Cyberprzemoc

CYBERPRZEMOC
 zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2009-2016

 

 

 

 

Książki:

 

 

1.      Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

2.      Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

3.      Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.

4.      Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / [red. nauk.:] Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak - Białystok : Wyższa Szkoła Administarcji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011.

5.      Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / redakcja Marek Górka. - Warszawa : Difin, 2014.

6.      Cyberbullying :  zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie / pod red. Jacka Pyżalskiego. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2012.

7.      Cyberdyskredytacja pracowników : uwarunkowania, formy, implikacje / Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs. - Warszawa : CeDeWu, 2016.

8.      Cyberprzemoc : jak być bezpiecznym w sieci : ćwiczenia dla dzieci i młodzieży / Vanessa Rogers ; [tł. Sylwia Kuchta]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011.

9.      Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów / Julia Barlińska, Anna Szuster. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2014.

10. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010.

11. Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Karolina Kudyba. - Stan prawny : wrzesień 2012. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015.

12. Człowiek wobec uzależnień : wybrane problemy / Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk-Gwoździewicz red. nauk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013.

13. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper ; [rozdz. 5 - współpr. aut. Dariusz Sarzała]. - Wyd. 2 (zm. i poszerz.). - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012.

14. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014.

15. Młode pokolenie - ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

16. Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. - Toruń : Akapit, 2013.

17. Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online : rekomendacje dla szkół /[oprac. Katarzyna Makaruk et al.]. Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, cop. 2013.

18. Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / red. nauk. Danuta Szeligiewicz-Urban. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas" : Wyższa Szkoła Humanitas, 2012.

19. Współczesne zagrożenia młodzieży szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Adamczyka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Fundacja Dziękuję Nie Biorę, 2011.

20. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk, Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014.

 

 

 

Artykuły z czasopism:

 

1.      Agresja elektroniczna - nowe wyzwania / Kamila Knol.// Remedium. - 2010, nr 2, s. 30-31

2.      Agresja elektroniczna / Joanna Jaworska.// Wychowawca. - 2015, nr 7/8, s. 26-27

3.      Agresja elektroniczna : program zajęć dla uczniów / Radosław Mysior.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 10, s. 29-34

4.      Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek Pyżalski.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 31-51

5.      Agresja elektroniczna wśród młodzieży - rodzaje, skutki, profilaktyka / Edyta Sabicka, Kamila Knol, Agata Matuszewska.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 2-7

6.      BlackLists - sposób na darmowy filtr treści niepożądanych w polskich szkołach / Artur Rudnicki.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 57-60

7.      Ciemna strona Internetu / Jaromir Bogacz.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 12-15

8.      Codzienna szkolna przemoc / Paula Pilarska.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 55-60

9.      Cyberbullying jako wyzwanie współczesności / Karolina Walczak, Katarzyna Sadowska.// W: Resocjalizacja - czarno na białym. - S. 17-28

10. Cyberprzemc w gimnazjum / Krzysztof Nowakowski, Natalia Kroker, Beata Świątek-Brzezińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 46-50

11. Cyberprzemoc - destrukcyjne zjawisko w cyberkulturze / Edyta Drzymała, Marek Witold Macionga.// W: Problemy współczesnego dziecka. - S. 55-67

12. Cyberprzemoc - zagrożenie dla młodego pokolenia / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 12-15

13. Cyberprzemoc / Anna Potocka.// Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 24-25

14. Cyberprzemoc : dziecko, ofiara, sprawca / Aneta Pawlińska.// Oświata Mazowiecka. - 2014, nr 4 (22), s. 20-21

15. Cyberprzemoc / Łukasz Wojtasik.// Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 27-29

16. Cyberprzemoc a zaburzenia osobowości młodego człowieka / Małgorzata Łoskot.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 49 (styczeń), s. 54-57

17. Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych / Małgorzata Krajewska.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 12-19

18. Cyberprzemoc w przedszkolu.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. "Przed Szkołą", s. 22-26

19. Cyberprzemoc wśród małoletnich internautów : świadomość, występowanie i zapobieganie / Mateusz Grajek [et al.].// Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 201-211

20. Cyberprzemoc wśród młodzieży : (na podstawie przeprowadzonych badań) / Ewa Kopeć.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 3/4, s. 39-47

21. Cyberprzemoc wśród młodzieży: (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Małgorzata Fedorowicz-Nalaskowska.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 3, s. 60-62

22. Cyberprzemoc: częstość występowania, świadomość zagrożenia, możliwości ochrony / Sandra Kryska.// Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 151-161

23. Cyberprzestępczość szkolna - zasady odpowiedzialności / Dariusz Skrzyński.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 81-84

24. Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożeń procesu socjalizacji i wychowania / Dariusz Sarzała.// W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży. - S. 212-225

25. Cyberprzestrzeń: nowa arena przemocy rówieśniczej? / Julia Barlińska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 53-66

26. Dwa światy, jedna przemoc / Jacek Pyżalski ; rozm. przepr. Małgorzata Pomianowska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 70-72

27. Dzieci sieci - specyfika pokolenia / Grażyna Róziewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 12-24

28. Dziecko w sieci, a gdzie rodzice? / Małgorzata Rostkowska.// Meritum. - 2011, nr 2, s. 62-64

29. Flaming - "wojna" na słowa / Radosław Mysior.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 31-35

30. Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szpunar.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 67-80

31. Hejting jako niechlubny trend w komunikacji rówieśniczej / Marcin Teodorczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 60-62

32. Ja wam pokażę! : za drzwiami gabinetu / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 59, s. 14-16

33. Jak popkultura pomaga przezwyciężyć strach przed innym / Marcin Teodorczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 8, s. 57-59

34. Jak przeciwdziałać cyberbullyingowi / Tomasz Garstka.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 78-80

35. Kompetencje nauczyciela a cyberbezpieczeństwo ucznia / Jerzy Kopański.// Meritum. - 2010, nr 4, s. 82-87

36. Nauczyciel w sieci cyberprzemocy / Joanna Lesińska.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 52, s. 18-19

37. O zagrożeniach w sieci / Natalia Kroker.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 10, s. 33-37

38. Oferta edukacyjna programu "Dziecko w Sieci" / Robert Makowski.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 34-38

39. Patologie i zagrożenia wirtualnego świata - wybrane aspekty / Sylwester Bębas.// Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 3, s. 21-26

40. Procedura reagowania na cyberbullying / Anna Borkowska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 74-77

41. Przemoc rówieśnicza w sieci / Beata Humięcka.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 6, s. 54-57

42. Rówieśnicza agresja elektroniczna - co wiemy po dekadzie badań? Cz. 1 / Jacek Pyżalski.// Remedium. - 2013, nr 9, s. 26-27

43. Seksting czyli Wirtualny ekshibicjonizm, który może śledzić cały świat / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 68, s. 44-46

44. Seksting i grooming / Finka Cyntia Heynemann.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, s. 74-77

45. Sexting - niebezpieczna strona nowych mediów / Radosław Mysior.// Remedium. - 2015, nr 6, s. 6-8

46. Stop cyberprzemocy! / Małgorzata Nowak.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 42-45

47. Stop cyberprzemocy w szkole / Marzena Frąckowiak-Świtkowska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 12 (38), S. 47-49

48. Szykanowanie elektroniczne - istota problemu i profilaktyka / Jana Hanuliaková, Katarina Hollá, Erich Petlák.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7/8, s. 26-30

49. Twórczy nauczyciel - twórcze zajęcia : przeciwdziałanie przemocy w szkole / Małgorzata Łoskot.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 25, s. 58-59

50. Uzależnienie, cyberprzemoc i inne niebezpieczweństwa internetowe / Kamila Jakubczyk.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 12, s. 24-25

51. W sieci nienawiści czyli O zachowaniach antyspołecznych w Internecie / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 71, s. 57-60

52. Wirtualna agresja - realne ofiary / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 36, s. 56-58

53. Wojna w Internecie / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2014, nr 3, s. 20-21

54. Wołanie o pomoc / Tadeusz Perzanowski.// Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 10-14

55. Wybrane aspekty prawne cyberprzemocy / Olga Trocha.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 82-85

56. Zagrożenia płynące z internetu / Zenon Łupisz.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 1/2, s. 52-53

57. Zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu / Agnieszka Sierpniak.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 3, s. 34-42

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Grzegorz Anusiewicz