15.09 Międzynarodowy Dzień Demokracji

Data publikacji: 15 września 2021

Międzynarodowy Dzień Demokracji (ang. International Day of Democracy) - święto obchodzone corocznie 15 września, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 8 listopada 2007 roku (rezolucja A/RES/62/7) w rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji na rzecz Demokracji (Kair, 16 września 1997).

Dzień ten został zaproponowany przez przewodniczącego (pochodzącego z Kataru) Międzynarodowej Konferencji Młodych i Restaurowanych Demokracji. ONZ zachęca kraje członkowskie do obchodów Dnia Demokracji i do udziału w Międzynarodowej Konferencji.

 

Obchody Dnia mają na celu:

   - szerzenie i umacnianie demokracji,

   - wymianę doświadczeń w zakresie promowania demokracji w relacjach wzajemnych oraz w   ramach systemu ONZ,

   - podniesienie świadomości społeczeństwa na temat demokracji oraz jej stanu na świecie,

    oddanie hołdu ludziom walczącym o demokracje i prawa człowieka.

 

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_Demokracji