Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach

POLECAMY:

 Wprowadzenie do Sandplay  Therapy - Terapia w Piaskownicy / [red.] Linde von Keyserlingk, Agata Giza-Zwierzchowska ; [przekł. Magdalena Jałowiec-Sawicka et al.]. - Szczecin : Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS" : Stowarzyszenie Pracownia Psychoedukacji, [2013]

 

The Sandplay Therapy - termin tłumaczony w Polsce jako Terapia
w Piaskownicy, jest dziś uznaną techniką pracy z materiałem nieświadomym. Książka pod red. Linde von Kayserlingk - światowej sławy terapeutki - po raz pierwszy przybliża polskiemu czytelnikowi publikacje o terapii Sandplay. Ich autorami są zarówno doświadczeni terapeuci szkoleniowi, jak i terapeuci rozpoczynający pracę w piaskownicy. Tematyka ujęta w książce obejmuje zagadnienia teoretyczne i kliniczne. Czytelnik może zapoznać się z podstawami Terapii w Piaskownicy, sposobem budowania kontaktu z pacjentem, symboliką treści sesji, a także opisami przypadków klinicznych czy specyfiką terapii dzieci i młodzieży. Pozwala w bezpieczny i ustrukturowany sposób pracować z głębokim materiałem symbolicznym.

 

 Logodydaktyka: droga rozwoju / Iwona Majewska-Opiełka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014

Logodydaktyka to autorska koncepcja Iwony Majewskiej-Opiełki, zajmująca się całościowo wspieraniem rozwoju człowieka, a przez to także firm. To propozycja do ludzi odczuwających potrzebę zmian w życiu, ale także dla tych, którzy po prostu chcą czegoś więcej niż to, co już osiągnęli. Opiera się na właściwie rozumianej skuteczności działania i stałym rozwoju. Posługując się wieloma specjalnie dobranymi zadaniami, ćwiczeniami i szkoleniami, pozwala nadać życiu własny sens (logos) oraz działać na podstawie wizji i misji. Główne metody logodydaktyki to szkolenia, trening osobisty jeden na jeden, coaching, mentoring, konsultacje i indywidualna praca z zadaniami.

Książka zawiera następujące  rozdziały:
- Odpowiedzialność w ujęciu teoretycznym i jej pedagogiczne implikacje,
- Poczucie odpowiedzialności a niepełnosprawność człowieka,
- Poczucie odpowiedzialności młodzieży w badaniach własnych,
- Odpowiedzialność, jej rozumienie i poczucie w świetle wyników badań własnych
- Wybrane czynniki osobowościowe i ich znaczenie w kształtowaniu się poczucia odpowiedzialności młodzieży,
- Wspólne i swoiste czynniki psychospołeczne mające związek z poczuciem odpowiedzialności młodzieży słyszącej i z uszkodzonym narządem słuchu,
- Zadania wychowania do odpowiedzialności

 

„Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju" to książka, która dokładnie definiuje, czym jest, a czym nie jest zaburzenie autystyczne. Autor, opierając się na najnowszych klasyfikacjach zaburzeń, doniesieniach z literatury przedmiotu oraz własnych badaniach, charakteryzuje autyzm, różnicując go od innych deficytów rozwoju oraz takich zaburzeń, jak zespół Aspergera, Retta czy zespół Krzywego Chromosomu X. Dzięki zawartym w książce opisom cech autyzmu oraz zaproponowanej przez autora Skali Oceny Zaburzeń Autystycznych możliwa jest właściwa diagnoza tego zaburzenia oraz zaplanowanie potrzebnej danemu dziecku terapii. Warte podkreślenia jest także podejście prezentowane przez Jacka Błeszyńskiego, który postuluje głęboko humanistyczne rozumienie autyzmu, będące jednocześnie rozumieniem człowieka i podkreśleniem jego potencjału.