Maria Skłodowska -Curie

Maria Skłodowska -Curie bibliografia w  wyborze

Wydawnictwa zwarte

1. Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z córką Ireną : 1905-1934 : wybór / przeł. Krystyna Dolatowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978    [14084]

2. Maria Curie : z 78 ilustracjami / Ewa Curie ; przeł. Hanna Szyllerowa. - Wyd. 5 rozsz. - Warszawa : Galster, Lauter i Rutkowski, 1946    [6103]

3. Maria Curie / Ewa Curie ; przeł. z fr. Hanna Szyllerowej. - Wyd.10. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958    [3293]

4. Maria Curie / Ewa Curie ; z fr. przeł. Hanna Szyllerowej. - Wyd.11. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967    [6857]

5. Maria Curie-Skłodowska / Helena Bobińska. - Wyd. 4. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1959    [3417]

6. Rodzina Curie i promieniotwórczość / E. Cotton ; z fr. tł. Stanisława Dłuska. Warszawa : Wiedza Pwszechna, 1965    [6858]

7. Wkład Marii Skłodowskiej-Curie do nauki : szkice monograficzne / [kom. red. Alicja Dorabialska et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954    [928]

Artykuły z czasopism 

1.     Francuski łącznik : (scenariusz przedstawienia o Marii Skłodowskiej-Curie) / Dariusz Maliszewski // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7/8, s. 5-6

2.     Kobiety niezwykłe : scenariusz widowiska / Renata Wojtal // W: Wszystko gra - S. 288-293

3.     Konkurs o Marii Skłodowskiej-Curie i jej dokonaniach / Barbara Woźniak // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 29-30 

4.     Maria Skłodowska-Curie / Witold i Maria Wacławek // Chemia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 27-34