UWAGA KONKURS

Data publikacji: 11 maja 2017

KOD MISTRZA JANA CZYLI RAJD PIESZY PO WĘGROWIE Z ZAGADKAMI

REGULAMIN

Organizatorami Rajdu Pieszego są:-Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Węgrowie-Parafia św. Ojca Pio w Węgrowie

Celem Rajdu jest:

-aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu

-lepsze poznanie historii miasta

-rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

Postanowienia wstępne:

Rajd rozpoczyna się 7 maja 2017r. i trwać będzie do 26 maja 2017r.W Rajdzie mogą brać udział rodzice z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi oraz młodzież.

Zasady Rajdu Pieszego:

Rozwiązanie wszystkich zagadek. Każda zagadka pomaga odnaleźć wskazówkę do kolejnej zagadki. W trakcie rozwiązywania zadań trzeba poruszać się po mieście w celu odnalezienia kolejnych wskazówek. Ostatnim zadaniem jest odczytanie hasła z wykreślanki. Podpisane i uzupełnione rozwiązania należy dostarczyć w miejsce wskazane w ostatnim zadaniu w godzinach pracy instytucji. Jest to warunek otrzymania wykreślanki. Nagrody i postanowienia końcowe:

Biorąc udział w Rajdzie Pieszym uczestnik akceptuje jego regulamin. Regulamin niniejszego Rajdu Pieszego będzie dostępny na stronie www.bpsiedlce.pl w zakładce Węgrów oraz na stronie parafii www.piowegrow.pl. Wśród uczestników, którzy dostarczą karty z poprawnie rozwiązanymi hasłami zostaną rozlosowane nagrody. Laureaci Rajdu Pieszego zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez organizatora. Rozdanie nagród laureatom nastąpi 28 maja 2017r. na III Festynie Rodzin Zastępczych zorganizowanym przy Parafii Św. Ojca Pio w Węgrowie. Nagrody dla zwycięzców zostaną ufundowane przez Bibliotekę Pedagogiczną im. H. Radlińskiej w Węgrowie. W przypadku pytań proszę dzwonić pod nr tel. 501-251-104

Imię nazwisko klasa szkoła

Kod Mistrza Jana

Rajd po Węgrowie z zagadkami

Rozwiązanie pierwszej zagadki można odczytać z tablicy pamiątkowej poświęconej błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, umieszczonej na głazie przed kaplicą cmentarną na ulicy Tadeusza Kościuszki.

Na murze


Wiersz

3

3

3

1

2

2

5

1

1

5

7

7

6

2

2

3

5

2

1

Litera

1

10

2

1

1

2

15

2

1

3

3

2

8

10

9

2

15

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obok ta

blica z

brązu z pomocą której rozszyfrujesz ko

ejne zadanie. Poprowadzi Cię ono przed drzwi do

Wiersz

2

1

2

5

3

1

1

5

5

1

6

2

3

2

1

2

2

Litera

1

2

2

2

2

5

6

4

5

13

3

1

2

11

4

2

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napis nad drzwiami podsunie Ci kolejne litery - gdy odczytasz rozwiązanie wyjdź boczną furtką by ujrzeć tablicę poświęconą


Wiersz

 

2

2

2

2

2

2

 

2

1

2

2

1

2

 

2

1

1

1

Litera

 

15

17

9

5

2

9

 

15

1

4

5

5

7

 

6

2

13

20

 

W

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

Teraz już wiesz, że musisz iść przed


Wiersz

2

1

1

5

2

8

6

5

5

2

Litera

6

2

4

33

6

2

1

3

13

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdziesz tam kopię lustra - nie szukaj w nim odbicia lecz rozwiązania Idź przed__________________________________


 

11.

UJ

o

T-1

2.

9.

 

Z

7.

4.

'8

1.

Z

 

2.

O

T-1

 

2.

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

Tam na słupie przy bramie na tablicy rozwiązanie na kolejne zadanie. Na końcu ulicy


Wiersz

2

1

5

1

2

6

1

2

1

2

1

2

1

4

4

2

Litera

1

8

6

1

7

3

2

8

8

6

8

5

5

1

8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdziesz pomnik


 a na nim litery kolejnej zagadki. Poprowadzą Cię one na skrzyżowanie ulic


Wiersz

1

6

7

3

 

2

3

3

1

5

3

4

1

3

6

1

2

1

4

4

3

3

6

 

Litera

1

2

2

7

 

3

7

8

4

4

3

4

7

7

3

2

3

7

4

10

5

1

5

 

 

 

 

 

 

U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Tam stoi krzyż pamiątkowy - z jego liter wyczytasz miejsce ostatniej wyprawy.


Wiersz

4

1

4

1

1

2

4

1

4

1

3

1

2

1

2

2

2

1

1

5

1

1

Litera

7

4

7

21

4

4

4

5

1

2

1

5

15

2

3

4

3

4

8

4

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam zanieś rozwiązanie wszystkich zagadek by otrzymać ostatnie zadanie.Instrukcja rozwiązywania zagadek


 


Linia „wiersz" zawiera numery wierszy w napisie, linia „litera" oznacza kolejną lietrę w wierszu, liczyć należy wyłącznie litery. Kolejne odgadywane litery wpisujemy w puste pola. Poniżej krótki przykład:


Tekst na powyższym zdjęciu brzmi:


BOHATEROM 1863 R


NA PROCHACH WASZYCH Z PÓL POLSKICH KAMIENIA WZNOSZĄ PRZEZ PAMIĘĆ WDZIĘCZNE POKOLENIA


1917 R


Wiersz

4

3

3

2

3

4

4

3

1

3

Litera

2

8

3

1

8

5

2

8

9

15

 

Z

A

P

R

A

S

Z

A

M

Y

Powyższy przykład nie dotyczy jednej zagadki - w tym przypadku należy wykazać się własną kreatywnością...


Życzymy przyjemnej zabawy