Pordnictwo zawodowe

Anusiewicz Grzegorz                                                                         Sokołów Podl. 05.09.2011

Biblioteka Pedagogiczna

w Sokołowie Podlaskim 

 

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze:

 

Poradnictwo zawodowe  

 

Wydawnictwa zwarte:

 

 1. 100 zawodów z przyszłością / Claudia Schumacher, Stefan Schwartz ; przeł. Leszek Kosim. - Warszawa : Adamantan, 1998. [26667]
 2. Dokąd po szkole podstawowej : informator i poradnik o warunkach oraz możliwościach nauki młodzieży i dorosłych / Leon Grabowski, Stanisław Suchy. - Warszawa : "Iskry", 1972. [10001]
 3. Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych / Ewa Sarzyńska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. [35727]
 4. Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009. [38556]
 5. Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006. [33787]
 6. Edukacja, praca, prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009. [40062]
 7. Instytucjonalne doradztwo zawodowe : diagnoza i model optymalizacyjny / Aneta Strużyna. - Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2005. [33363]
 8. Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu? / Bolesław Bielak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. [39330]
 9.  Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. - Warszawa : Difin, 2010. [41607]
 10. Jaki wybrać zawód? : zaplanuj swoją przyszłość / Katharine Brooks ; [tł. z jęz. ang. Witold Turant]. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2010. [41646]
 11. Kształcenie zawodowe - wyzwania, priorytety, standardy / Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006. [34121]
 12.  O poradnictwie zawodowym dla osób niepełnosprawnych / Kazimierz Stąsiek, Maria Zięcina-Banek. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1991. [29623, 24]
 13. Od zabawy do pracy / Elżbieta Turska. - Katowice : Śląsk, 2000. [31266]
 14. Orientacja i poradnictwo zawodowe / Stanisław Szajek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. [14291]
 15. Orientacja zawodowa w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli : opracowanie zbiorowe / pod red. Marii Woyczyńskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1973. [10726]
 16. Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe / pod red. Henryka Bednarczyka, Janusza Figurskiego, Mirosława Żurka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2005. [32446]
 17. Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży w stadium eksploracji : zamierzenia, wybory, realia / Ryszard Parzęcki. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003. [31559]
 18. Poradnictwo zawodowe [W] Encyklopedia Pedagogiczna XXI w. T. 4, P. pod red. T. Piącha. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2005. s. 702-706 [33276]
 19. Preorientacja zawodowa w szkole / Krystyna Zielińska ; Instytut Pedagogiki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. [12206, 07]
 20. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. [21033]
 21. Przygotuj swoje dziecko do wyboru zawodu / Janina Dobrowolska. - Warszawa : Instytu Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1974. [11315]
 22. Psychologiczne problemy wyboru zawodu / Maria Czerwinska- Jasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. [42316]
 23. Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine i Catherine Smith ; słowo wstępne Jo-Anne Seip ; [tł. Olga Frączak-Faure]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, cop. 2008. [37153]
 24. Testy niezbędne przy wyborze zawodu i kierunku studiów / Jim Barrett ; przekł. Dariusz Bakalarz. - Warszawa : Amber, 2002. [28938]
 25. Transnacjonalne poradnictwo zawodowe : modułowy program podyplomowego kształcenia doradców zawodowych w zakresie eurodoradztwa / red. nauk. Augustyn Bańka, Bernd-Joachim Ertelt ; Ministerstwo Gospodarki i Pracy. - Warszawa : Ministerstwo Gospodarki i Pracy, [2007]. [42036]
 26.  Uczeń wybiera zawód : poradnik dla nauczycieli techniki / Włodzimierz Trzeciak, Grażyna Sołtysińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. [25802, 36006]
 27.  Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2002. [42867]
 28.  Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / pod red. nauk. Barbary Baraniak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2007. [35740]
 29.  Zagadnienia orientacji i selekcji szkolnej / Irena Janiszowska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. [9072, 73]
 30.  Zawód z pasją : nauka, praca, kariera / Paweł Hebda, Jerzy Madejski ; [aut. wstępów Krzysztof Puc, Wiesława Kozek]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, cop. 2004. [32489]

 

 Wydawnictwa ciągłe:

 

 

 1. Akademickie Biura Karier - badania wstępne / Mirosław Żurek, Henryk Bednarczyk.// Edukacja. - 2007, nr 3, s. 38-56
 2. Analiza dobrych praktyk - Gminnych Centrów Informacji / Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura, Mirosław Żurek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 95-103
 3. Badania wpływu nowych lokalnych systemów informacji i doradztwa na rynek pracy / Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 1, s. 48-53
 4. Cele i dążenia uczniów klas maturalnych oraz motywy wyboru dalszej drogi życiowej (na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku) / Danuta Leszczyńska.// Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 14-15
 5. Cenne drogowskazy / Krystyna Strużyna.// Głos Nauczycielski. - 2006, nr 7, s. 12
 6. Doradca zawodowy ucznia / Jolanta Szymczyk.// Meritum. - 2007, nr 2/3, s. 64-66
 7. Doradca zawodu / Wojciech Ryszard Obraniak.// Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 18-19
 8. Doradztwo zawodowe koniecznie obecne we współczesnej szkole! / Maria Baczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 27-28
 9. Doradztwo zawodowe w bibliotece / Łukasz Ślusarczyk.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 9, s. 35-37
 10. Ja dziś, ja jutro czyli Świadome planowanie życiowej drogi / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 14, s. 12-15
 11. Ja i mój zawód : możliwości a wymagania zawodowe / Bernadeta Szot.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 9-10
 12. Jak dobrzez zorganizować doradztwo zawodowe w szkole / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 14, s. 56-57
 13. Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu? / Lucyna Słodowa.// Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 11-13
 14. Jak wspierać młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych? / Joanna Pawlak.// Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 5-7
 15. Jaki zawód wybierają gimnazjaliści - wychowankowie domu dziecka? / Katarzyna Ramirez.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 43-49
 16. Kształtowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości studentów / Elżbieta Sałata.// Edukacja. - 2007, nr 3, s. 33-38
 17. Matura - i co dalej? / Ilona Poćwierz-Marciniak.// Matematyka w Szkole. - 2010, nr 54, s. 47-50
 18. Młodym Polakom niegroźna przyszłość / Daria Becker-Pestka.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 67-69
 19. Młodzieżowy Klub Planowania Rozwoju Zawodowego / Agnieszka Kośkiewicz.// Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 16-18
 20. Narzędzia dla doradcy zawodowego : skale do mierzenia : przetwarzalności, odtwarzalnosci, emisyjności, tolerancji i podatności / Jolanta Wilsz.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 4, s. 58-67
 21. O Programie Wspierającym Karierę Edukacyjną Młodzieży w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu / Iwona Wal.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 38-40
 22. Oferta edukacyjna skuteczną formą rekrutacji / Marek Kazimierowicz.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 4-7
 23. Opieka rodziny nad dzieckiem w procesie orientacji zawodowej / Dorota Wioletta Kujawa.// Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 16-17
 24. Orientacja, informacja i doradztwo zawodowe w szkole gimnazjalnej : uwarunkowania umocowania w polskim prawie oświatowym orientacji, informacji i doradztwa zawodowego / Jolanta Ochab.// Meritum. - 2007, nr 1, s. 28-34
 25. Orientacja i poradnictwo zawodowe : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Renata Kruszyna.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 24-[25]
 26. Planowanie życia / Ludmiła Krawczyk.// Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 12-13
 27. Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowej przez młodzież gimnazjalną / Magdalena Piekoszewska.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 9, s. 19-23
 28. Pomoc w wyborze zawodu / Katarzyna Chrąściel.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 42-45
 29. Poradnictwo w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych / Anna Śmielecka.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 23-26
 30. Poradnictwo zawodowe : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 4, s. 22-23
 31. Poradnictwo zawodowe jako forma pomocy jednostce w planowaniu kariery zawodowej / Ryszard Wedziuk.// Doradca. - 2005, nr 43, s. 28-30
 32. Poradnictwo zawodowe w dobie integracji europejskiej : przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej / Małgorzata Dobrowolska.// Chowanna. - 2004, T. 2, s. 33-41
 33. Praca ukazana jako radość życia / Joanna Skura.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 55-58
 34. Preferencje zawodowe gimnazjallistów / Anna Szczepanik.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 19-22
 35. Projekt "Zawsze na kursie" programu Leonardo da Vinci - podsumowanie realizacji / Hanna Bałos.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 14-23
 36. Propozycje lekcji z preorientacji zawodowej dla uczniów klas trzecich gimnazjum / Izabella Mosańska.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 23-24
 37. Przygotowanie nauczycieli do funkcji doradcy szkolnego w wyborze zawodu / Henryk Żołubowski,Elżbieta Mastalerz.// Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 20-23
 38. Przygotowanie ucznia do zawodu / Elżbieta Zarzycka.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 43-46
 39. Szkolne ośrodki doradztwa zawodowego / Ryszard Mysior.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 46-50
 40. Szkolny ośrodek kariery / Joanna Falborska.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 20-22
 41. SZOK zostaje / Iza Kujawska.// Głos Nauczycielski. - 2006, nr 8, s. 10
 42. Wpływ nowych lokalnych systemów inforamcji i doradztwa na rynek pracy - projekt COST A 23 / Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura.// Edukacja. - 2007, nr 3, s. 28-33
 43. Wpływ środowiska na wybór przyszłej drogi zawodowej przez uczniów gimnazjum / Maja Klawikowska.// Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 1/2, s. 107-116
 44. Wybory zawodowe uczniów / Daniel Kukla.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 54-58
 45. Wybór zawodu / Jolanta Lenart.// Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 10-11
 46. Wykorzystanie teorii w przygotowaniu do wyboru zawodu / Marta Nowak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 30-33
 47. Zajęcia aktywizujące przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej / Jolanta Ochab.// Doradca. - 2005, nr 47, s. 47-48
 48. Zawsze na kursie - platforma e-learning dla doradców zawodowych pracujących z młodzieżą / Arleta Zwolińska, Tomasz Sułkowski.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 3, s. 109-112
 49. Zmiany tożsamości poradnictwa zawodowego i ich reperkusje / Alicja Kargulowa.// Chowanna. - 2005, T. 2, s. 111-125

 

 Zbiory audiowizualne:

 

 

 1. Ginące zawody [Film]. Kas. 1 / scen. i real. Krystyna Bzdęga. - Warszawa : Telewizja Polska - Telewizja Edukacyjna : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995. [SW KV 17]
 2. Ginące zawody [Film]. Kas. 2 / scen. i real. Krystyna Bzdęga. - Warszawa : Telewizja Polska - Telewizja Edukacyjna : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995. [SW KV 18]
 3. Ja dziś - ja jutro, świadome planowanie życiowej drogi [Film]. - Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2010. [SW DVD-S 159]
 4. Jak znaleźć dobrą pracę [Film]. Kas. 1 / scen. Dariusz Ludwiczak. - Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. [SW KV 125]
 5. Jak znaleźć dobrą pracę [Film]. Kas. 2 / scen. Dariusz Ludwiczak. - Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. [SW KV 126]
 6. Jest robota [Film] / scen. Justyna Święcicka, Wojciech Staruchowicz, Jarosław Skoczeń. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. [SW KV 233]
 7. Zawodowy list gończy [Film] : bez ograniczeń : telewizyjne audycje dla dorosłych / scen. i real. Dominika Affek, Marcin Sępiak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Biuro Promocji i Informacji, 2003. [SW KV 192, 93 ,94 95 ,98, 99]
 8. Zawodowy list gończy [Film] : dozwolone od lat 16 : telewizyjne audycje dla gimnazjalistów, ich nauczycieli i rodziców / scen. i real. Dominika Affek, Marcin Sępiak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Biuro Promocji i Informacji, 2003. [SW KV 184, 85, 86, 87]
 9. Zawodowy list gończy [Film] : dozwolone od lat 18 : telewizyjne audycje dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych / scen. i real. Dominika Affek, Marcin Sępiak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Biuro Promocji i Informacji, 2003. [SW KV 188, 89, 90, 91]