Bibliografia Regionalna

 

E D U K A C J A    R E G I O N A L N A

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 

1. ANGIEL Joanna : Program ścieżki edukacyjnej : edukacja ekologiczna : gimnazjum. - Warszawa : "Nowa Era", cop. 2000                                                                  syg. 36596

 

2. ANGIEL Joanna : Program ścieżki edukacyjnej : edukacja ekologiczna : szkoła podstawowa, II etap kształcenia klasy 4-6. - Warszawa : Nowa Era, cop. 2000        syg. 36597

 

3. ANGIEL Joanna : Program ścieżki edukacyjnej : edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Mazowsza : gimnazjum. - Warszawa : "Nowa Era", cop. 2000           syg. 36595

 

4. ANGIEL Joanna : Program ścieżki edukacyjnej : edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Mazowsza : szkoła podstawowa, II etap kształcenia klasy 4-6 / Joanna Angiel. - Warszawa : Nowa Era, cop. 2000                                                                            syg. 36598

 

5. ANGIEL Joanna, PODLASIECKA Maria : Mój region Mazowsze : zeszyt edukacji regionalnej : szkoła podstawowa 4-6. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000                                                                                                                   syg. 35460

 

6. ARTYŚCI ludowi Wschodniego Mazowsza i ich dzieła / [zdjęcia : Leszek Karbowiak, Michał Rząca]. - [Siedlce] : Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, 2008

                                                                                                                           syg. 45972

 

7. ATRAKCJE turystyczne województwa siedleckiego : przewodnik / tekst Grzegorz Welik ; zdjęcia Arkadiusz Ścichocki, Artur Tabor, Stanisław Turski . - Siedlce ; Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, [1995-1997], 1997                                                     syg. 33774 

 

8.  BARBASIEWICZ Maria : Tradycja Mazowsza : powiat węgrowski : przewodnik subiektywny. - Warszawa : Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, 2005                syg. 45965

                                                                                   

9. BARTELSKI Lesław M. :  Łuna : opowieść z roku 1863. - Warszawa : KiW, 1965                                                                                                                       syg. 9539

 

10. BECHTA Mariusz : Narodowo radykalni : obrona tradycji i ofensywa narodowa na Podlasiu w latach 1918-1939. - Biała Podlaska : Arte, 2004                            syg. 38176

 

11. BECHTA Mariusz : Rewolucja, mit, bandytyzm : komuniści na Podlasiu w latach 1939-1944. - Pruszków : Rachocki i S-ka ; Biała Podlaska : Rekonkwista, 2000      syg. 38177

 

12. BERNE Irena: Zajęcia w terenie : poradnik dla nauczycieli geografii. - Warszawa : WSiP, 1997                                                                                                           syg. 20160-1, 29422-4.

 

13. BIBLIOGRAFIA archeologiczna Mazowsza.T.1.(1951-1968) / oprac. Stefan Woyda. - Warszawa : KiW, 1970                                                                                           syg. 13394

 

14. BRONIEWSKI Władysław : Nad Mazowsza równiną otwartą. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 1971                                                                                                syg. 13801

 

15. BUG rzeka życia : nadbużańskie impresje / [aut. zdj. Anna Bulik et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Epograf [etc.], 2008                                                                     syg. 45962

 

16. BUGAJ Roman : Nauki tajemne w dawnej Polsc - Mistrz Twardowski. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1986                                                                                   syg. 30645

 

17. CZAPSKA Anna : Węgrów : monografia historyczno - architektoniczna. - Warszawa : „Arkady", 1959                                                                                       syg. 6478,6479

 

18. CZAPSKI Michał : Życie towarzyskie i wszelakie życie Węgrowa lata 1920-1929. - Węgrów : Towarzystwo Kultury Środowiska "Pogwarki Węgrowskie", 1998   

                                                                                                                  syg. 34486, 39967

 

19. DĄBROWA Marian : Szkolne wycieczki historyczne. - Warszawa. - WSiP, 1975                                                                                                                            syg. 17221-2-4

 

20. DOROSZUK Tadeusz : Bastiony Podlasia : konspiracyjny ruch ludowy na Podlasiu 1939-1944. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2005

                                                                                                                            syg. 40435

 

21. DRUKARZE dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 3 cz. 2, Mazowsze z Podlasiem / oprac. Krystyna Korotajowa [et al.] ; pod red. Krystyny Korotajowej i Joanny Krauze-Karpińskiej. - Warszawa : IBL. Wydaw : "Pro Cultura Litteraria", 2001          syg. 37450

 

22. DYLEWSKI Adam : Mazowsze i środkowa Polska. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2007                                                                                             syg. 45157

 

23. DYMEK Benon : Mazowieckie rodziny : z dziejów walki w szeregach PPR. - Warszawa : MON, 1977                                                                                                           syg. 19538

 

24. DZIAŁALNOŚĆ  Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na terenie obecnego województwa siedleckiego w latach 1939-1944 : zarys działalności TON w byłych powiatach: garwolińskim, łukowskim, mińsko-mazowieckim, siedleckim, sokołowskim i węgrowskim w okresie okupacji niemieckiej - 1939-1944 / komitet red. Stefan Ceranka [et al.]. - Siedlce : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1992                                                                        syg. 39971

 

25. DZIEDZICTWO kulturowe Mazowsza. T. 2, Sztuka, literatura, muzyka, historia / pod red. Mariana Sołtysiaka i Andrzeja Stawarza ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2002    syg. 37854

 

26. DZIEDZICTWO przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce / red. nauk. Wiesław Kaprowski, Franciszek Midura, Jan Wiktor Sienkiewicz. - Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008                                                                                 syg. 43764

 

27. DZIEJE Mazowsza : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Henryka Samsonowicza ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006                                                                                                 syg. 41551

                                                                                                                     

28. DZIEJE Sokołowa Podlaskiego i jego regionu : prac. zbior. / pod. red. Józefa Kazimierskiego. - Warszawa : PWN, 1982                                                                     syg 26925

 

29. GARCZYŃSKI Tadeusz : Mazowieckie szkice. - Warszawa : Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1958                                                                                                         syg. 3577

 

30. GIERLACH Bogusław : Świt Mazowsza. - Warszawa : Iskry, 1984         syg. 29346

 

31. GIEYSZTOROWA Irena, ZAHORSKI Andrzej, ŁUKASIEWICZ Julian : Cztery wieki Mazowsza : szkice z dziejów 1526 - 1914. - Warszawa : „Nasza Księgarnia", 1968                                                                                                                                     syg. 11834

 

32. GŁOWACKA - MAKSYMIUK Urszula : Gubernia siedlecka w latach rewolucji 1905 - 1907. - Warszawa : PWN, 1985                                                                     syg. 29892

 

33. GRODZISKA Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego). - Wrocław : Ossolineum, 1976                                                                       syg. 21492

 

34. GRODZKA Danuta, KOZACZYŃSKA Beata, OSTAS Cezary : Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w powiecie węgrowskim : przewodnik. - Węgrów : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział, 2004                                                  syg. 39969, 45967

 

35. INTELEKTUALIŚCI rodem z Podlasia / pod. red. Janusza Sekuły. - Siedlce : „Seculum", 1997                                                                                                            syg. 33889

 

36. JAROSZEWSKI Tadeusz, BARANIEWSKI Waldemar : Po pałacach i dworach Mazowsza : przewodnik. Cz. 1. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999                                                                                                                                                                                                         syg. 42737

 

37. JAROSZEWSKI Tadeusz : Po pałacach i dworach Mazowsza : przewodnik. Cz. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996                                  syg. 33979

 

38. JAROSZEWSKI Tadeusz : Po pałacach i dworach Mazowsza : przewodnik. Cz. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998                                                                       syg. 42738

 

39. JUSZKIEWICZ  Ryszard : Powstanie Styczniowe na Północnym Mazowszu. - Warszawa : MAKO, 1992                                                                                            syg. 33069

 

40. KALATA Henryk : Gawęda o paplińskim dworze : tryptyk. - Węgrów : Wydawnictwo Juwenta, 2007                                                                                                     syg. 42512

 

41. KARPOWICZ Mariusz : Działalność artystyczna Michangela Palloniego w Polsce. - Warszawa : PWN, 1967                                                                                          syg. 10959

 

42. KOCISZEWSKI Aleksander : Mazowsze w epoce napoleońskiej. - Ciechanów : Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 1984                                                              syg. 31245

 

43. KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz : Bitwy i potyczki pod Liwem w powstaniu listopadowym : luty - kwiecień 1831. - [broszura]

 

44. KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz : Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej. - Korytnica : Urząd Gminy, 2007                                                                               syg. 42525, 26, 27

 

45. KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz : Liw 1831. - Pruszków : Oficyna Wydawnicza Ajaks, 1998                                                                                                       syg. 38781

 

46. KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz, SWAT Tadeusz : Węgrów 1863. - Pruszków : „Ajaks", 1995                                                                                                      syg. 33715

 

47. KOPÓWKA Edward : Stalag 366 Siedlce. - Siedlce : Stowarzyszenie Kreatorów Unikalnej Niebanalnej Kultury Studenckiej - SKUNKS, 2004                        syg. 43445

 

48. KORNEĆ Grażyna : Pałac Ogińskich w Siedlcach. - Siedlce : Siedleckie Stowarzyszenie Naukowe : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2007           syg. 41633

 

49. KOSZARSKI Włodzimierz  : Uwagi metodyczne o nauce geografii regionalnej. - Warszawa : PZWS, 1962                                                                                          syg. 6423, 24, 27

 

50. KOT Henryk, STARCZEWSKI Cezary : Nadbużański Park Krajobrazowy. - Siedlce : „EKOS", 1997                                                                                           syg.  33888

 

51. KOWALCZUK Marzena : Biblioteki publiczne na Podlasiu w XVIII-XX wieku. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2008                                                          syg. 42825

 

52. KOZŁOWSKI Eugeniusz : Od Węgrowa do Opatowa : 3 II 1863 - 21 II 1864 :  wybrane bitwy z Powstania Styczniowego. - Warszawa : MON, 1962       syg. 6346, 6371, 6372

 

53. KRANZ Tomasz : Edukacja historyczna w miejscach pamięci : zarys problematyki. - Lublin : Stowarzyszenie "Dialog i Współpraca",  2002                 syg. 34497, 34498

 

54. KRÓLIKOWSKA Elżbieta, WOŹNIAK Alicja : Tkackie obrazy. - Łódź : MAiE, 1995                                                                                                                         syg.33716

 

55. KRZYŻEWSKI Henryk : Regionalizm w nauczaniu historii. - Warszawa : PZWS, 1962                                                                                                              syg. 6967, 64, 69

 

56. KSIĄDZ kanonik Kazimierz Czarkowski - życie i działalność : wspomnienia i dokumenty / zebrała i oprac. Elżbieta Kozłowska. - Warszawa : Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Artystycznej im. księdza Kazimierza Czarkowskiego przy gospodarstwie ogrodniczym Waldemara Kozłowskiego, 2007                                                                       syg. 44118, 45966

 

57. KUBIAK Stanisława : Znaleziska monet rzymskich z Mazowsza i Podlasia. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1979                                                                syg. 23613

 

58. LEWANDOWSKA Stanisława : Nadbużańskiego Podlasia okupacyjny dzień powszedni 1939-1944. - Warszawa : Trio, 2003                                                           syg. 37548

 

59. LEWANDOWSKA Stanisława : Ruch oporu na Podlasiu 1939 - 1944. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1976                                                      syg. 18720

 

60. LEWANDOWSKA Stanisława : Ruch oporu na Podlasiu 1939 - 1944. - Warszawa : MON, 1982                                                                                                syg. 26970

 

61. LIBICKI Piotr : Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu : (obecne województwo mazowieckie). - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, cop. 2009                            syg. 44644

 

62. LIPPOMAN Tomasz : Legendy Podlasia. - Białystok : Instytut Wydawniczy Kreator, 2008                                                                                                              syg. 42716

 

63. ŁOBAZA Andrzej, MAGOŃ Bożena, PIWOŃSKA Zofia : Edukacja regionalna : przewodnik dla nauczycieli szkół średnich / pod red. Zofii Piwońskiej. - Rzeszów : „Fosze", 2001                                                                                                                   syg. 36831

 

64. MATEMATYCZNE wędrówki po Sokołowie i okolicy : zbiór zadań dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów / Jadwiga Banasiuk [et al.]. - Sokołów Podlaski : Dziewiątka, 1999                                                                                                                syg. 37363

              

65. MAZOWSZE / [Koncepcja serii, wybór miejsc niezwykłych, oprac. i red. tekstów Ewa Lodzińska, Waldemar Wieczorek ; wybór miejsc niezwykłych, oprac. tekstów Stanisław Kryciński et. al. ; red. atlasu, red. kartograficzna Adam Zakrzewski]. - Warszawa : Demart, cop. 2008                                                                                                                 syg. 43423

 

66. NARODOWE Siły Zbrojne na Podlasiu : materiały posesyjne. T. 1 / red. Mariusz Bechta, Leszek Żebrowski. - Siedlce : Związek Żołnierzy NSZ, 1997                        syg. 34075

 

67. NARODOWE Siły Zbrojne na Podlasiu. T. 3. Opracowania, wspomnienia i dokumenty / red. Mariusz Bechta, Leszek Żebrowski. - Biała Podlaska : Rekonwista, 2003        syg. 37851

 

68. NAUCZYCIEL krajoznawca na Mazowszu. T. 1-5 / red. Stefan Rodkiewicz..  - Warszawa : KOSW, 1960-1965                                                             syg. 6408, 6299, 9241, 9243

 

69. OKŁA Grażyna, WRÓBEL Jan : Odnaleźć przeszłość. 1 : poradnik dla nauczyciela i program nauczania. - Warszawa : WSiP , 2002                                                  syg. 36478

 

70. OKRĘG Siedlecki 1942 - 1944 : z walk PPR, GL, AL  :  prac. zbior. / pod red. Mariana Anusiewicza i Agnieszki Janczak - Baczyńskiej. - Warszawa : MON, 1977                                                                                                                     syg. 19617

 

71. PACHOWICZ Elżbieta, WALKOWICZ Barbara : Moje otoczenie : przewodnik metodyczny dla nauczycieli historii i społeczeństwa w klasie 6. Cz. 1 - 2. - Kielce : MAC Edukacja, 2002                                                                       syg. 37131, 37132, 37133, 37134

 

72. PAZYRA Stanisław : Geneza i rozwój miast mazowieckich. - Warszawa : PWN, 1959                                                                                                                      syg. 10265

 

73. PETRYKOWSKI Piotr Paweł : Edukacja regionalna : problemy podstawowe i otwarte. - Toruń, 2003                                                                                                          syg. 37454

 

74. PLIT Florian : Warmia, Mazury, Podlasie. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997                                                                                                syg. 33911

 

75. PODLASIE : przewodnik / Tadeusz Glinka [et. al.]. - Warszawa : Sport i Turystyka, Muza SA, 1997                                                                                                    syg. 33905

 

76.  POLSKIE Termopile : bitwa węgrowska w poezji i tradycji narodowej / red. Izabela Perczyńska, Roman Postek. - Węgrów : Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej, 2003

                                                                                                                        syg. 45973

 

77. POSTEK Roman :  Liw : miasto i zamek. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008                                                                                 syg. 42606, 45964

 

78. PRZYRODA Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Richlinga ; [aut. Danuta Dobak et al.]. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2003                                                                                                                syg. 38405

 

79. PRZYRODA województwa siedleckiego : prac. zbior.  / pod red. Henryka Kota. - Siedlce : Zakład Badań Ekologicznych „EKOS", 1995                                                   syg. 33887                                                              

80. RADZIWIŁŁ Bogusław : Autobiografia  /  wstęp i oprac. Tadeusz Wasilewski. - Warszawa : PIW, 1979                                                                                             syg. 24136

 

81.  RAPORT o stanie środowiska województwa siedleckiego w latach 1995-1996 / wstęp Aleksandra Dziewulska. - Siedlce : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Siedlcach, 1997                                       syg. 34201                                

 

82.  REGIONALIZM w nauczaniu języka polskiego w szkole średniej / pod. red. Edmunda Rosnera. - Warszawa : WSiP, 1975                               syg. 16666, 16709, 16854

 

83. REWOLUCJA 1905-1907 na Mazowszu i Podlasiu : praca zbiorowa / kom. red. Jerzy Antoniewicz [et al.] ; Warszawski Komitet Wojewódzki PZPR ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1968                       syg. 11428, 9  ; 11485

 

84. ROCZNIK statystyczny województwa siedleckiego 1977 / Wojewódzki Urząd Statystyczny w Siedlcach ; [zesp. red. Leon Drabio et al.]. - Siedlce : Wojewódzki Urząd Statystyczny, 1977                                                                                                                   syg. 20745

 

85. ROCZNIK statystyczny województwa siedleckiego 1989 / Wojewódzki Urząd Statystyczny w Siedlcach ; [zesp. red. Stanisław Michalak et al.]. - Siedlce : Wojewódzki Urząd Statystyczny, 1989                                                                                                     syg. 31987

 

86. ROCZNIK statystyczny województwa siedleckiego 1997 / Urząd Statystyczny w Siedlcach. - Siedlce : Urząd Statystyczny, 1997                                                        syg. 34178

 

87.  ROK 1863 na Podlasiu / pod red. Henryka Mierzwińskiego ; IH WSR-P, STN. - Siedlce : IH WSR-P,  1988                                                                                         syg. 34890

 

88. ROSZEWSKI Wojciech : Nasienie jemioły. - Olsztyn, Białystok : Pojezierze, 1980                                                                                                                  syg. 25763

 

89.  ROSZEWSKI Wojciech : Zapis stanu lękowego. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980                                                                                                                     syg. 25079,80

 

90. ROZUMIEĆ świat przez teksty kultury : materiały studenckiej sesji naukowej, Siedlce 6 XI 2000 r. / pod red. Antoniego Czyża. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, cop. 2001                                                                                                             syg. 42842

 

91.  ROZWÓJ gromady Sadowne w PL 1944 - 1968 : prac. zbior. / pod red. T. Szczechury. - Warszawa : Zakł. Wydaw. CRS, 1969                                                   syg. 12796

 

92. RUSINIAK Martyna : Obóz zagłady Treblinka II w pamięci społecznej (1943-1989). - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008                                                      syg. 43206

 

93. RZEMIENIUK Florentyna : Unici polscy 1596-1946. - Siedlce : Florentyna Rzemieniuk, 1998                                                                                                                syg.  34816

 

94. RZEPNIEWSKI Mieczysław J. : Odsłony życia. - Węgrów : Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa Kulturowego Powiatu Węgrowskiego "Wiano" , 2007                                                                                                                                              syg. 45969

 

95.  RZEPNIEWSKI Mieczysław J. : Różaniec chwil ulotnych. - Węgrów : Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa Kulturowego Powiatu Węgrowskiego "Wiano", 2008                                                                                               syg. 45968

 

96. RZEPNIEWSKI Mieczysław J. :  Znaki czytane sercem. - Węgrów : Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa Kulturowego Powiatu Węgrowskiego "Wiano", 2009                                                                                            syg. 45970

 

97. SIEDLCE 1448-2007 / red. nauk. Edward Kospath-Pawłowski ; Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007                                                                                                            syg. 42209

 

98. SPOŁECZEŃSTWO siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne : praca zbiorowa / pod red Józefa Ryszarda Szaflika ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Siedlcach. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981

                                                                                                                              syg. 26872

 

99. STAN środowiska w województwie mazowieckim : raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie / [red. Ada Kutyło-Bromka]. - Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 1999                                                                syg. 35449, 50, 51

 

100. STAN środowiska w województwie mazowieckim : raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie / oprac. pod kierunkiem Adama Ludwikowskiego. - Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2003                                                    syg. 39958

 

101. STAN środowiska w województwie mazowieckim w 2004 r. : raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie / oprac. pod kierunkiem Adama Ludwikowskiego. - Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2005                          syg. 39551

 

102. STAN środowiska w województwie mazowieckim w 2006 roku : raport / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ; [pod kier. Adama Ludwikowskiego ; aut. Krystyna Barańska et al.]. - Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2007

                                                                                                                         syg. 42514

103. SYPEK Agnieszka, SYPEK Robert : Zamki i warownie ziemi mazowieckiej. - Warszawa : Trio : Egros, 2002                                                                                     syg. 38267

 

104. SZCZECHURA Tomasz : Nad Bugiem, Ugoszczą, Wilączą : z przeszłości regionu sadowieńskiego. - Warszawa : LSW, 1967                                                             syg. 10720

 

105.  SZCZECHURA Tomasz : Ruch chłopski w walce o ziemię 1861 - 1864. - Warszawa : LSW, 1962                                                                                                             syg. 6602

 

106. SZCZEPAŃSKI Janusz : Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2005                                                            syg. 38824

 

107. SZKICE Podlaskie / kom. red. Ryszard Głowacz [et. al.] , STN, IH WSRP. - Siedlce : „Ajaks", 1998                                                                                                  syg. 34489

 

108. SZULOWSKA Wanda : Dawna antroponimia Mazowsza (XV-XVII w.). - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2004                   syg. 39558

 

109. SZYMAŃSKI Edward : Miasteczko : (wiersze obrazujące atmosferę Stoczka Węgrowskiego, w którym poeta przebywał na początku okupacji) / /  Dzieła zebrane. T. 1. -  Kraków : Wydaw. Literackie, 1971. - S. 606-609                                                            syg. 14100

 

110. TABOR Adam : O nauczaniu geografii kraju ojczystego. - Warszawa : WSiP, 1975                                                                                                          syg. 17797,  17798

111. TABOR Adam : Wskazówki metodyczne do nauczania geografii regionalnej w kl. VII i VIII. - Warszawa : PZWS, 1967                                                   syg. 10564, 10569

 

112. TOŻSAMOŚĆ kulturowa regionu w warunkach integracji europejskiej - przykład Mazowsza / pod red. nauk. Adama Koseskiego i Andrzeja Stawarza ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta [et al.]. - Warszawa : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 2003                                                                                                syg. 38483

 

113. TRADYCJE kultury Północnego Mazowsza : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Siekierskiego ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006                                                     syg. 42244

 

114. TRUD pierwszych lat : wspomnienia Mazowszan  / red. Benon Dymek, Bogusław Gerlach. - Warszawa : KiW, 1981                                                                        syg. 26054

 

115. TURYSTYKA szkolna : poradnik dla nauczycieli / oprac. Janusz Podoski. - Warszawa : SiT, 1973                                                                                                            syg. 15785

 

116. TYWOŃSKI Klemens : Nauczanie geografii regionalnej. - Warszawa : WSiP, 1977                                                                                                              syg. 20526, 20527

 

117. WERESZKO Aleksander : W szeregach walczącego Podlasia : zapiski oficera Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 1939-1947. - Biała Podlaska : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Arte, 2006                                                          syg. 41116

 

118. WĘGRÓW : dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944  / red. Arkadiusz Kołodziejczyk, Tadeusz Swat. - Węgrów : TMZW, 1991                                   syg. 32652-4, 32693, 32711

 

119. WĘGRÓW : dzieje miasta i okolic : 1944-2005 : prac. zbior. / pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka, Tadeusza Swata i Mariusza Szczupaka. - Węgrów : Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej, 2006                                                                   syg. 40006, 7, 8, 9, 10

 

120. WĘGRÓW i ziemia liwska : perły kultury i atrakcyjność turystyczna / red. nauk. Wiesław Kaprowski, Franciszek Midura, Jan Wiktor Sienkiewicz. - Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009.                                                                   syg. 46045

 

121. WILLENBERG Samuel : Bunt w Treblince. - Warszawa : Res Publica, 1991

                                                                                                                      syg. 32876

 

122.  ZALEWSKI Leszek : Ziemia liwska : ludzie, miejscowości, wydarzenia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2002                                                syg. 36732

 

                                                                                             

123. ZWIĄZEK walki Zbrojnej - Armia Krajowa na Podlasiu : prac. zbior. /  pod red. K. Pindla, A. Kołodziejczyka; Siedl. Tow. Nauk., I H WSR-P w Siedlcach. - Siedlce : IH WSR-P, 1998                                                                                                    syg. 34889

 

124. ŻABICKI Jacek : Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2010                                                                      syg. WCz  45781

 

125. ŻERAŃSKI Marcin : Ewangelicy w Węgrowie : przewodnik turystyczny. - Cieszyn : Pracownia na Pastwiskach, 2009                                                                   syg. 45971

 

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 

 • 1. ANIGIEL Joanna : Jak realizować lekcje o własnym regionie // „Geografia w Szkole". - 1993, nr 5, s. 282-286

 

 • 2. ANIGIEL Joanna : Moja ziemia na Ziemi- mała ojczyzna // „Geografia w Szkole". - 1996, nr 3, s.143-147

 

 • 3. ANIGIEL Joanna, REPSCH Ewa : Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : (program) // „Geografia w Szkole". - 1999, nr 4, s. 230-237 ; ciąg dalszy // „Geografia w Szkole". - 1999, nr 5, s. 296-301

 

 • 4. BARBASIEWICZ - SZYMCZAK Grażyna : Ppłk Zdzisław Barbasiewicz (Bohaterowie naszych ulic) // „Głos Węgrowa". - 1990, nr 4, s. 6

 

 • 5. BEDNAREK Stefan : Do czego jest nam potrzebny regionalizm? // „Odra". - 1997, nr 1 , s. 128-131

 

 • 6. BILIŃSKI Lucjan : Regionalizm, przeżytek czy szansa, której nie można zmarnować // „Bibliotekarz". - 2000, nr 10, s. 9-13

 

 • 7. BOBIŃSKI Witold : Kim ma być dziś „Polak mały": (o edukacji patriotycznej na lekcjach polskiego) // „Język Polski w Szkole". - 1996/97, nr 1, s. 36-46

 

 • 8. BOCZUKOWSKA Beata : Edukacja regionalna // „Nowa Szkoła". - 2000, nr 3, s. 28-31

 

 • 9. BORKOWSKA Mirosława : Kształcenie i wychowanie regionalne // „Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze". - 1995, nr 8, (wkładka) s. 12-14

 

 • 10. BUDREWICZ Zofia : Kulturowe dziedzictwo „małych ojczyzn" w dydaktyce polonistycznej // „Polonistyka". - 1998, nr 5, s. 272-276

 

 • 11. CĄKAŁA Stefania : Dzień folkloru // „Doradca". - 1997, nr 5, s. 21-22

 

 • 12. CIERNIAK Danuta : Poznajemy sztukę regionalną na zajęciach techniki // „Wychowanie Techniczne". - 1997, nr 4, s.221-222

 

 • 13. CZEPCZYŃSKI Wojciech : Przeszłość wokół nas // „Doradca". - 1996, nr 1, s. 28-29

 

 • 14. DANIŁOWICZ Dorota, RANT-TANAJEWSKA Marianna : Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : program ścieżki edukacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej W: „Biblioteka w Szkole". - 2003, nr 2, s. 4-5

 

 • 15. DENEK Kazimierz : Ojczyzna- podstawowa wartość edukacji, kultury, krajoznawstwa i regionalizmu // „Wychowanie na co Dzień". - 1998, nr 1-2, s. 3-8

 

 • 16. DOKUMENTY końcowe konferencji Narodów Zjednoczonych. Środowisko i rozwój - Szczyt Ziemi. - Rio de Janeiro, 3-14 czerwca 1992 r. // „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze". - 1996, nr 1, (wkładka) s. 15-16

 

 • 17. DOMBROWSKA Ewa : Walory przyrodnicze województwa siedleckiego // „Doradca". - 1997, nr 5, s. 20-21

 

 • 18. DYMEK Krystyna : Budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów kl. I - III własnym regionem // „Życie Szkoły". - 1986, nr 7/8, s. 416-421

 

 • 19. DZIEDZICTWO kulturowe w regionie / oprac. Joanna Angiel. // „Geografia w Szkole". - 1996, nr 2, s. 77-80; ciąg dalszy // „Geografia w Szkole". - 1996, nr 4, s. 229-231

 

 • 20. DZIEDZICTWO kulturowe w regionie: założenie programowe // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze". - 1996, nr 1, (wkładka) s. 3-10

 

 • 21. GAŁACH Marzenna : Moja mała ojczyzna - tematyka ćwiczeń w mówieniu i pisaniu // „Doradca". - 1997, nr 3, s. 37-39

 

 • 22. GAŁACH Marzenna, KOMOROWSKA Alina, TYRAKOWSKA Elżbieta : Moja mała ojczyzna - edukacja regionalna na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej W: „Doradca". - 1996, nr 2, s. 34-36

 

 • 23. GAŁYŚ Barbara : Kronika szkolna źródłem poznania historii regionu // "Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze". - 1995, nr 8, (wkładka) s. 15-16 i 3 s. okładki

 

 • 24. GASIULEWICZ Leszek : Geografia inaczej - o szkolnej wystawie malarskiej z przeszłości miasta i regionu // „Geografia w Szkole". - 2000, nr 1, s. 35-37

 

 • 25. GASIULEWICZ Leszek, KOPACZ Anna : Dziedzictwo kulturowe w regionie // „Życie Szkoły". - 1997, nr 4, s. 214-217

 

 • 26. GESZCZYŃSKA Longina : Losy liwskiego zamku // „Tygodnik Siedlecki". - 1980, nr 1, s. 8

 

 • 27. GESZCZYŃSKA Longina : Piękno starego pałacu (Stara Wieś) // „Tygodnik Siedlecki". - 1980, nr 2, s. 8

 

 • 28. GODAWA Jolanta : O realizacji ścieżki regionalnej // „Język Polski w Szkole IV - VI". - 2002/3, nr 2, s. 55-62

 

 • 29. GOŁYGOWSKA Wioletta : Muzeum a realizacja ścieżki „Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie" // „Wiadomości Historyczne". - 2003, nr 3, s. 44-48

 

 • 30. GRUSZECKI Stefan : Węgrów kolebką arianizmu w Polsce // „Rocznik Mazowiecki". T. 6. - 1976, s. 315-324 syg. 19193

 

 • 31. HAUSZYLD Marek : By ich ton niósł dobre wieści (Kruszewszcy - ludwisarze) // „Tygodnik Siedlecki". - 1980, nr 3, s. 1, 4

 

 • 32. JACHYMEK Jan : Przemiany polityczne na Podlasiu w II Rzeczpospolitej. „PA-K", z. 7 t. 2, s. 17-53*

 

 • 33. JACKOWSKI Aleksander : O małych ojczyznach i lokalnych tradycjach // „Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze". - 1995, nr 8, (wkładka) s. 7-9

 

 • 34. JAKUBOWSKA Ewa : Jak budować więzi z najbliższą okolicą : wychowawcze i poznawcze walory „ścieżki regionalnej" // „Geografia w Szkole". - 2002, nr 1, s. 27 - 29

 

 • 35. JAWOROWSKA Marta : Regionalizm w pracy szkoły // „Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze". - 1996, nr 5, s. 39-40

 

 • 36. JÓŹWIK Sławomir: Nauczanie historii regionalnej metodami aktywnymi // „Wiadomości Historyczne". - 2000, nr 2/3, s. 155-159

 

 • 37. KALINOWSKA-CZERSKA Magdalena : Bohdan Arct // „Doradca". - 1996, nr 2, s. 36-37

 

 • 38. KALINOWSKA-CZERSKA Magdalena : Maria Buyno-Arctowa // „Doradca". - 1997, nr 3, s. 40-41

 

 • 39. KAMIŃSKI Zdzisław : Ściana wschodnia - biblioteki w Siedleckiem // „Bibliotekarz". - 1995, nr 9, s. 11-16

 

 • 40. KARDACZUK Sławomir : Abyś nie podpadł. Podlasiacy w podziemnych fabrykach zbrojeniowych III Rzeszy. (Cz. II) : [Kazimierz Jaczewski, Michał Ilczuk] // „Nowe Echo Podlasia". - 2000, nr 9, s. 9

 

 • 41. KARDACZUK Sławomir : Czekając na wolność. Podlasiacy w podziemnych fabrykach zbrojeniowych III Rzeszy. (Cz. I) : [Jan Kosior z Janówek k. Węgrowa] // „Nowe Echo Podlasia". - 2000, nr 8, s.1, 9

 

 • 42. KARDAS Krystyna : Poznawanie krajobrazu najbliższych okolic nie tylko na lekcjach geografii // „Geografia w Szkole". - 1995, nr 5, s. 275-276

 

 • 43. KARPOWICZ Mariusz : Portret Jana Dobrogosta Krasińskiego w bazylice // „Wieści Węgrowskie". - 2008, nr 11, s. 11

 

 • 44. KARTA regionalizmu polskiego uchwalona na V kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury : (Wrocław, 25 września 1994 r.). // „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze". - 1996, nr 1, (wkładka) s. 10-11

 

 • 45. KAZIMIERSKI Józef : Z dziejów Węgrowa w XV- XVII wieku // „Rocznik Mazowiecki". T. 3. - 1970, s. 267- 282 syg. 13393

 

 • 46. KAZIMIERSKI Józef, PLESKACZYŃSKA Małgorzata : Inwentarz dóbr siedleckich Kazimierza i Izabelli Czartoryskich z 1727 r // „ PA-K" z. 7 t. 1, s. 5-39*

 

 • 47. KIETLIŃSKA Hanna : Eugeniusz Leszczyński - kultura i życie // „Wieści Węgrowskie". - 2007, nr 11, s. 8

 

 • 48. KIETLIŃSKA Hanna : Nowe ronda mają swych patronów // „Wieści Węgrowskie". - 2007, nr 5, s. 7

 

 • 49. KIETLIŃSKA Hanna : Zamek w Liwie pozostaje własnością narodu // „Wieści Węgrowskie". - 2009, nr 2, s. 8-9

 

 • 50. KLUBÓW Stefan : Biblioteki w służbie regionu- konferencja // „Bibliotekarz". - 1997, nr 1, s. 19-31

 

 • 51. KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz : Materiały biograficzne do dziejów zachodniego Podlasia i południowo- wschodniego Mazowsza (Cz. 3). - „PA-K z.7 t. 2, s. 53-64*

 

 • 52. KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz : Węgrowskie księgozbiory i ludzie pióra (XVI w.- 1994r). - „PA-K" z. 7 t. 1, s. 39-65*

 

 • 53. KUBIAK Katarzyna : Kwestia unicka w świetle akt żandarmerii siedleckiej w latach 1876- 1906. - „PA-K" z. 7 t. 2, s. 5-17*

 

 • 54. KUĆMIEROWSKI Józef : Edukacja regionalna na lekcjach techniki // „Wychowanie Techniczne w Szkole". - 1995, nr 5, s. 44-45

 

 • 55. KULWIKOWSKA Mariola : Elementy edukacji regionalnej // „Życie Szkoły". - 1997, nr 7, s. 400-402

 

 • 56. LESZCZYŃSKI Mariusz : Powstańcy z 1863 r. // „Wieści Węgrowskie". - 2007, nr 2, s.7

 

 • 57. ŁAPIŃSKA Ewa, ROSZKOWSA Danuta, ZDRODOWSKA Agnieszka : „Moje miejsce na Ziemi": architektura i przyroda regionu Podlasia : materiały z realizacji ścieżek przedmiotowych metodą projektu // „Wszystko dla Szkoły". - 2002, nr 12, s. 16

 

 • 58. ŁEBECKA Grażyna, MAŃKA Lilianna : Innowacyjne propozycje kształcenia regionalnego w nauczaniu wczesnoszkolnym // „Życie Szkoły". - 1998, nr 10, s. 655-661

 

 • 59. ŁYŻBICKA Patrycja : Edukacja regionalna w kontekście najnowszej prozy polskiej // „Wychowanie na co Dzień". - 2003, nr 3, s. 19-20

 

 • 60. MACIEJOWSKI Zygmunt : Rok historii AK // „Głos Węgrowa". - 1991, nr 12, s. 6

 

 • 61. MAJ Jerzy : Happy mix from Węgrów // „Bibliotekarz". - 1995, nr 11, s. 36-37

 

 • 62. MAKOS-MAKARSKA Elżbieta : Wycieczki krajoznawcze i ich rola w procesie dydaktyczno-wychowawczym // „Doradca". - 1996, nr 2, s. 37-38

 

 • 63. MAKSYMIUK P. L.: Konspiracje uczniowskie w Siedlcach w latach 1876- 1914. - „PA-K" z. 7 t. 1, s. 65-84*

 

 • 64. MALETA Edward : Przez poznanie własnego miasta do poznania ojczystego kraju // „Geografia w Szkole". - 1992, nr 3, s. 168-170

 

 • 65. MALINOWSKI Jan : Edukacja regionalna w zreformowanej szkole podstawowej i gimnazjum // „Wychowanie na co Dzień". - 1999, nr 9, s. 7-10

 

 • 66. MALINOWSKI Jan : Samorząd terytorialny, a szkoła i społeczność lokalna // „Wychowanie na co Dzień". - 2000, nr 9, s. 3-8

 

 • 67. MARCINOWSKA Aldona : Ks. Proboszcz Zbigniew Latosi : po 35 latach pracy duszpasterskiej przeszedł na emeryturę... // „Wieści Węgrowskie". - 2005, nr 8, s. 8

 

 • 68. NOWAKOWSKI Tomasz : Pomnik Józefa Piłsudskiego w Węgrowie : obchody 70. rocznicy śmierci Marszałka // „Wieści Węgrowskie". - 2005, nr 4, s. 4

 

 • 69. OKSIEJCZUK Urszula Ewa : Teoretyczne podstawy edukacji regionalnej w programie nauczania klas początkowych // „Życie Szkoły". - 1997, nr 9, s. 528-530

 

 • 70. OLKOWICZ Andrzej : Instytut Księży Komunistów (bartoszków) // „Wieści Węgrowskie". - 2009, nr 7/8, s. 11

 

 • 71. OLKOWICZ Andrzej : Insurekcja na Podlasiu // „Wieści Węgrowskie". - 2008, nr 6, s.8

 

 • 72. OSTAS Cezary : Sterdyń- zabytki Podlasia // „Ilustrowany Tygodnik Podlaski". - 1994, nr 3, s. 4

 

 • 73. PANCERZ Wioleta : Mój dom, rodzina, szkoła, wieś, region...: program edukacji regionalnej dla II etapu kształcenia // „Nowa Szkoła". - 2003, nr 3, s. 35-45

 

 • 74. PARCZUK Danuta : Edukacja historyczna i regionalna w zreformowanej szkole // „Dyrektor Szkoły". - 2002, nr 6, s. 27-28

 

 • 75. PASTERSKA Małgorzata : Mordy w legendzie : bawimy się w teatr // „Doradca". - 2003, nr 36, s. 23-24

 

 • 76. PATACKI Janusz : Edmund Zarzycki // „Głos Węgrowa". - 1991, nr 9, s. 5

 

 • 77. PAWLAK Ewa : Odkrywamy swoją „małą ojczyznę" // Polonistyka". - 2003, nr 4, s. 232-236

 

 • 78. PEŁZOWSKA Maria, PEŁZOWSKI Andrzej : Ginące piękno małych ojczyzn // „Wychowanie Techniczne w Szkole". - 2003, nr 1, s. 17-21

 

 • 79. PERYGA Eugenia : Projekty w pracy szkoły. Tramwajem po mieście // „Biblioteka w Szkole". - 2000, nr 9, s. 14-15

 

 • 80. PLIT Florian : Krajobrazy i regiony (w tym kulturowe) // „Geografia w Szkole". - 2005, nr 2, s. 18-23

 

 • 81. POLAK Ewa, MISIURSKA Małgorzata : Edukacja regionalna na lekcjach języka polskiego // „Jęz. Pol. w Szk. IV - VI". - 2002/3, nr 2, s. 63-67

 

 • 82. POLKIEWICZ Jolanta : Można już o wolności mówić, gdy dawniej o niej śpiewano // „Doradca". - 1996, nr 2, s. 30-31

 

 • 83. POSTEK Roman : Krzywe zwierciadło Twardowskiego // „Głos Węgrowa". - 1990, nr 6, s. 5

 

 • 84. PURTA Cecylia : Dominika Bujnowska // „Głos Węgrowa". - 1991, nr 2, s. 4-5

 

 • 85. RANT- TANAJEWSKA Marianna : Książka regionalna w bibliotece szkolnej // „Poradnik Bibliotekarza". - 1999, nr 10, s. 28-29

 

 • 86. RATAJSKI Wiesław : Gen. brygady wstanie spoczynku, Jerzy Lipka (1914-2010) // „Wieści Węgrowskie". - 2010, nr 2/3, s. 15

 

 • 87. RATAJSKI Wiesław : Wspomnienie Akcji „Burza" // „Wieści Węgrowskie". - 2009, nr 7/8, s. 12

 

 • 88. ROGUSKI Witold : Pomnik pod Węgrowem na mogile Powstańców 1863 r. // „Wieści Węgrowskie". - 2008, nr 1, s. 10

 

 • 89. ROGUSKI Witold : Wspomnienie doby popowstaniowej z 1863 r. // „Wieści Węgrowskie". - 2008, nr 2, s. 8

 

 • 90. ROMAŃSKI Karol : Czy Jan Dobrogost byłby zadowolony ? // „Wieści Węgrowskie". - 2007, nr 10, s. 9

 

 • 91. ROSZEWSKI Wojciech : Michał Anioł Palloni : (Fragment powieści „Zapis stanu lękowego") // „Miesięcznik Literacki". - 1979, nr 4, s. 4-21

 

 • 92. SKUTNIK Alicja : Unici podlascy // „Doradca". - 1996, nr 2, s. 31-33

 

 • 93. SMUDA Bożena : Regionalna edukacja wczesnoszkolna // „Życie Szkoły". - 2002, nr 2, s. 105-111

 

 • 94. SOBISZ Marek : Krypta Jana Dobrogosta w „klasztorze" // „Wieści Węgrowskie". - 2008, nr 11, s. 10

 

 • 95. STANKIEWICZ Adam : Wieś węgrowska w powstaniu 1863 roku // „Zielony Sztandar". - 1967, nr 38, s. 6

 

 • 96. STARNAWSKI Jerzy : O możliwościach realizowania aspektu regionalnego na lekcjach języka polskiego // „Polonistyka". - 1990, nr 1, s.38-53

 

 • 97. STRZELECKI Jacek : Jak rozumiem edukację regionalną // „Jęz. Pol. w Szk. IV - VI". - 2002/3, nr 2, s. 45-54

 

 • 98. SYNOWIEC Helena : Gwara w edukacji regionalnej // „Polonistyka". - 1998, nr 5, s. 276-281

 

 • 99. SZCZEPAŃSKA Jarosława : Malowane portrety epitafijne na Mazowszu z XVII i pocz. XVIII w // „Rocznik Mazowiecki". T. 2. - 1969, s. 253-297 syg. 12099,12100

 

 • 100. SZCZEPAŃSKI Marek S., NAWROCKI Tomasz : „Ludzie bez ojczyzny prywatnej": edukacja regionalna // „Polonistyka". - 1998, nr 5, s. 260-264

 

 • 101. SZEJA Małgorzata: Prowincja. Norwid // „Doradca". - 2002, nr 1, s. 3-7

 

 • 102. SZULIST Władysław : Ważniejsze szlaki handlowo- komunikacyjne województwa mazowieckiego w XVI- XVIII w. // „Rocznik Mazowiecki". T. 6. - 1976, s. 325-358 syg. 19193

 

 • 103. ŚLADOWSKI Janusz : O powstaniu styczniowym wspomnienie // „Wieści Węgrowskie". - 2008, nr 1, s. 11

 

 • 104. ŚLESIŃSKI Zbigniew : Regionalizm w pigułce // „Poradnik Bibliotekarza". - 1996, nr 5, s. 14-16

 

 • 105. ŚWIĘTOCHOWSKA Zdzisława : Program edukacji regionalnej „Podlasie - moja mała Ojczyzna" // „Doradca". - 2002, nr 29, s. 7-9

 

 • 106. TCHÓRZEWSKI Jerzy : Mój wujek Jonasz : (fragment wspomnień) // „Twórczość". - 1996, nr 7, s. 74-91

 

 • 107. THEISS Wiesław : Polsko - żydowska przeszłość w perspektywie międzykulturowej // „Wychowanie na co Dzień". - 1999, nr 6, s. 3-7

 

 • 108. TROCHIMIUK Urszula : Elementy regionalizmu na lekcjach historii i społeczeństwa oraz godzin wychowawczych w kl. IV - VI w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim // „Doradca". - 2002, nr 31, s. 17-18

 

 • 109. TRZPIL Ada : Sterdyń - zabytki Podlasia // „Ilustrowany Tygodnik Podlaski". - 1994, nr 1, s. 5

 

 • 110. WAC Emanuela : Metody edukacji środowiskowej w szkole podstawowej // „Geografia w Szkole". - 1995, nr 1, s. 45-49

 

 • 111. WALCZYNA Stefan : Wspomnienia o ulicy Piwnej // „Głos Węgrowa". - 1991, nr 10, s. 4-5

 

 • 112. WANGRAT Tadeusz : Edmund Zarzycki - „Strzała"// „Wieści Węgrowskie". - 2007, nr 9, s. 8

 

 • 113. WANGRAT Tadeusz : Stanisław Wangrat (1887 - 1971) // „Głos Węgrowa". - 1991, nr 12, s. 4-5

 

 • 114. WANGRAT Tadeusz : Węgrowski Wrzesień 1939 r. // „Wieści Węgrowskie". - 2008, nr 9, s. 4

 

 • 115. WIKTOROWICZ Barbara : Poznajemy najbliższą okolicę : przykład karty pracy // „Biblioteka w Szkole". - 2003, nr 1, s. 45-46

 

 • 116. WILCZYŃSKI Witold : Podziały regionalne Polski a idea. „Europy regionów": (artykuł dyskusyjny) //„Geografia w Szkole". - 1995, nr 2, s. 81-84

 

 • 117. WITALEWSKA Henryka : Bliżej korzeni // „Głos Nauczycielski". - 1996, nr 14, s. 8

 

 • 118. WITT Kazimierz : Działalność okupanta hitlerowskiego w powiecie Sokołów Podlaski w latach 1939- 1944 // „Rocznik Mazowiecki". T. 3. - 1970, s. 221-266 syg. 13393
 • 119. WOJTKOWICZ Zofia : Dominanty w geografii regionalnej - ułatwienia czy konieczność // „Geografia w Szkole". - 1996, nr 2, s. 80-85

 

 • 120. WRÓBLEWSKI Wojciech : Wczesnośredniowieczna sieć osadnicza dorzecza środkowego Liwca. Stan i potrzeby badań archeologicznych. - „PA-K" z. 7 t. 2, s. 63-83*

 

 • 121. WRZOSEK Ewa : Sesja historyczna poświęcona postaci Janiny Pawłowskiej pedagoga i badacza gwary Podlaskiej // „Doradca". - 1997, nr 4, s. 23-25

 

 • 122. WURSZT Halina : Kształtowanie zainteresowań historycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym // „Wychowanie na co Dzień". - 2003, nr 1 -2 , s. 18-20

 

 • 123. ZELLMA Anna : Organizacyjno-metodyczne aspekty wychowania do poszanowania dziedzictwa kulturowego w regionie // „Wychowanie na co Dzień". - 2000, nr 10/11, s. 30-34

 

 • 124. ZELLMA Anna : Realizacja edukacji regionalnej metodą projektów uczniowskich // „Wychowanie na co Dzień". - 2002, nr 2 - 3, s. 5-9

 

 • 125. ZIĄTEK Bogdan : Wokół dziejów najstarszej szkoły zawodowej w Siedlcach // „Wiadomości Historyczne. - 2003, nr 3, s. wkł. 35-44

 

 • 126. ZIELECKI Alojzy : Wiedza o regionie wprowadzeniem do edukacji historycznej // „Wiadomości Historyczne". - 2000, nr 4, s. 205-213

 

 • 127. ZIEMBIŃSKA-KUREK Joanna : Jak pobudzać apetyt na historię? // „Polonistyka". - 2007, nr 2, s. 48-52

 

 

 • „PA-K" - Prace archiwalno - konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. - Siedlce : Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, 1990

 

IV 2010

oprac. Alina Szczepankiewicz