Biblioteka Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim

 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu / redakcja Sam Goldstein, Jack A. Naglieri, Sally Ozonoff ; tłumaczenie Robert Andruszko. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. [SW 54977]
Kompleksowy przegląd teoretycznych i praktycznych aspektów diagnostyki dzieci z ASD. Złożone i wieloaspektowe zagadnienie, jakim jest diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu, po raz pierwszy doczekało się pełnego opisu zawartego w jednej publikacji. Redaktorom udało się zaprosić do współpracy 28 wybitnych specjalistów -  zarówno badaczy i naukowców, jak i doświadczonych klinicystów - dzięki czemu powstała książka, która stanowi pomost między teorią a praktyką kliniczną. Obok opisów trafnych i rzetelnych metod oceny tej złożonej, często trudnej do zrozumienia grupy zaburzeń, autorzy uwzględnili liczne współwystępujące przypadłości oraz problemy, które mają osoby z ASD. Twórcy tomu wychodząc od perspektywy historycznej, typologii i skali oceny zaburzeń, omawiają kolejne aspekty ASD: kwestie związane z wiekiem, z zachowaniami społecznymi, komunikacją i językiem, funkcjonowaniem intelektualnym, neuropsychologią oraz współtowarzyszącymi zaburzeniami. Podłoże teoretyczne uzupełniają o model skutecznego wykorzystania danych diagnostycznych do opracowania i wdrożenia terapii oraz przegląd najlepszych praktyk i trudnych przypadków w diagnozie ASD. Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzm jest kompleksowym podręcznikiem i doskonałym punktem wyjścia dla studentów kierunków związanych ze zdrowiem i edukacją dzieci. Klinicystom pomoże z kolei uzupełnić, pogłębić i usystematyzować wiedzę z tej dziedziny. Powinni po nią sięgnąć również psycholodzy i pedagodzy szkolni oraz rodzice i opiekunowie dzieci z ASD.

 źródło opisu: https://wuj.pl/ksiazka/diagnoza-zaburzen-ze-spektrum-autyzmu#oprawa-miekka

 

Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata : w perspektywie kształcenia i pracy zawodowej / Aneta Jegier, Stefan T. Kwiatkowski, Beata Szurowska. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2021. [SW 54998]
Książka dla nauczycieli, studentów, wykładowców akademickich prowadzących przedmioty z zakresu przygotowania do zawodu, pedeutologii, psychologii, dydaktyki, samokształcenia itp. Publikacja wpisuje się w politykę edukacyjną (gdzie coraz częściej podkreślane są ważne zmiany w kształceniu i pracy zawodowej nauczycieli), ponieważ poruszane są takie tematy, jak znaczenie praktyk w kształceniu, edukacja włączająca i praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwój emocjonalny i społeczny, radzenie sobie ze stresem, zagrożenia cyberprzestrzeni oraz zagrożenia związane z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków, zaburzeniami odżywiania, agresją i przemocą rówieśniczą. Czytelnik otrzyma oprócz podstaw teoretycznych, również wskazówki metodyczne i propozycje rozwiązań, które z pewnością okażą się przydatne zarówno w pracy, jak i w organizacji kształcenia (np. modelowe rozwiązania dotyczące organizacji i przebiegu praktyk).

źródło opisu: https://ksiegarnia.difin.pl/nauczyciel-w-obliczu-szans-i-zagrozen-wspolczesnego-swiata-w-perspektywie-ksztalcenia-i-pracy-zawodowej

 

 

Lęk i zamartwianie się u nastolatków : poradnik z ćwiczeniami / Lisa M. Schab ; tłumaczenie Beata Radwan. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2017. [SW 54991]
Mniej więcej jeden na trzech nastolatków zmaga się z uczuciem niepokoju, strachu i napadami paniki. Kołatanie serca, pocenie się, drżenie ciała, bóle brzucha to tylko niektóre z objawów towarzyszące tym stanom. W okresie dojrzewania są one najbardziej powszechne, ponieważ w sferze fizycznej, emocjonalnej i psychicznej dochodzi wówczas do wielu zmian.  Jeśli nastolatkowie nie znajdą sposobu na poradzenie sobie z lękiem, wraz z wiekiem ten stan może się pogorszyć i przejąć kontrolę nad ich życiem. Praktyczny podręcznik radzenia sobie z lękiem dla nastolatków pokazuje, jak opanować uczucie lęku i położyć kres zamartwianiu się. Pomaga wypracować pozytywny obraz samego siebie i rozpoznać niespokojne myśli. Zawiera opis technik, które nastolatkowie mogą stosować samodzielnie lub z pomocą psychologa. Podręcznik oferuje również wskazówki, jak szukać dodatkowego wsparcia, jeśli okaże się to konieczne.

źródło opisu: https://wuj.pl/ksiazka/lek-i-zamartwianie-sie-u-nastolatkow#oprawa-miekka

 

 

Terapia lasem w badaniach i praktyce / Katarzyna Simonienko. - Wydanie I: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum.  - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, © 2021. [SW 54683]
Masz kłopoty ze zdrowiem? Pragniesz zacząć dbać o nie w sposób bardziej świadomy? Sięgnij po książkę pod tytułem "Terapia lasem w badaniach i praktyce", której autorką jest Katarzyna Simonienko, i odkryj prawdziwą kopalnię wiedzy na ten temat. W dzisiejszych czasach mnóstwo ludzi borykających się z różnymi dolegliwościami i chorobami od razu udaje się do gabinetu lekarskiego w celu uzyskania porady medycznej. Oczywiście są przypadki, gdy stan pacjenta tego wymaga, natomiast w znacznej większości przypadków wystarczy terapia naturalna. Ludzie odchodzą od takich metod, nie wiedzieć czemu. Tymczasem są one najbliższe człowiekowi, ponieważ płyną z natury. Książka "Terapia lasem w badaniach i praktyce" to bogactwo informacji na ten temat. Opowiada nie tylko o często wyśmiewanym przytulaniu się do drzew, do którego wiele osób ma sceptyczne podejście. Pozycja ta, będąca kompendium wiedzy, pełna jest wiadomości znajdujących poparcie w nauce. "Terapia lasem w badaniach i praktyce" składa się z kilku części. Pierwsza traktuje o mechanizmach kąpieli leśnych, druga przedstawia liczne wyniki badań, zaś w trzeciej można przeczytać o zastosowaniu terapii lasem w medycynie.

źródło opisu: https://www.taniaksiazka.pl/terapia-lasem-w-badaniach-i-praktyce-katarzyna-simonienko-p-1525571.html