Prawa człowieka

Grzegorz Anusiewicz

 

 

 

Prawa człowieka (dziecka, ucznia)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Wydawnictwa zwarte:

 

 

1. Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach naukowych i edukacji. T. 1, Teoretyczne problemy bezpieczeństwa i praw człowieka. pod red. Ryszarda Rosy.

Siedlce, 2005. [33037].

 

2. Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach naukowych i edukacji. T. 2, Bezpieczeństwo i prawa człowieka w edukacji. pod red. Ryszarda Rosy. Siedlce, 2005. [33038].

 

3. Bieńczyk-Missala, A.: Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku. Warszawa, 2005. [33643].

 

4. Brander, P.: Kompas : edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą. Głogów, 2005. [33967]

 

5. Dziecko i jego prawa : praca zbiorowa. pod red. Elżbiety Czyż. Warszawa, 1992. [35404].

 

6. Firlit-Fesnak, G.: Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn : ewolucja celów i instrumentów działania. Warszawa, 2005. [35709].

 

 

7. Freeman, M.: Prawa człowieka. Warszawa, 2007. [ 35339].

 

8. Gronowska, B.: Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji. Toruń, 2005. [33642].

 

9. Hart, Stuart N.: Prawa dzieci w edukacji. Gdańsk, 2006 [34074].

 

10. Hołda, J.: Prawa człowieka : zarys wykładu. Kraków, 2004. [36555].

 

11. Hrynkiewicz, J.: Odrzuceni : analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki. Warszawa, 2006. [35380].

 

12. Humaniści o prawach dziecka. pod red. J. Bińczyckiej. Kraków, 2000. [28179].

 

13. Jasiński, F.: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Warszawa, 2003. [29838].

 

14. Kowalski, M. W., Jasiński, M.: Prawa ucznia w szkole : przestrzeganie wybranych praw ucznia na podstawie badań : analiza ogólnopolska. Warszawa, 2006. [35700].

 

15. Krajeński, R.: Prawne kontrowersje ochrony życia człowieka : studium z prawa polskiego i kanonicznego. Płock, 2004. [31643].

 

16. Kuźniar, Kuźnia.: Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe. Warszawa, 2002. [29481].

 

17.Lisowska E.: Przemoc wobec dzieci : rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Kielce, 2005. [32465].

 

18. Machowicz K.: Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich. Lublin, 2008. [37222]

 

19. Michałowska, G.: Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej. Warszawa, 2007. [35775].

 

20. Międzynarodowa ochrona praw dziecka. Warszawa, Żak, 1996.

[ 25977, 26383].

 

21. Ochrona praw człowieka w świecie : praca zbiorowa. pod red. L. Wiśniewskiego. Bydgoszcz ; Poznań, 2000. [31825].

 

22. Oniszczuk, J.: Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne. Warszawa, 2005. [33272].

 

23. Osuch, M., Bojarska.: Prawa człowieka w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica. Warszawa, 2008. [37240].

 

24. Osuch, M., Bojarska.: Prawa człowieka w szkole : niezbędnik dyrektora. Warszawa, 2008. [37241]

 

25. Piotrowski, J., Wygoda, H.: Prawo dla dziecka : przywileje, pomoc, ochrona. Warszawa, 1980. [15615]

 

26. Prawa człowieka : dokumenty międzynarodowe. przekł. i oprac. B. Gronowska. Toruń, 1993. [25749,24889].

 

27. Prawa człowieka : poradnik nauczyciela : praca zbiorowa. pod red. K. Koszewskiej. Warszawa, 2002. [35598].

 

28. Prawa człowieka ; Prawa dziecka. przygotował do druku J. Kropiwnicki i J. Gruszka. Jelenia Góra, 1998. [31605].

 

29. Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe. pod red. A. Florczak i B. Bolechowa. Toruń, 2006. [35123].

 

30. Prawa Człowieka [W] Encyklopedia Prawa. red. U. Kalina-Prasznic. Warszawa, 2004. s. 574-575. [33189]

 

31. Prawa Człowieka [W]. Kalinowska, F.: Kompendium wiedzy o społeczeństwie. 2. Piła, 2007. s. 332-336. [36298].

 

32. Prawa człowieka w Polsce. pod red. A. Łopatki. Warszawa, [15854].

 

33. Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej. pod red. A. Bieńczyk-Misseli i R. Kuźniarka. Warszaw, 2007. [36234].

 

34. Prawa człowieka w systemie prawa krajowego. pod red. A. Florczak i B. Bolechowa. Toruń, 2006. [36339].

 

35. Prawa dziecka : deklaracja i rzeczywistość . pod red. J. Bińczyckiej. Warszawa, 1993. [24816]

 

36. Prawa dziecka [W]. Kalinowska, F.: Kompendium wiedzy o społeczeństwie. 2. Piła, 2007. s. 336-337. [36298].

 

37. Prawa dziecka : wybrane aspekty. red. I. Marczykowska. Rzeszów, 2006. [34152].

 

38. Prawa i wolności człowieka : scenariusz lekcji dla szkół średnich i podstawowych : praca zbiorowa. pod red. E. Stawowy. Kraków, 1996. [25970, 26648].

 

39. Prawa i wolności człowieka w edukacji : praca zbiorowa. pod red. R. Rosy. Siedlce, 2004. [32167, 32172].

 

40. Prawa i wolności człowieka w systemie Rady Europy. wybór i oprac. B. Bocian, M. Ożóg-Radew. Siedlce, 2005. [32332].

 

41. Prawa i wolności I i II generacji. pod red. A. Florczak i B. Bolechowa. Toruń, 2006. [36340].

 

42. Prawo dziecka do zdrowia. pod red. J. Bińczyckiej. Kraków, 2007. [35856].

 

43. Preece, J. J.: Prawa mniejszości. Warszawa, 2007. [35599].

 

44. Sandorski, J.: Międzynarodowa ochrona praw człowieka a HIV / AIDS. Poznań, 2002. [32287].

 

45. Sandorski, J. : Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka : zagadnienia wybrane. Poznań, 2006. [36321].

 

46. Skorowski, H.: Prawa Człowieka [W] Słownik Społeczny : praca zbiorowa. pod red. B. Szlochty. Kraków, 2004. s. 960-970. [32411].

 

47. Sokołowski, T.: Międzynarodowa ochrona praw człowieka : zarys. Warszawa, 2004. [33623].

 

48. Uniwersalny system ochrony praw i wolności człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. wybór i oprac. B. Bocian, M. Ożóg-Radew. Siedlce, 2003. [32165].

 

49. Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. pod red. M. Chmaja. Warszawa, 2006. [36570, 38805]

 

 

 

Wydawnictwa ciągłe:

 

1. Adamski F.: Prawa osoby jako podmiotu wychowania. „Wychowawca"1999, nr 5, s. 28-30.

2. Ambroziak I., Piwczyk E.: Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał...Scenariusz lekcji. „Biblioteka w Szkole" 2002, nr 2, s. 28-30.

3. Andrzejewski M.: Konwencja o Prawach Dziecka - geneza i znaczenie. „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze" 2000, nr 5, s. 3-8.

4. Bach-Olasik T.: Prawa dziecka - prawa ucznia. „Nowa Szkoła" 1994, nr 3, s. 156-162.

5. Bąk E.: Prawa dziecka - wartość i norma a nie kodeks praw. „Edukacja i Dialog" 1996, nr 10, s. 32-37.

6. Biegańska, A.: Czy uczniom potrzebny jest specjalny rzecznik? „Dyrektor Szkoły" 2007, nr 5, s. 14-15.

7. Borecka I.: Psychopedagogiczne konsekwencje łamania praw dziecka. „Edukacja i Dialog" 1993, nr 8, s. 32-40.

8. Dzierzgowska, I.: Podstawy prawa oświatowego. „Dyrektor Szkoły" 2006, nr 12, dod., s. I-VIII

9. Dziewulak D.: Europejska strategia w zakresie praw dziecka. „Nowa Szkoła" 1996, nr 4, s. 36-41.

10. Dziewulak D.: Rada Europy o nauczaniu praw człowieka. „Nowa Szkoła" 1995, nr 2, s. 36-38.

11. Europejska Karta praw i Obowiązków Rodziców. „Nowe w Szkole" 2001/2002, nr 4, s. 27.

12. Flesza H.: Prawa człowieka. Zestawienie bibliograficzne. „Biblioteka w Szkole" 1995, nr 5, s. 7-8.

13. Gracki, A.: Prawa ucznia : wartość czy zagrożenie? „Dyrektor Szkoły" 2007, nr 6, s. 48-49.

14. Grad, K.: Zadania szkoły w zakresie praw dziecka. „Nowa Szkoła" 2005, nr 9, s. 56-58.

15. Grzemny, Grzejny.: Ale jak mam narysowac Europejczyka? : o edukacji na rzecz praw człowieka czyli o Kompasie. „Wszystko dla Szkoły" 2006, nr 4/5, s. 4-9.

16. Jakim M.: Prawa ucznia i prawa dziecka w edukacji szkolnej. „Wiadomości Historyczne" 2001, nr 2, s. 79-82.

17. Janik A.: Blaski i cienie Konwencji o Prawach Dziecka. „Edukacja i Dialog" 1996, nr 10, s. 25-32.

18. Kaczmarek, M.: Dziecko w obliczu prawa. Cz. 1. „Remedium" 2006, nr 10, s. 18-19.

19. Kaczmarek, M.: Dziecko w rodzinie - pomagać, wspierać czy interweniować. „Remedium" 2006, nr 4, s. 18-19.

20. Kaczmarek, M.: Internet a prawna ochrona dziecka. „Remedium" 2006, nr 7/8, s. 34-35.

21. Kantonowicz E.: Ochrona dziecka w świetle Konwencji Praw Dziecka. „Nowa Szkoła" 1991, nr 6, 335-339.

22. Kantonowicz E.: Pedagogiczne aspekty ochrony praw dziecka. „Nowa Szkoła" 1995, nr 7, s. 10-15.

23. Kantyka, J.: Prawa dziecka. „Poradnik Bibliotekarza"1996, nr 6, s. 18-23.

24. Karczewska, U., Pelplińska, I.: Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają : scenariusz zajęć dotyczących „Konwencji o Prawach Dziecka". „Biblioteka w Szkole" 2007, nr 1, s. 11.

25. Karta Praw i Obowiązków Rodziców. „Wychowawca" 2001, nr 9, s. 16-17.

26. Klimowicz, A.: Prawa człowieka w szkole. „Doradca" 2005, nr 45, s. 10-12.

27. Kompas - edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą. „Wszystko dla Szkoły" 2006, nr 6, s. 18-24.

28. Konwencja o Prawach Dziecka. „Biblioteka w Szkole" 1993, nr 3, s. 9-17

29. Kopczyska-Sikorska J.: Konwencja Praw Dziecka. „Wychowaanie w Przedszkolu"1999, nr 10, s. 776-778.

30. Kordziński J.: Prawa ucznia. „Wychowawca" 1995, nr 6, s. 11-12

31. Kosek-Nika B,. Raś D.: Nauczyciele o prawach dziecka. „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze" 1994, nr 7, s. 15-16.

32. Kostka M.: Konwencja o prawach dziecka. Vademecum. „Edukacja i Dialog"1993, nr 3 s. 51.

33. Kozak, M.: Edukacja o prawach człowieka. „Nowa Szkoła" 2007, nr 8, s. 10-18.

34. Krajeński R.: Prawa dziecka w Konstytucji RP. „Wychowanie na co Dzień"1999, nr 12,s. 21-22.

35. Krajeński, R.: Prawa dziecka w świetle „Konwencji o prawach dziecka". „Wychowanie na co Dzień" 2007, nr 3, s. 16-18.

36. Lewandowska M.: Wokół praw dziecka. „Edukacja i Dialog"1993, nr 51, s. 28-32.

37. Makowska, J.: Rzecznik praw i obowiązków - rozmowa z P. Ewą Sowińską. „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze" 2006, nr 7, s. 3-6.

38.. Mulat I.: Prawa dziecka i normy. „Społeczeństwo Otwarte"1996, nr 5, s. 42-47.

39.. Neumann I.: Ochrona dzieci przed okrucieństwem. „Problemy Rodziny" 1995, nr 2, s. 33-37.

40.. Pachocińska E.: Prawa człowieka a wychowanie. „Edukacja i Dialog" 1993, nr 8, s. 25-28.

41. Palej E.: Czy w Polsce przestrzega się praw dziecka. „Edukacja i Dialog" 2001, nr 7, s. 6-12.

42.. Paszowski M., Szamański T.: Prawa dziecka i ucznia; wybór literatury. „Nowa Szkoła" 1999, nr 9, s. 57-59.

43. Pelikan, J.: Jakie prawa i obowiązki mają uczniowie? Jak mogą ich bronić? : (scenariusz 2-godzinnych zajęć z zakresu terapii pedagogicznej - klasa 5). „Wszystko dla Szkoły" 2007, nr 6, s. 17-19

44.. Pilch T.: Stulecie praw - dzieci ulicy?: na marginesie międzynarodowej konferencji w Białymstoku. „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze" 1999, nr 5, s. 38-39.

45.. Piwczyk E., Ambroziak I.: Jako uczeń mam prawo...Propozycja zajęć na temat praw ucznia. „Biblioteka w szkole" 2002, nr 3, s. 16-18.

46.. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. „Biblioteka w Szkole" 1992, nr 6, s. 16-18.

47. Raczkowska J.: O uśmiech dziecka w nowym tysiącleciu: apel - przesłanie małżonek głów państw. „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze" 1999, nr 10, s. 3-9

48. Ruta E.: Prawa dziecka - szczególnie ważne dla ucznia. „Doradca" 2002, nr 28, s. 8-10.

49. Salański, W.: Tracone nadzieje. „Głos Nauczycielski" 2005, nr 1, s. 8-9.

50. Sochal B.: Konwencja Praw Dziecka. „Gimnazjum Poradnik dla Nauczycieli" 2000, nr 1(3), s. 66-77.

51. Szamańska D.: Sympozjum na zakończenie „Stulecia dziecka". „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze" 2001, nr 1, s. 56-58.

52. Śliwerski B.: Konstytucja a prawa dziecka. „Społeczeństwo Otwarte"1997, nr 2, s. 35-41.

53. Śliwerski B.: Prawa ucznia we współczesnej szkole w kontekście myśli korczakowskiej. „Wychowanie na co Dzień" 1999, nr 7-8, s. 3-9.

54. Tarnowski R.: Prawa nieletnich młodocianych w instytucjach izolacyjnych w Polsce: idee a rzeczywistość. „Opieka Wychowanie Terapia" 1998, nr 4, s. 25-29.

55. Tokarczyk E.: Prawa dziecka - ubezwłasnowolnienie czy pomoc? „Nowa Szkoła" 1997, nr 10, s. 34-39.

56. Walc, W.: Prawa dziecka a szkoła. „Nowa Szkoła" 2005, nr 6, s. 16-24.

57. Walc, W.: Prawa dziecka i prawa ucznia w świadomości nauczycieli. „Kwartalnik Edukacyjny" 2005, nr 1, s. 3-13.

58. Walc, W.: Prawa dziecka w opinii studiującej młodzieży. „Kwartalnik Edukacyjny" 2005, nr 2, s. 11-17.

59.. Walc W.: Realizacja praw dziecka w pedagogicznej rzeczywistości. „Kwartalnik Pedagogiczny" 1999, nr 2, s. 87-103.

60. Wediuk Z.: Szkoła ma służyć dziecku! - realizacja jego prawa do nauki. „Nowa Szkoła" 1995, nr 6, s. 59-60.

61. Wekseler I.: Dzieci mają prawo. „Dyrektor Szkoły" 1995, nr 1, s. 39-40.

62.. Wereszczyński J.: Polska w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka. „Rzeczpospolita" 1995, nr 209.

63. Wojtaszewska, L.: Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej? „Dyrektor Szkoły" 2007, nr 10, s. 22-23.

64. Zawadzka, A.: Montaż słowno-muzyczny poświęcony prawom dziecka. „Wszystko dla Szkoły" 2006, nr 3, s. 22-24.