Józef Ignacy Kraszewski

Sokołów Podlaski 1.09.2012

 

 

Józef Ignacy Kraszewski

- bibliografia w wyborze

 

1. Adama Polanowskiego dworzanina króla Jegomości Jana III notatki / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959

2. Adama Polanowskiego dworzanina króla JMci Jana III notatki / Józef Ignacy Kraszewski ; posłowiem opatrzył Stanisław Arnold. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa Czytelnik, 1951

3. Bajbuza : (czasy Zygmunta III) / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959

4. Banita : czasy Stefana Batorego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985

5. Barani Kożuszek : opowiadanie historyczne z końca XVIII w. / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do dr. i przypisami opatrzyła Elżbieta Zielonka. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986

6. Bracia rywale : obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do dr. i przypisami opatrzył Andrzej Gurbiel]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987

7. Bracia Zmartwychwstańcy : powieść z czasów Chrobrego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

8. Brühl : powieść historyczna z XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 6. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975

9. Chata za wsią / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971

10. Czarna perełka / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 5. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1990

11. Czercza Mogiła / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1991

12. Dola i niedola : powieść z ostatnich lat XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970

13. Dwa światy : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967

14. Dwie królowe : powieść historyczna : Bona i Elżbieta / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960

15. Dziecię Starego Miasta : obrazek rysowany z natury / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek; przejrzał i uzupełnił Stanisław Burkot. - Wyd. 5. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987

16. Herod-Baba : Herod-Baba, Bratanki, Pan na czterech chłopach : opowiadania historyczne z XVIII wieku z portretem autora i 24 ilustracjami / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965

17.  Historia prawdziwa o Pertku Właście, palatynie, którego zwano Duninem : opowiadanie historyczne z XII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968

18. Hrabina Cosel : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - [Warszawa] : ["Hachette Livre Polska"] : Świat Książki, [2005].

19. Jaryna / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987

20. Jelita : legenda herbowa z r. 1331 / Józef Ignacy Kraszewski ; [komitet red. Wincenty Danek et al. ; przygotował do druku, posłowiem i przypisami opatrzył Juliusz Kijas]. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970

21. Józef Ignacy Kraszewski / Antoni Trepiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

22. Józef Ignacy Kraszewski / materiały zebrał i wstępem opatrzył Wincenty Danek. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962

23. Józef Ignacy Kraszewski : zarys biograficzny / Wincenty Danek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976

24. Kawał literata ; Zadora / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969

25. Kraków za Łokietka : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970

26. Królewscy synowie : powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967

27. Krzyżacy 1410 : obrazy z przeszłości : ego te baptizo in gladio : godło krzyżackie / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Jerzy Pośpiech. - Wyd. 4. - Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, cop. 1983

28. Kunigas : dzieje Litwy i Krzyżaków w początkach XIV wieku / J. I. Kraszewski. - Łódź : Wydawnictwo Władysława Bąka, [1946].

29. Listy do rodziny 1820-1863. Cz. 1, W kraju / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982

30. Macocha : powieść z podań XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968

31. Męczennicy : obrazy życia współczesnego. Cz. 1, Na wysokościach / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966

32. Męczennicy : obrazy życia współczesnego. Cz. 2, Marynka / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966

33. Na bialskim zamku : powieść historyczna z czasów Augusta III / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966

34. Nieosiągalna całość : szkice o powieści polskiej XIX wieku : Józef Ignacy Kraszewski, Ludwik Sztyrmer, Henryk Sienkiewicz / Ewa Owczarz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009

35. Noc majowa / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1991

36. Ostap Bondarczuk / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 10. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985

37. Pamiętnik Mroczka / Józef Ignacy Kraszewski ; [oprac. graf. Stanisław Porada ; wstęp Stanislaw Grzybowski  - Wyd. 5. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984

38. Pamiętnik panicza : z francusko-polskiego oryginału na polsko-francuskie przełożony z niektórymi dodatkami / Józef Ignacy Kraszewski ; wstęp napisał Jan Szeląg ; il. Antoni Uniechowski. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa Czytelnik, 1951

39. Pan major ; Na Wschodzie / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960

40. Pogrobek : powieść z czasów przemysławowskich / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969

41. Powieści historyczne J.I.Kraszewskiego / Wincenty Danek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966

42. Powieści współczesne 1863-1887 Józefa Ignacego Kraszewskiego / Stanisław Burkot. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967

43. Półdiablę weneckie : powieść od Adriatyku / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968

44. Przed burzą : sceny z roku 1830 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988

45. Roboty i prace : sceny i charaktery współczesne / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1969

46. Romans Kraszewskiego z wiedenką / Antoni Trepiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970

47. Rzym za Nerona / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Instytut Prasy i Wydawnictw Novum, 1987

48. Sąsiedzi ; Wilczek i Wilczkowa / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973

49. Serce i ręka : powieść prawie historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1990

50. Sieroce dole / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990

51. Skrypt Flemminga : powieść historyczna z czasów Augusta II. T. 1 i 2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa Czytelnik, 1950

52. Sprawa kryminalna : powiastka / Józef Ignacy Kraszewski ; przygotowała do druku Maria Rydlowa. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1977

53. Stach z Konar : powieść historyczna z czasów Kaźmierza Sprawiedliwego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957

54. Stara baśń : powieść z IX w. / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek ; przejrzał i uzup. Stanisław Burkot. - Wyd. 6 uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1988

55. Stara baśń : powieść z IX wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; il. M. E. Andriollego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1954

56. Syn Jazdona : powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969

57. Syn marnotrawny : opowiadanie z końca XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977

58. Tytan pracy : opowieść o J. I. Kraszewskim / Halina Maria Dąbrowolska. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957

59. U babuni : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965

60. Wielki nieznajomy : obrazy naszych czasów : powieść w dwóch tomach / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960

61. Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy / Józef Ignacy Kraszewski ; przygotował do druku i wstępem poprzedził Stanisław Burkot. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985

62. Za Sasów / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958

63. Zygmuntowskie czasy / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960

64. Zygzaki : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1969

65. Żyd : obrazy współczesne / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960

 

 

 

Oprac. Elżbieta Lewczuk