Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach

POLECAMY:


Crème de la Kreml : 172 opowieści o Rosji / Wacław Radziwinowicz. - Warszawa : Agora S.A., 2016

Czytając tę książkę zrozumiesz, dlaczego Rosja jest jedynym krajem na świecie, który nigdy nie palił kotów na stosach za „diabelstwo", i w którym przejeżdża się na czerwonym świetle, a na zielonym stoi. No i jedynym, w którym duchowni święcą wodę w wodociągach, zaś Gerard Depardieu jest w stanie przejść na abstynencję. Przynajmniej czasowo.

Wacław Radziwinowicz, wydalony niedawno z Rosji wieloletni korespondent „Gazety Wyborczej", opisuje współczesnych Rosjan z talentem i wnikliwością. Opisuje też jednak państwo, którego się boimy, bo nie szuka przepadających bez wieści samotnych ludzi i nazywa ich "przebiśniegami" - od topniejącego śniegu, spod którego wiosną wyłaniają się ich ciała. I maluje świat, w którym przeglądają się także nasze własne, polskie szaleństwa i obsesje - choćby wówczas, gdy czytamy, jak to rosyjski senator odkrywa, że w słynnym moskiewskim Teatrze na Tagance „w spektaklach propaguje się przemoc, homoseksualizm, samobójstwo" w sztuce, która nawet jeszcze nie powstała.

źródło opisu: http://www.empik.com/creme-de-la-kreml-radziwinowicz-waclaw,p1120890920,ksiazka-p?gclid=CP2SssymrswCFUQGcwodjGsK_g&gclsrc=aw.ds

Wypalanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością / Małgorzata Sekułowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2013

Ocena satysfakcji z życia wiąże się z poznawczą analizą wydarzeń z przeszłości. Jest bilansem dobrych i złych sytuacji, które zdarzyły się w życiu człowieka. Powstaje wówczas ogólna ocena dotychczasowych przeżyć - bardziej pozytywna lub bardziej negatywna, w zależności od tego, jakie wydarzenia przeważyły. Satysfakcja z życia w sytuacji rodziców dzieci z niepełnosprawnością ma niebagatelne znaczenie, z jednej strony dla umiejętności adaptacyjnych, z drugiej - dla ryzyka wypalenia się sił rodzicielskich (fragm. książki, s. 165).

źródło opisu: http://www.dsw.edu.pl/wydawnictwo/oferta-wydawnictwa/ksiazki/wypalanie-sie-sil-rodzicow-dzieci-z-niepelnosprawnoscia/


Twórczość pedagogiczna nauczycieli w kontekście systemowym : źródła, koncepcja i identyfikacje / Marzenna Magda-Adamowicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015

Monografii tej przyświeca przede wszystkim cel teoretyczny, gdyż studiując wiedzę z obranych dziedzin, tworzę autorską koncepcję twórczości pedagogicznej nauczycieli. Dzięki temu racjonalnie i skutecznie rozwijam teorię naukową, stanowiącą podstawę praktycznego działania. Cel społeczny monografii wypływa z wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych współczesności, które domagają się osób refleksyjnych, krytycznych, a nawet twórczych. Niniejsza rozprawa zawiera pięć rozdziałów, poprzedzonych wstępem i zakończonych podsumowaniem oraz literaturą cytowaną. [...]

źródło opisu: http://www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/4320/tworczosc_pedagogiczna_na.html

 

Wzory kultury ciała młodzieży gimnazjalnej : projekt zmian dla pedagogiki / Marta Małecka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2014

Autorka podkreśla wartość wzorów kultury ciała dla pedagogiki, a mając do wyboru wiele perspektyw teoretycznych, które erudycyjnie przytacza w części teoretycznej, podejmuje decyzję o wyborze jednej, bodaj najbardziej nośnej poznawczo i przydatnej do jej własnych badań. Ową podstawę stanowią typy kultury somatycznej Floriana Znanieckiego ... (...)

W dyskusji, która w sposób oczywisty pojawia się zawsze tam, gdzie Autor nie stawia kropki nad „i" i jakże słusznie, powinni wziąć zatem udział wszyscy Ci Pedagodzy zatroskani o rozwój młodych ludzi w kulturze, jej wzorach, często deformowanych w wyniku agresywnej inwazji mediów oraz bardziej oddalających widzów od wartości.

źródło opisu: http://kpsw.edu.pl/aktualnosci/wzory-kultury-ciala-mlodziezy-gimnazjalnej-projekt-zmian-dla-pedagogiki

 


Autyzm : przełom w podejściu : program Son-Rise. który pomógł rodzinom na całym świecie / Raun K. Kaufman ; [przeł. Kinga Składanowska]. - Białystok : Vivante, 2016

Dzięki programowi Son-Rise, rewolucyjnej metodzie stworzonej przez rodziców Kaufmana. Jego historia została opowiedziana w bestsellerowej książce Przebudzenie naszego syna i poruszającym filmie telewizyjnym Son-Rise: a Miracle of Love. W niniejszej książce Raun, opierając się na swoim doświadczeniu, a także przypadkach rodzin, którym pomógł wyprowadzić dzieci z autyzmu, przedstawia zasady programu, który pomógł mu i tysiącom innych osób.

źródło opisu: http://www.gwp.pl/15099,autyzm-przelom-w-podejsciu-program-son-rise-ktory-pomogl-rodzinom-na-calym-swiecie.html