Publikacje Pracowników BP

"Twórcy Rodem z Podlasia"

   Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera 48 biogramów artystów związanych z Ziemią Sokołowską, przedstawicieli różnych dziedzin sztuki aktywnie uczestniczących w życiu artystycznym naszego regionu. Zostały tu ujęte osoby o ugruntowanej pozycji w społeczeństwie lokalnym, ale też osoby młode, które rozpoczynają przygodę ze sztuką. W publikacji zawarto również życiorysy osób nieżyjących, aby utrwalić ich dorobek artystyczny. Do tej części książki została przygotowana prezentacja multimedialna, w której przedstawiono dorobek artystyczny każdego z twórców. Prezentacja na płycie dołączona jest do książki.
   Część druga publikacji zawiera bibliografię zbiorów regionalnych naszej biblioteki. Bibliografia ta zamieszczona jest również na naszej stronie internetowej, gdzie będzie na bieżąco aktualizowana.
   Autorzy publikacji: Renata Jaroszewska, Elżbieta Lewczuk, Grzegorz Anusiewicz, Monika Mieczkowska są pracownikami biblioteki.