2017

Grudzień - bibliografia adnotowana, wybór nowości nt. Bibliografia i profilaktyka społeczna - UG w MM

Grudzień/styczeń - wystawa w Galerii prac uczestników zajęć artystycznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim pt. „Zimowy pejzaż"

7 grudnia wspólorg. z  PŚDS Integracyjnych Warsztatów Plastycznych pt. " Zimowe inspiracje - ozdoby świąteczne".  W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kątach oraz uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim. Po spotkaniu zorganizowano wystawę w Galerii.

Listopad - pokonkursowa wystawa prac plastycznych „TROPEM BOHATERÓW KSIĄŻEK ASTRID LINDGREN" zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 5 w Mińsku Mazowieckim w Galerii Biblioteki. Udział prac. w jury

29 listopada 2017 r. współorg.  prezentacji  książki "O czym szumią mazowieckie wierzby" w Czytelni BP.

W dniach 08-09 listopada 2017 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim odbył się VI Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania poezji i Prozy Bolesława Leśmiana.  Podsumowanie konkursu, odbyło się 21 listopada 2017 r. Konkurs zgromadził 101 uczestników podzielonych na kategorie wiekowe. 

21października - udział w Jubileuszu biblioteki i przygotowanie prezentacji o BP filii w Mińsku na wystawę w Siedlcach.

Październik - wystawa "Sacrum Ziemi Mińskiej pędzlem i światłem malowane" zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Koniczynka".

7 października - prezentacja zbiorów i działalności biblioteki  dla uczestników wycieczki bibliotekarzy powiatu ciechanowskiego (45 osób).

Wrzesień - wystawa makat kuchennych wykonanych przez uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Jedlina" w Mieni.

Czerwiec/sierpień - wystawa rękodzielnictwa zorganizowana przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim.

24 czerwca - udział w podsumowaniu Międzypowiatowego Konkursu  „Ten jest dobry, kto chce być dobry" w 100 rocznicę śmierci Świętego Brata Alberta. 

21 czerwca podsumowanie w bibliotece Powiatowego Konkursu Literackiego dla dzieci i młodzieży pt. "Nie jestem robotem - potrafię myśleć i mądrze wybierać".

14 czerwca w odbyły się w bibliotece prace jury w Powiatowym Konkursie Literackim dla dzieci i młodzieży pt. "Nie jestem robotem - potrafię myśleć i mądrze wybierać". Organizatorzy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim. 

Czerwiec - pokonkursowa wystawa prac plastycznych dzieci z Oddziału Przedszkolnego i uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie pt. "Moja ulubiona postać literacka" wykonanych pod kierunkiem pani Manueli Wajs.

19 maja odbyło się spotkanie autorskie z panią Stanisławą Gujską, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 6 w Mińsku Mazowieckim.

17 maja pracownik biblioteki uczestniczył w pracach jury Międzypowiatowego Konkursu  „Ten jest dobry, kto chce być dobry" w 100 rocznicę śmierci Świętego Brata Alberta. Organizatorem Międzypowiatowego było Biuro Poselskie Poseł Teresy Wargockiej w Mińsku Mazowieckim. Konkurs odbył się pod patronatem:  Pani Maria Koc Senator RP  Wicemarszałek Senatu, Pani Teresa Wargocka Poseł na Sejm RP Wiceminister Edukacji Narodowej, Pan Zdzisław Krasnodębski Poseł do Parlamentu Europejskiego.

11 maja w Tygodniu Bibliotek odbyły się warsztaty na temat Książki, które warto przeczytać. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej wraz ze swoimi nauczycielami.

28 kwietnia 2017 roku pracownik biblioteki uczestniczył w pracach jury konkursu"Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana"  z cyklu  "O czym szumią mazowieckie wierzby ?" Moja Okolica - Moja Ojczyzna, który był zorganizowany przez Stowarzyszenie "Koniczynka" i Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie. Tematem wiodącym tegorocznej edycji były obiekty sakralne  w krajobrazie Ziemi Mińskiej.

27 kwietnia naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie kl. VI e ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mińsku Mazowieckim pod opieką wychowawczyni Pani Beaty Araźnej. Uczniowie wzięli udział w warsztatach nt Zaprojektuj promocję wybranej książki.  

6 kwietnia odbyły się w bibliotece warsztaty metodyczne nt "Edukacja czytelnicza, czyli co i po co czytamy dzieciom"  dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz bibliotekarzy szkół podstawowych. Warsztatom towarzyszyła zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną wystawa książek dla dzieci do wykorzystania w edukacji czytelniczej i metodycznych dla nauczycieli zakupionych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ponadto nauczycielom przygotowano zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2017 "Czytanie w edukacji wczesnoszkolnej" oraz Aktualności Pedagogiczne z propozycją książek metodycznych o czytaniu.

Kwiecień/maj 2017 r. -  Wiosenna Wystawa  prac  malarskich  Pani  Alicji Dębowskiej -  emerytowanej  nauczycielki  języka polskiego. 

29 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim została wygłoszona prelekcja dla rodziców klas I-III na temat "Jak motywować dzieci do czytania?"  przygotowana przez pracownika Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Ponadto prelekcji towarzyszyła prezentacja książek ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej, zakupionych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz materiał informacyjny dla rodziców.

28 marca 2017 r. gościliśmy w naszej placówce uczniów klas Ip i IIp  z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim wraz z opiekunami.

20 marca2017 r. odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mistowie. Dzieci zwiedziły bibliotekę, obejrzały wystawę prac plastycznych w Galerii i wzięły udział w zajęciach, na których zapoznały się z budową książki. Wybrały także książkę (zakupioną w ramach NPRCZ), którą chciałyby przeczytać w domu. Na zakończenie zaplanowano również malowanie wiosennych kolorowanek.

10 marca 2017 r. odbyła się promocja tomiku poezji Krzysztofa Szczypiorskiego "Do Ciebie Matko".
Spotkanie prowadziła poetka i pisarka Stanisława Gujska, wiersze poety prezentowała znana aktorka scen warszawskich Ewa Serwa. Niecodzienne poetyckie spotkanie uświetnił Międzypokoleniowy Chór kameralny KANON z Siennicy.

07 marzec 2017 r. udział biblioteki w powiatowej konferencji pod hasłem „Wpływ zajęć artystycznych na rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym" w SP nr 6 w MM. Biblioteka przygotowała bibliografię zeszyt Aktualności Pedagogiczne i wystawę nowości wydawnicze do tematu.

Luty - marzec 2017 r. wystawa prac i promocja kalendarza Stowarzyszenia Koniczynka „Plastyczne wędrówki po Mazowszu przez cztery pory roku" w Galerii Biblioteki

12 stycznia 2017 r. - warsztaty dla bibliotekarzy szkolnych "Jak w czasach Internetu zachęcić uczniów do czytania", które prowadziła Anna Goc z MSCDN w Siedlcach.

Styczeń - wystawa prac konkursowych "Anioły, aniołki, anielice". Wystawa w bibliotece była podsumowaniem projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Styczeń- wystawa „Zimowe Inspiracje - ozdoby świąteczne" zorganizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim oraz Bibliotekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Mińsku Mazowieckim.