ZAPRASZAMY NA GRĘ MIEJSKĄ

Data publikacji: 05 listopada 2018

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Węgrowie zaprasza do wzięcia udziału w GRZE MIEJSKIEJ

 

Uczestnikami zabawy mogą być uczniowie wszystkich typów szkół indywidualnie  lub młodsze dziecko z opiekunem.

 

wykreślanka

S

Q

T

Ż

W

K

U

C

Z

K

O

W

S

K

I

U

E

L

O

R

E

T

H

C

Y

I

Y

T

E

O

J

A

B

Ł

O

N

O

W

S

K

I

P

E

G

O

I

D

O

N

P

Z

A

A

Y

S

S

I

R

E

D

K

F

H

I

S

M

O

Ł

A

A

G

Ł

M

O

N

H

I

A

E

J

A

K

Y

N

L

I

S

O

R

Z

E

X

T

R

O

C

T

O

B

E

R

U

P

G

P

N

I

E

Z

Ł

O

M

N

E

M

U

D

I

I

C

O

V

R

E

D

B

L

V

E

B

G

S

L

J

N

Ł

M

O

J

C

Z

Y

Z

N

Ę

O

K

E

M

Ś

Q

C

M

A

T

L

I

Ń

S

K

I

I

K

I

O

 

 

Z tabeli należy wykreślić wyrazy, do których podpowiedzi znajdują się poniżej.     

    W tym celu musisz odwiedzić następujące miejsca pamięci:

 

1.  Pomnik Powstańców Styczniowych Bitwy pod Węgrowem znajdujący się na Gościńcu Niepodległości. Tam na tablicach informujących o genezie bitwy odszukaj nazwiska trzech dowódców powstańców styczniowych bitwy pod Węgrowem:

11 liter  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 liter  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9 liter  _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oraz imię dowódcy wojsk rosyjskich Bitwy pod Węgrowem:

7 liter  _ _ _ _ _ _ _

Bitwa pod Węgrowem jest określana jako Polskie?

9 liter  _ _ _ _ _ _ _ _ _

Teraz odszukaj pierwsze słowo znajdujące się na Pomniku Powstańców Styczniowych:

9 liter _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

2.   Cmentarz węgrowski znajdujący się  przy ul. Kościuszki i tam zatrzymaj się przy:                                     * nagrobku powstańców (główne wejście, lewa strona) i odszukaj:

 drugie słowo w drugim wierszu na nagrobku:

9 liter _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oraz czwarte słowo w czwartym wierszu na nagrobku:

6 liter _ _ _ _ _ _

*  Grobie Nieznanego Żołnierza i odszukaj:

Trzecie słowo w drugim wierszu na środkowej tablicy pomnika Nieznanego Żołnierza

8 liter _ _ _ _ _ _ _ _

 

3. Tablica opisująca symbol Polski Walczącej przy ul. Kościuszki w Węgrowie.

Tam odszukaj czwarte słowo w piątym wierszu:

5 liter _ _ _ _ _

Oraz słowo znajdujące się pod kotwicą Polski Walczącej:

7 liter _ _ _ _ _ _ _

 

4.  Tablica Rotmistrza Pileckiego znajdująca się przy ul. Kościelnej w Węgrowie.

Tam odszukaj pierwsze słowo w szóstym wierszu:

11 liter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

5.  Dodatkowo należy wykreślić nazwisko Marszałka, którego imię nosi ulica, przy której znajduje się Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Węgrowie:

9 liter _ _ _ _  _ _ _ _ _

 

Pora na odczytanie HASŁA

 

Hasło należy odczytać z liter pozostałych na wykreślance - czytając co drugą literę.

Czytamy od pierwszej litery, od lewej strony  do prawej,  od góry do dołu.

 

HASŁO:          _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Na wypełnioną kartę gry miejskiej wraz z hasłem czekamy do końca miesiąca LISTOPADA 2018r. Losowanie nagród odbędzie się 3 grudnia w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Węgrowie. Zwycięscy o wynikach losowania zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ................................................................

Wiek: ......................................................................................................

Nr kontaktowy: .....................................................................................