Społecznej w Kątach k/Siennicy. W plenerze brali udział wyróżnieni uczestnicy Integracyjnego Konkursu Plastycznego „O czym szumią mazowieckie wierzby? Moja Okolica-Moja Ojczyzna „Perły przeszłości Ziemi Mińskiej w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży".

 

04 grudzień 2012 - Lektury gimnazjalisty - ciągłość i zmiana. Życie i twórczość znanych pisarzy w nieznanych odsłonach - Bolesław Prus. - konferencja szkoleniowo - metodyczna. Prelegenci dr Zofia Zasacka pracownik Biblioteki Narodowej, dr Agnieszka Zielińska, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku.  Iwona Krasuska, przewodnicząca SNaP Oddział w Mińsku Mazowieckim ogłosiła wyniki  Powiatowego konkursu literackiego Bolesław Prus - wnikliwy obserwator i wrażliwy człowiek, oraz przedstawiła osoby nagrodzone w Powiatowym Konkursu Pięknego Czytania Prozy Janusza Korczaka.  Na podsumowanie konkursów młodzież z grupy teatralnej  Teraz My z Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim zaprezentowała montaż teatralny  pt. Krzyk wielbłądów.