Kurierek nowości nr 1/2009 Wychowanie fizyczne

W tym numerze Kurierka znajdziecie Państwo wybrane nowości książkowe z zakresu wychowania fizycznego, zakupione przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sokołowie Podlaskim.

Oferta skierowana jest głównie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego.

Mam nadzieję, że te krótkie recenzje pomogą Państwu w doborze odpowiedniej lektury.

 

 

 

1. Bielski J.: Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego :  podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów pedagogiki. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls, 20005 [33230]

Niniejsza pozycja skierowana jest głównie do nauczycieli wychowania fizycznego. Poruszone są w niej takie problemy jak: współczesne przemiany w edukacji szkolnej, teorii wychowania fizycznego, stan zdrowia dzieci, rozwój fizyczny i motoryczny ucznia, wychowanie fizyczne w naturalnych warunkach, wychowanie zdrowotne w szkole. Wszystkie te tematy są szczegółowo opracowane i z pewnością pomogą w codziennej pracy z uczniami.

 

 

2. Bieżuńska E., Wierzbicka E.: Nowe zabawy i gry sportowe z nietypowymi przedmiotami : poradnik dla nauczycieli szkół podstawowych. Toruń. Wydawnictwo AKER, 2007 [35846].

W poradniku tym zawarte są scenariusze zajęć, zestawy zabaw i gier z wykorzystaniem przedmiotów nietypowych. Kierowany jest głównie do nauczycieli młodych, którzy potrzebują konkretnych propozycji, jak również do doświadczonych, a poszukujących nowych inspiracji oraz tych, którzy nie dysponują odpowiednią ilością sprzętu sportowego. Z pewnością praca w oparciu o ten poradnik będzie innowacyjna i ciekawa zarówno dla nauczyciela i ucznia.

 

 

 

3. Biologiczne i społeczne podstawy wychowania fizycznego i sportu. pod red. W. Czarnego, S. Drozda, S. Krawczyka. Rzeszów. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008 [37308]

Niniejsza pozycja jest zbiorem referatów, jakie zostały wygłoszone na konferencji naukowej, która odbyła się na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniach 19-21. 06. 2006 r. w Rzeszowie. „ Celem konferencji było przedstawienie obecnego stanu wiedzy z zakresu fizjologii, biochemii i biologii wysiłku fizycznego."

Książka ta podzielona została na trzy rozdziały:

 • 1. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.
 • 2. Antropologia fizyczna.
 • 3. Fizjologia wysiłku fizycznego.

Dzięki tej książce nauczyciele wychowania fizycznego mogą uaktualnić sobie wiedzę z powyższych tematów.

 

4. Bronikowski M. [et al.].: Wychowanie fizyczne poprzez zabawy i gry ruchowe. Poznań. Akademia wychowania fizycznego, 2007 [35744]

W czterech rozdziałach powyższej pracy autorzy starają się przedstawić klasyfikację zabaw i gier oraz omawiają ich funkcje. Poruszają również problem rozwoju psychicznego dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zastosowanie gier i zabaw ruchowych w edukacji zintegrowanej. Książka ta skierowana jest do nauczycieli nauczania zintegrowanego, jako kompendium wiedzy na temat gier i zabaw ruchowych.

 

 

5. Kołodziej M, Kołodziej J.: Lekcje wychowania fizycznego w klasach IV-VI. Rzeszów. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2005 [33367]

Jest to typowy podręcznik metodyczny dla nauczyciela wychowania fizycznego szkoły podstawowej. W książce tej zawarte są treści bardzo przydatne w codziennej pracy nauczyciela, poruszone są w niej takie tematy jak: gimnastyka na lekcjach wychowania fizycznego, lekkoatletyka, minigry sportowe, sporty zimowe, gry drużynowe, gry terenowe.

 

 

 

6. Kołodziejowie M., J, Michno M., Polak E.: Lekcje Wychowania fizycznego w gimnazjum : poradnik metodyczny. Rzeszów. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2005 [33366]

Powyższy przewodnik przeznaczony jest głównie dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjum. Porusza takie tematy jak: gimnastyka w wychowaniu fizycznym, gimnastyka artystyczna, lekkoatletyka, zespołowe gry sportowe, sporty zimowe, gry drużynowe. Z pewnością książka ta bardzo przyda się nauczycielowi w codziennej pracy.

 

 

 

 

7. Kultura fizyczna i zdrowotna w kształceniu zintegrowanym : praca zbiorowa. pod red. A. Niteckiej-Walerych. Gdańsk. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007 [36751]

Pozycja ta przeznaczona jest dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli nauczania zintegrowanego. Autorzy starają się unaocznić jak ważny jest rozwój fizyczny dziecka w okresie wczesnoszkolnym i jaki ma wpływ na jego dalszy rozwój fizyczny. Tematy poruszane w tej książce dotyczą: zagadnień z kultury fizycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym i edukacji zdrowotnej dzieci w młodszym wieku szkolnym.

 

 

8. Madej E., Węglarz J.: Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i studentów. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007 [36365]

Książka ta adresowana jest do studentów wychowania fizycznego i czynnych zawodowo nauczycieli. Autorzy starają się przedstawić najistotniejsze problemy szkolnej edukacji fizycznej, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wpłynąć, na jakość edukacji fizycznej.

Pozycja ta podzielona jest na pięć rozdziałów:

 • 1. Programowanie, planowanie i realizacja zajęć wychowania fizycznego.
 • 2. Współczesny nauczyciel wychowania fizycznego.
 • 3. Uczeń w nowym systemie fizycznej edukacji.
 • 4. Badanie, jakości pracy zreformowanej szkoły w zakresie kultury fizycznej
 • 5. Ocena, jakości pracy ucznia w zakresie wychowania fizycznego.

Książka ta z pewnością będzie bardzo przydatnym materiałem dla praktykującego nauczyciela.

 

 

9. Rokita A., Rzepa T.: Piłka edukacyjna w kształceniu wczesnoszkolnym. Wrocław. Akademia Wychowania Fizycznego, 2007 [33638]

Powyższa książka przeznaczona jest głównie dla nauczycieli nauczania początkowego. Przedstawione w niej jest wiele zabaw i gier z wykorzystaniem piłki edukacyjnej. Zawiera ona praktyczne konspekty zajęć do wykorzystania w codziennej pracy.

 

 

 

 

10. Urniaż J. [et al.].: Zabawy i gry ruchowe Cz. 1 : (przewodnik do ćwiczeń). Olsztyn. Olsztyńska Wyższa Szkoła, 2005 [33816]

Niniejsza pozycja przeznaczona jest dla nauczycieli wychowania fizycznego na wszystkich szczeblach edukacji. Zawiera ona konspekty zajęć do wykorzystania w zabawach i grach ruchowych. Przedstawiona jest metodyka gier i zabaw ruchowych.

 

11. Urniaż J. [et al.].: Zabawy i gry ruchowe Cz. 2 : przewodni do ćwiczeń). Olsztyn.  [35496]                                                 Olsztyńska Wyższa Szkoła, 2006.

Jest to druga cześć powyższej pozycji zwierająca kontynuację poruszonych tematów w pierwszej części.

 

 

 

12. Wolny B.: Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole. Lublin. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006 [35316]

Powyższa książka przeznaczona jest głównie dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego. „ w niniejszej pracy podnieto próbę teoretycznego rozważania na temat wychowania fizycznego we współczesnej szkole." Ukazano miejsce wychowania fizycznego w szkole przed reformą i po.

Podzielona została na cztery części.

 • 1. Od sportu, jako dziedziny działalności do dziedziny wychowania i przedmiotu nauczania.
 • 2. Uczeń, jako podmiot edukacji fizycznej w polskiej szkole.
 • 3. Aksjologiczna struktura procesu wychowania fizycznego.
 • 4. Aksjologia i teologia sportu.

Powrót do 2009