WYNIKI KONKURSU

Data publikacji: 26 października 2017

Węgrów, 25.10.2017r.

 

Protokół komisji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Jesień dary lasu niesie"

 

Organizatorami konkursu są:

  • Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Węgrowie
  • Nadleśnictwo Łochów
  • Parafia Św. Ojca Pio w Węgrowie

 

Skład komisji konkursu:

  • Bożena Kosiorek - kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Węgrowie
  • Michał Stelmasiewicz - pracownik Nadleśnictwa Łochów
  • Wojciech Dunaj - artysta plastyk
  • Marta Panufnik - pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Węgrowie

 

Zadaniem komisji konkursowej było:

      • Ocena dostarczonych na konkurs prac

      • Opracowanie werdyktu końcowego

 

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

      • Zgodność pracy z przedmiotem konkursu

      • Ujęcie tematu konkursu

      • Estetykę zaprezentowanej pracy

 

Konkurs trwał od 5.10.2017r. do dnia 23.10.2017r. W konkursie mogli brać udział uczniowie ze szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych z terenu powiatu węgrowskiego. Konkurs był podzielony na trzy kategorie wiekowe: klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VII szkół podstawowych oraz szkoły gimnazjalne. A także  na dwie kategorie formalne: prace plastyczne oraz prace techniczne. Na konkurs wpłynęło 294 prace plastyczne i techniczne. W dniu 25.10.2017r. komisja oceniła otrzymane prace konkursowe i wyłoniła laureatów.


Laureaci konkursu w kategorii prac plastycznych

Wyniki konkursu w kategorii klas I-III:

I miejsce:  Oliwia Dmowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

II miejsce: Damian Zalewski, Szkoła Podstawowa w Pniewniku

III miejsce: Amelia Rokicka, Szkoła Podstawowa im. Ks. Bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach-Grubakach

 

Wyniki konkursu w kategorii klas IV-VII:

I miejsce: Jakub Orzeł, Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Miedznie

II miejsce: Jolanta Krynicka, Szkoła Podstawowa im. Ks. Bpa Fr. Jaczewskiego w Górkach- Grubakach

III miejsce: Katarzyna Pietraszewska, Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Grygrowie

 

Wyniki konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce: Maciej Dziubiela, Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie

II miejsce: Justyna Karolak, Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie

III miejsce: Klaudia Skrzypek, Gimnazjum w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku

 

Laureaci konkursu w kategorii prac technicznych

Wyniki konkursu w kategorii klas I-III:

I miejsce:  Julian Młodzianowski, Szkoła Podstawowa w Kopciach

II miejsce: Aleksandra Kurkus, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie

III miejsce: Kinga Grenda, Szkoła Podstawowa w Grygrowie

 

Wyniki konkursu w kategorii klas IV-VII:

I miejsce: Wiktoria Rydzewska, Szkoła Podstawowa w Stoczku

II miejsce: Julia Gołębiewska, Szkoła Podstawowa w Kamionnie

III miejsce: Rozalia Głaszewska, Szkoła Podstawowa w Kamionnie

 

Wyniki konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce: Wiktor Piotrowski, Gimnazjum Gminy Liw

II miejsce: Małgorzata Kielan, Gimnazjum w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku

III miejsce: Aleksandra Toczyska Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie