Pokaż jeszcze raz | Ukryj

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach

POLECAMY:

 
 Ostatnie dziecko lasu : [jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury] / Richard Louv ; [tł. Anna Rogozińska]. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Relacja, 2014

Richard Louv opowiada, dlaczego ludzie potrzebują kontaktu z bliskim środowiskiem naturalnym, jak pobudza ono kreatywność w umysłach najmłodszych, jak pozwala się im wyciszyć i rozwijać, jak brak tego kontaktu wpływa na zahamowanie procesów poznawczych, emocjonalnych i rozwojowych. Książka stała się przyczynkiem do stworzenia międzynarodowej sieci edukatorów przyrody Children and Nature Network, której celem jest umożliwienie dzieciom wzrastanie w towarzystwie natury bez lęku i ze zrozumieniem, jak ważna jest jej obecność dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Książka zawiera praktyczne pomysły i inspiracje, jak można przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się zespołu deficytu natury. 
 Biopaliwa : proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski, Michał Ryms. - Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2013

Paliwa jako nośnik energii mają istotny wpływ nie tylko na wszystkie dziedziny działalności człowieka, lecz generalnie na dalszą jego egzystencję na Ziemi. Mieszkańcy krajów uprzemysłowionych, zwłaszcza żyjących w dużych aglomeracjach miejskich, są niewolnikami energii. Jej pozyskiwanie, produkcja oraz dystrybucja wiążą się z licznymi problemami technologicznymi, ekonomicznymi, prawnymi i ekologicznymi. Od wielu lat toczy się ogólnoświatowa dyskusja, jak je rozwiązać, aby uniknąć czarnego scenariusza zapaści cywilizacyjnej z końcowym akordem samounicestwienia życia na Ziemi. Autorzy, omawiając biopaliwa w bardzo szerokim kontekście, chcą uświadomić czytelnikom rzeczywistą wagę i znaczenie energii oraz jej nośników, czyli paliw.
Książka polecana studentom kierunków: energetyka, ekoenergetyka, ochrona środowiska, alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem, inżynieria środowiska oraz biotechnologia.

 Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014

Na całym  świecie podejmuje się intensywne próby poprawienia jakości edukacji. Autorzy reform i projektów powołują się na różne dane, przytaczają rozmaite argumenty i w różnoraki sposób uzasadniają pilną potrzebę zmiany zarówno całych systemów oświatowych, jak i pojedynczych szkół. Różnorodne są też cele i przedmiot podejmowanych działań. Wśród elementów, które wymagają zmiany, są według ich inicjatorów programy i metody nauczania, szkolenie nauczycieli i dyrektorów, systemy ewaluacji, infrastruktura, organizacja pracy, teoretyczne podejście do procesu nauczania i uczenia się i wiele innych. Można pokazać całą paletę lepszych i gorszych pomysłów na to, jak poprawić jakość kształcenia. Co łączy wszystkie te inicjatywy? Nauczyciele.


 Iganie wczoraj i dziś : praca zbiorowa / pod red. Rafała Dmowskiego. - Iganie : Stowarzyszenie "Nasze Iganie" ; Siedlce : Archiwum Państwowe, 2014

Niniejsza praca zbiorowa jest uzupełnieniem dwóch innych książek. Obecny tom jest pierwszą w historiografii publikacją, której autorzy pokusili się o wieloaspektowe przedstawienie dziejów Igań, od pradziejów po dzień dzisiejszy. Autorzy tekstów prezentowanych w książce przybliżyli zarówno przeszłość jak i współczesność Igań. Omówiono historię miejscowości, od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Ukazano ciekawostki związane z budową i funkcjonowaniem kolei Warszwsko-Terespolskiej. Książkę ilustrują specjalnie dobrane zdjęcia i skany: książek, obrazów, pocztówek, fotografii, pochodzące ze zbiorów osób prywatnych i instytucji.