Psychoterapia

Grzegorz Anusiewicz
Biblioteka Pedagogiczna
Sokołów Podlaski

PSYCHOTERAPIA

Wydawnictwa zwarte:

1. Barker, P.: Metafora w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000 sygn. 28345
2. Borecka, I.: Biblioterapia: teoria i praktyka: poradnik. Warszawa: Wydaw. SBP, 2001 sygn. 32383
3.Ellis, A.: Terapia krótkoterminowa: lepiej, głębiej, trwalej. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998 sygn. 27328
4. Geldard, K., Galdard, D. Rozmowa, która pomaga: podstawowe umiejętności terapeutyczne. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004 sygn. 31817
5.Gelso, Ch. J., Hades, J. A. Relacja terapeutyczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004 sygn. 31813
6. Heley, J. Niezwykła terapia: techniki terapeutyczne Miltona H Ericksona: strategiczna terapia krótkoterminowa. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999 sygn. 27375
7. Herman, J. L. Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999 sygn. 29706, 27075, 76
8. Hill, C. E. Sen w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000 sygn. 27817
9. Kaduson, H., Schaefer, Ch. Zabawy w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001 sygn. 28704
10. King, G. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003 sygn. 31333
11. Koziełło, D. Taniec i psychoterapia. Poznań: Wydaw. KMK Promotions, 2002 sygn. 31736
12.Kratochvil, S. Podstawy psychoterapii. Poznań: „Zysk i S-ka", 2003 sygn. 31433
13. Lazarus, A. Wyobraźnia w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000 sygn. 27816, 27844
14.Leźnicka- Łoś, A. Nauczyć się kochać: terapia psychoanalityczna w teorii i praktyce. Warszawa: Jacek Santorski i Co Wydawnictw, 2002 sygn. 29291
15. Mandanes, C. Przemoc w w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002 sygn.29403
16. Madanes, C. Seks, miłość, przemoc: psychoterapia sprawców i ofiar. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999 sygn. 27266 27169
17. Psychoterapia: szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. pr. zbior. pod red. L. Grzesiuk. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1994 sygn.25345
18. Rogers, C., R. O stawaniu się osobą: poglądy terapeuty na psychoterapię. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2002 sygn.29348
19. Satyr, V. Terapia rodziny. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002 sygn. 27825
20. Sikorki, W. Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii. Kraków: Impuls, 2004 sygn. 32654
21. Socjoterapia. pr. zbior. pod red. K. Sawickiej. Warszawa: CMPPP, 1999 sygn. 32207
22. Terapia i edukacja osób z autyzmem: wybrane zagadnienia. pr. zbior. pod red. D. Danilewicz [ i in.]. Warszawa: Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2003 sygn. 31646
23. Terapia systemowa Berta Hallingera. pr. zbior. pod red. G. Weber. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004 sygn. 31508