Skanowanie dokumentów

Wykonujemy bezpłatną usługę skanowania dokumentów dostępnych w bibliotece w Mińsku Mazowieckim:
  • artykułów z czasopism,
  • artykułów z prac zbiorowych,
  • rozdziałów książek,
  • fragmentów książek do 30 stron.
W zależności od stanu zachowania dokumentu bibliotekarz ma prawo odmówić wykonania usługi.
Usługą nie są objęte:
  • książki wydane przed 1945 r.,
  • format strony większy od A4.
Skany można zamawiać:
                                    podając dane:
1.  Artykułu z czasopisma: Autor. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, rok, numer, strony.
2. Artykułu z pracy zbiorowej: Redaktor/Oprac. Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. Numer
                                                inwentarzowy. Zakres stron: tytuł artykułu.
3. Rozdziału / fragmentu książki: Autor. Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. Zakres stron. Numer
                                                    inwentarzowy.
Zamówienie jest realizowane w ciągu 48 godzin (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).