Kserowanie dokumentów

Biblioteka posiada samoobsługowe ksero.

Cena usługi za stronę A4 0,20 zł

Godziny dostępu: poniedziałek - piątek 9.00-18.00

                              czwartek 12.00-18.00, sobota 9.00-15.00

 

Wykonujemy odbitki kserograficzne czarno-białe z materiałów bibliotecznych. Usługą nie są objęte:

  • książki wydane przed 1945 r.,
  • format dokumentu większy od A3

W zależności od stanu zachowania dokumentu bibliotekarz ma prawo odmówić wykonania usługi.

Cena usługi: jednostronnie A4 -  0,20 zł ;   dwustronnie A4  - 0,30 zł

Usługi kserograficzne wykonują pracownicy biblioteki w godzinach jej otwarcia.