Dojrzałość szkolna

Monika Mieczkowska

 

Dojrzałość szkolna 

 Zbiory zwarte (wybór za lata 2004-2014)

 

 

 

1.     Badanie gotowości szkolnej / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. - Warszawa : Nowa Era, 2010. [W 101362, GW 50247, ŁW 32412, SW 41742, WW46587]

2.     Badanie gotowości szkolnej : karty do diagnozowania / Hanna Derewlana [et al.]. - Warszawa : Nowa Era, 2011. [GW 52788]

3.     Badanie gotowości szkolnej : materiały dla nauczyciela / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. - Warszawa : Nowa Era, 2012. [MW 52990]

4.     Badanie gotowości szkolnej : materiały dla nauczyciela / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. - Warszawa : Nowa Era, 2014. [SW 45608]

5.     Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? : zawiera praktyczne testy / Frauke Meinders-Lücking, Susanne Loy ; [przeł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009. [W  96670, 96671, GW 48022, 48495, MW 49931, 50311, SW 38829, WW 44161]

6.     Czy Twoje dziecko jest przygotowane na spotkanie ze szkołą? / Jaroslava Budikova, Patricie Krusinova, Pavla Kuncova ; [tł. Izabela Mroczek]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. [GW 42831]

7.     Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki? / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006. [W 83772, 83773, GW 44158, 46798, MW 44327, SW 34205, WW 45192]

8.     Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. [W 101288, 101289, MW 50634, 52178, SW 41747]

9.     Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych) / Ewa Tryzno. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006. [W 86241, GW 42619]

10.       Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych) / Ewa Tryzno. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008. [MW 50548]

11.       Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : karty pracy / [aut. Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska ; il. Elżbieta Jarząbek]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. [MW 51460, MCz  51459, SW 41833]

12.       Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : przewodnik metodyczny / Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. [W 101843, GW 51708, MW 51543,  SW 41835, MCz 51572]

13.       Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka : zadania, karty pracy, komputerowy program do analizy wyników / Danuta Al-Khamisy [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2007. [MCz 47764]

14.       Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Marek i Joanny Łuczak ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010. [W 103176, GW 51709, ŁW 33262]

15.       Diagnoza przedszkolna : karty pracy / [oprac. merytor. i red. Joanna Dziejowska ; il. Elżbieta Jarząbek ] ; Ośrodek Diagnostyki Edukacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011. [GW 52787,    SW 43713]

16.       Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo "Harmonia", 2011. [W 103189, GW 52084, ŁW 35443, MW 51544, SW 43041,           MCz 51461]

17.       Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1: materiały dla nauczyciela / [aut. Ewa Czech]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009. [W 98863, GW 49250, ŁW 32231, MW 50312, WW 46576]

18.       Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1: materiały dla ucznia / [Ewa Czech ; il. Wojciech Górski]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009. [W 98864, GW 49251, ŁW 32230, MW 49841]

19.       Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Barbara Kurowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. [W 103663, ŁW 33455]

20.       Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. [W 99591, 99592, GW 49586, 50496, MW 50316, SW 40384, WW 46582]

21.       Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. [W 106634, GW 54369, SW 44991]

22.       Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. [GW 54905, MW 53923, GCz 54859]

23.       Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red Haliny Sowińskiej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. [W 103522]

24.       Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. [GW 54860, 54906, SW 44726]

25.       Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym : teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, Bożeny Muchackiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2010. [GW 50583]

26.       Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, 2013. [WW 48125]

27.       Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, 2013. [W 106418, GW 54372, MW 53305, SW 44644]

28.       Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. Andreasa Neidera ; z jęz. niem. przeł. Michał Głażewski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. [W 98469, GW 50316, MW 48880, SW 39212, WW 44959]

29.       Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kazimierza Zabłockiego i Wojciecha Brejnaka. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008.       [WW 45518]

30.       Entliczek pentiliczek : badanie gotowości szkolnej / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. - Warszawa : Nowa Era, 2011. [W 107072, MW 53306]

31.       Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe ; il. Luca Papp ; tł. Magdalena Macińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. [W 106135, GW 53970, MW 52997, SW 44731]

32.       Karty do diagnozowania gotowości szkolnej / [aut. Sławomira Załęska]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2013. [W 106315, GW  54233,    MW 53005, SW 44502]

33.       Karty do diagnozowania gotowości szkolnej / Hanna Derewlana [et al. ; il. Agnieszka Cieślikowska]. - Warszawa : Nowa Era, cop. 2014. [SW 45609]

34.       Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. [W 74935, GW 41924, SW 33547, WW 37214]

35.       Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich / Anna Watoła. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. [W 89290, GW 43266, MW 44548, SW 34166]

36.       Kwestionariusz diagnozy dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007. [W 86253, GW 44856, SW 36223]

37.       Mam 6 lat i idę do szkoły : poradnik dla rodziców i nauczycieli - Warszawa : Wydawnictwo Seventh Sea, 2010. [W 102103]

38.       Moja I klasa : poradnik dla nauczycieli / Jadwiga Stasica. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. [MW 53261]

39.       Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. [W 96177, GW 45798, ŁW 29335, MW 48181,         SW 37325, WW 42858]

40.       Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2014. [W 104158, 106322, GW 52957, 52958, 53893,          MW 53120, 53555, 53556, GCz 52956]

41.       Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2014. [SW 45668]

42.       O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2010. [W 106700]

43.       Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałości, metody badań dojrzałości, pomoce do badań / Bożena Janiszewska. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", 2006. [W 91789, 91790, MW 42817]

44.       Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałości, metody badań dojrzałości, pomoce do badań / Bożena Janiszewska. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", 2008. [GCz 49707]

45.       Przygotowanie przedszkolaka do szkoły : rady dla rodziców i wychowawców / Beata Nadolna. - Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2009.       [W 98888, 98889, ŁW 31568, MW 50356, SW 39781, WW 45038]

46.       Przystosowanie szkolne dzieci sześcioletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Marzena Buchnat. - Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2013. [W 107449]

47.       Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik ; [aut. raportu Elżbieta Cieśla et al.]. - Kielce ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2007. [W 91135, GW 44535, 44536, ŁW 28165, 28166, MW 45386, 45387, SW 35923, WW 41311]

48.       Sześciolatki w szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich / Dorota Smoleń, Karolina Piękoś. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013. [W 106327, GW 54244, MW 53037, SW 44537]

49.       Trzylatek w przedszkolu : gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010. [W 102415, GW  51551, 51744, MW 50949, 52665, SW 43843]

50.       W trosce o udany start : ocena gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, 2008. [MW 53140]

51.       W trosce o udany start : ocena gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, 2010. [GW 53003]

52.       Wiek przedszkolny : rozwój i zaburzenia / Lidia Marszałek. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008.       [SW 95556, 106614, GW 47594, MW 47481, WW 43867]

53.       Wiem więcej : diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego : materiały dla dziecka / Barbara Ochmańska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2011. [W 104947, MW 52171]

54.       Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, cop. 2009.           [W 97188, 98037, GW 48368, 52101, ŁW 30369, 30751, MW 48127, 48763, SW 39095, WW 44100, GCz 48369]

 

Artykuły z czasopism (wybór za lata 2010-2014)

 

1.  Co umieją sześciolatki / Radosław Kaczan, Piotr Rycielski // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 5, s. 43-48

2.  Co warto wiedzieć, a o czym warto przypomnieć? W związku z wczesnoszkolną edukacją "sześciolatków" / Krzysztof Ziemba // Lider. - 2010, nr  3, s. 25-26

3.  Czarowanie na zawołanie : gry i zabawy służące kształtowaniu gotowości szkolnej w zakresie nauki czytania i pisania / Grażyna Iwona Grzesik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr  5, s. 80-81

4.  Czy posłać sześciolatka do szkoły? / Dorota Michałek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 7, s. 57

5.  Czy ręka słyszy oko? : ocena gotowości szkolnej / Ida Winiarek // bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 48-49

6.   Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom? / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 97-105

7.   Czym jest gotowość szkolna dziecka? / Agata Fijałkowska // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. - 2011, R. 7, s. 109-1013

8.  Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 5

9.   Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 346-357

10.                      Diagnoza przedszkolna - klucz do nauki w klasie pierwszej / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 7, s. 4-9

11.                      Diagnoza przedszkolna / Katarzyna Stępniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 23-28

12.                      Dojrzałość emocjonalna a dojrzałość szkolna / Elżbieta Uchmanowicz // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 10-11

13.                     Domowy arkusz obserwacji gotowości szkolnej / Lidia Kołodziejska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 25, s. 36-37

14.                      Dyrektorzy szkół czekają na sześciolatki / Paulina Gumowska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 14-16

15.                     Dziecko sześcioletnie a reforma szkolna / Ewa Nowicka //  Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 3, s. 105-110

16.                      Dziecko sześcioletnie w szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Nowa szkoła. - 2013, nr 7, s. 57-62

17.                      Edukacja AD 2011 - spór o sześciolatki / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2012, nr 1, s. 3-6

18.                      Emocje sześciolatka / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 50-53

19.                     Gotowość dzieci czy gotowość szkoły? : kilka refleksji na marginesie dyskusji o 6-latkach // Meritum. - 2013, nr 2(29), s. 2-7

20.                      Gotowość dzieci i gotowość szkoły do uczenia się: rozważania wokół problematyki diagnozowania jakości wczesnej edukacji / Małgorzata Żytko. - Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 2, s. 111-122

21.                       Gotowość szkolna - studium diagnozy gotowości uczniów w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu / Aneta Jakubowska, Aneta Kalbarczyk // Meritum. - 2013, nr 2 (29), s. 57-60

22.                       Gotowość szkolna sześciolatka / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 4-6

23.                      Gotowość zdrowotna dziecka do podjęcia nauki : wybrane zagadnienia / Aleksandra Wolny-Niedzielska // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 74-80

24.                     Idę do szkoły! / Adrianna Cholewa, Paulina Kulikowska // Remedium. - 2012, nr 9, s. 6-7

25.                      Jak doskonalić percepcję wzrokową na starcie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska // Życie szkoły. - 2011, nr 11, s. 56-64

26.                     Jak pomóc dziecku w dobrym starcie do szkoły? / Bożena Janiszewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 18-25

27.                       Jak zachęcić sześciolatka do pisania i czytania / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. - 2012, nr 6, s. 36-38

28.                      Kiedy dziecko jest gotowe do szkoły / Joanna Goc // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 19-21

29.                      Kiedy sześciolatek może być dobrym uczniem? / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. - 2012, nr 10, s. 4-5

30.                      Kształtowanie gotowości dziecka do szkoły / Klaudia Paszkiewicz [et al.] // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 50-53

31.                      Mój sześcioletni wnuk w szkole / Helena Linke // Oświata mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 9-10

32.                     Niedoceniana psychomotoryka w diagnozie gotowości szkolnej. Komunikat z badań / Agata Nowak, Anna Romanowska-Tołłoczko // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 6, s. 26-28

33.                       O diagnozie nauczycielskiej, jej celach i zakresach : na czym polega diagnoza realizowana dla potrzeb wychowania i kształcenia przedszkolaków i jakie są jej wartości / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 9-13

34.                      Oczami praktyka: sześciolatek w szkolnej ławce / Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz // Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 14-16

35.                      Oddajemy głos sześciolatkom / Paulina Gumowska // Dyrektor szkoły. - 2013, nr 10, s. 14, 16-17

36.                      Opinie rodziców na temat obniżenia do 6 lat wieku podjęcia obowiązku szkolnego (z uwzględnieniem zagadnień dotyczących sprawności fizycznej i postawy ciała) / Marta Moczarska, Dorota Rojek // Lider. - 2011, nr ¼, s. 34-39

37.                      Pięciolatek w nowej roli czyli Prawo do wcześniejszej nauki / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 2, s. 12-17

38.                      Pomiar kontroli hamowania testem sortowania kart dla dzieci / Sławomir Jabłoński [et al.] // Edukacja. - 2012, nr 1, s. 44-60

39.                      Poznaj mnie, jeśli chcesz mnie nauczyć / Elżbieta Gyzińska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 10, s. 68-69

40.                      Problem dojrzałości szkolnej w świetle auksologii / Napoleon Wolański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 2, s. 14-20

41.                      Przedszkolak uczniem - problem progu szkolnego / Ewa Brańska // Dyrektor szkoły. - 2010, nr 11, s. 52-54

42.                     Przychodzi uczeń do pierwszej klasy... / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 109-118

43.                      Przygotowania szkoły do przyjęcia sześciolatków / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 24, s. 41-44

44.                      Rola muzyki w rozwoju gotowości szkolnej / Anna Skibicka, Zuzanna Walczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s. 52-55

45.                      Samodzielność dziecka a jego gotowość do nauki / Bogumiła Ogrodowczyk // Meritum. - 2013, nr 2, s. 23-27

46.                      Sortowanie kart jako metoda badania giętkości poznawczej u dzieci w wieku 3-8 lat / Sławomir Jabłoński [et al.] // Edukacja. - 2013, nr 1,      s. 54-72

47.                      Studium przypadku w służbie diagnozy sześciolatka / Klemens Stróżyński // Dyrektor szkoły. - 2011, nr 9, s. 55-60

48.                      Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich z małych przedszkoli / Ewa Gabryelak // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 88-93

49.                     Sześciolatek idzie do szkoły / Emila Janowska, Agnieszka Robak // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 11-12

50.                      Sześciolatek na starcie - jaki jest i jak z nim pracować / Bożena Janiszewska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 17-20

51.                     Sześciolatek na starcie. Cz. 2 / Bożena Janiszewska // Dyrektor szkoły. - 2013, nr 8, s. 19-21

52.                      Sześciolatek przychodzi do szkoły / Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 23-29

53.                      Sześciolatek w mojej klasie - refleksje nauczyciela / Magdalena Jankowska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 7-8

54.                     Sześciolatek w szkole - zadania rodziny i szkoły. Cz. 1 / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. - 2012, nr 11, s. 4-5

55.                     Sześciolatek w szkole - zadania rodziny i szkoły. Cz. 2 / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. - 2012, nr 12, s. 4-5

56.                     Sześciolatek w szkole / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 2, s. 43-5

57.                     Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 5-10

58.                      Sześciolatek w szkole. Społeczno-emocjonalne wymiary przejścia edukacyjnego / Anna Kienig // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 50-56

59.                       Sześciolatek wchodzi w rolę ucznia / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska, Dominika Szymańska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 48-50, 52

60.                      Sześciolatki do szkoły - rozterki rodziców / Magdalena Czub, Joanna Matejczuk // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 57-65

61.                      Sześciolatki na start / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2011, nr 8, s. 62-64

62.                      Sześciolatki w szkole : fakty i mity / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5 (33), s. 60-61

63.                      Sześciolatki w świecie pisma : (nie)łatwe czytanie i pisanie / Józefa Bałachowicz, Edyta Ćwikła, Barbara Stasieło // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 16-19

64.                      Szkoła dla sześciolatka - z perspektywy dyrektora / Izabela Bogusiewicz // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 5-6

65.                      Szkoła gotowa na sześciolatki, sześciolatki gotowe na szkołę / Lidia Jastrzębska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr  5, s. 16-18

66.                     Wiek startu szkolnego a osiągnięcia w nauce w okresie wczesnoszkolnym / Krzysztof Konarzewski // Edukacja. - 2013, nr 4, s. 5-19

67.                      Wpływ aktywności ruchowej na dojrzałość szkolną dziecka / Iwona Otręba, Joanna Waleczek // Lider. - 2010, nr 7/8, s. 25-26

68.                      Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik // Edukacja. - 2012, nr 1, s. (7)-22

69.                      Zanim nasze dzieci pójdą do szkoły... / Lidia Kołodziejska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr , s. 4-8

70.                      Zastrzeżenia i uwagi dotyczące reformy obniżającej wiek szkolny / Urszula Moszczyńska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 49-52

71.                      "Zawsze mogę liczyć na pomoc..." / Anna Rumińska, Danuta Skalska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 2 (12), s. 29-30

72.                     "Zerówka" czy pierwsza klasa? / Anna Pawłowska-Niedbała, Danuta Szlązak, Anna Wróbel // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1(11), s. 18-19