Publikacje pracowników Biblioteki Pedagogicznej

 Lp.    NAZWISKO I  IMIĘ   WYKAZ PUBLIKACJI - KSIĄŻKI, ARTYKUŁY, ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE 
1. Dr Marzena Kowalczuk

"I ty spomnisz wnuku" / Marzena Kowalczuk // Tygodnik Siedlecki. - 2001, nr 28

"Poeci o poetach" : zestawienie bibliograficzne. Cz. 1 / Marzena Kowalczuk // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 6, s. 12-13

"Poeci o poetach" : zestawienie bibliograficzne. Cz. 2 / Marzena Kowalczuk // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 9, s. 25-27

50 lat Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach 1952-2002 : praca zbiorowa / pod red. Marzeny Kowalczuk. - Siedlce : Biblioteka Pedagogiczna, 2002

Biblioteki oświatowe wobec edukacji regionalnej dzieci, młodzieży i dorosłych na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach / Marzena Kowalczuk // W: Historia i Kultura regionalna w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych w Siedlcach / pod red. Mirosławy Bednarzak-Libery. - Siedlce, 2007. - S. 133-138

Biblioteki pedagogiczne w nowej rzeczywistości / Marzena Kowalczuk // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 2, s. 6-8

Biblioteki Podlasia w okresie transformacji / Marzena Kowalczuk // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2002, nr 2, s. 28-37

Biblioteki publiczne na Podlasiu w XVIII-XX / Marzena Kowalczuk. - Siedlce : Stowarzyszenie TutajTeraz, 2008

Błysnąłeś jako gwiazda, jak iskierkaś zginął : projekt uroczystości szkolnej w rocznicę Powstania Kościuszkowskiego / Marzena Kowalczuk // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 2, s. 32-35

Cała Polska czyta dzieciom - kilka refleksji o głośnym czytaniu / Marzena Kowalczuk // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 3, s. 9-10

Czytajmy dzieciom książki / Marzena Kowalczuk // Doradca. - 2002, nr 29, s. 22-23

Działalność bibliotek publicznych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie bibliotek siedleckich / Marzena Kowalczuk // Studia Podlaskie. - 2003, z. 11, s. 123-129

Informator Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach i jej Filii / Marzena Kowalczuk. - Siedlce : WOM, 1997

Jubileuszowe refleksje / Marzena Kowalczuk // Nasze Mazowsze. 2002, nr 9, s. 18-20

Klasy autorskie / Danuta Nakoneczna. - Rec. Marzena Kowalczuk // Promyk. - 1993, nr 33, s. 38-39

Książęta i królowie polscy w poezji : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Marzena Kowalczuk // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 1, s. 31

Na Podlasiu / Marzena Kowalczuk // Nasze Mazowsze. - 2000, nr 8, 21-22

Obchody roku Reymontowskiego na Podlasiu / Marzena Kowalczuk // Nasze Mazowsze. - 2000, nr 8, s. 21-22

Powszechna Wideoteka Edukacyjna w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach / Marzena Kowalczuk // Doradca. - 1998, nr 12, s. 33-34

Prymuska? Pionierka? / Marzena Kowalczuk ; rozm przepr. Aneta Abramowicz // Kultura Siedlecka. - 2009, nr 4, s. 6

Publiczne biblioteki żydowskie / Marzena Kowalczuk // W: Żydzi na Podlasiu / pod red. Zofii Chyry-Rolicz, Renaty Tarasiuk, Edwarda Kopówki. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010. - S. 210-228

Regionalia w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach i filii : bibliografia / wybór, oprac. i red. Marzena Kowalczuk, Wanda Golec. - Siedlce : Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej, 2013

Stan bibliotek szkolnych regionu siedleckiego w latach 2003-2007 : wyniki badań ankietowych / Marzena Kowalczuk // Szkice Podlaskie. - 2009/2010, z. 17/18, s. 251-290

Wybitni Polacy w poezji : zestawienie bibliograficzne w wyborze : materiał pomocniczy dla nauczycieli poszukujących wierszy o sławnych Polakach / Marzena Kowalczuk // Biblioteka w Szkole. - 1993, nr 6, s. 21-22

Zarys dziejów bibliotek siedleckich na przestrzeni wieków / Marzena Kowalczuk // W: V wieków dziejów Siedlec / pod red. nauk. Dariusza Grzegorczyka i Piotra Matusaka. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UP-H, 2001. - S. 405-420

2. Katarzyna Czarnocka-Pasztor

Etyka zawodu nauczyciela : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1978 - 2003 /     Katarzyna Czarnocka // Doradca. - 2002, nr 36, s. 25-30

Gimnazjum jako środowisko wychowawcze oraz etap życia i kształcenia młodego człowieka : zestawienie bibliograficzne / Katarzyna Czarnocka-Pasztor // Meritum. - 2007, nr 1, s. 60-62

Kompetencje na ścieżce... / Katarzyna Czarnocka-Pasztor // Meritum. - 2008, nr 2, s. 37-39

Systemy edukacyjne w wybranych krajach Europy i świata [Online] / Katarzyna Czarnocka- Pasztor / http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest6-n.pdf

3. Wanda Golec

50 lat Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach 1952-2002 : praca zbiorowa / pod red. Wandy Golec. - Siedlce : Biblioteka Pedagogiczna 2002

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2001 nt. „Awans zawodowy nauczyciela" / Wanda Golec // Doradca. - 2001, nr 26, s. 37-39

Czytelnictwo nauczycieli / Wanda Golec // Doradca. - 2002, nr 28, s. 12-13

Działalność oświatowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Siedlcach w latach 1975-1996 : praca magisterska / Wanda Golec ; praca napisana pod kier. Romany Żarek. - Siedlce : Wanda Golec, 1997

Etyka zawodu nauczyciela : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1978 - 2003 / Wanda Golec, Antoni Woźnica // Doradca. - 2002, nr 36, s. 25-30

Jan Paweł II a wielokulturowość : bibliografia /Wanda Golec // W: Idąc na cały świat / red. Edward Jarmoch. - Drohiczyn : Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe : Kuria Diecezjalna, 2013. - S. 483-487

Kolekcja historyczna w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach - zasoby sprzed 1945 r. / Wanda Golec, Maria Wodzyńska ; Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach // W: Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych / pod redakcją naukową Agnieszki Fludy-Krokos, Beaty Janik. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015. - S. 131-140

Nauczyciel a agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Wanda Golec // Doradca. - 2005, nr 43, s. 53-54

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej / Wanda Golec // Dydaktyczne Puzzle. - 2010, nr 6, s. 7-10

Problemy profilaktyki w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach / Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska // Doradca. - 2003, nr 35, s. 13-27

Publikacje nauczycieli regionu siedleckiego : bibliografia adnotowana w wyborze za lata 1991-2003 / wybór, oprac. i red. Wanda Golec, Jolanta Stempień. - Siedlce : Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej, 2005

Regionalia w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach i filii : bibliografia / wybór, oprac. i red. Marzena Kowalczuk, Wanda Golec ; Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach. - Siedlce : Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej, 2013

Rodzina i szkoła w procesie polskiej transformacji systemowej / Wanda Golec // Doradca. - 2005, nr 46, s. 23-28

Rozwój osobowy a system wartości : zestawienie bibliograficzne / Wanda Golec // W: Rozwój osobowy a system wartości ucznia / Praca zbiorowa pod redakcją naukową Mirosława Dyrdy i Andrzeja W. Świderskiego. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2010 - S. 178-191

Szkolne poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Zestawienie bibliograficzne / Wanda Golec, Antoni Woźnica // W: Rozwój osobowy a system wartości ucznia : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Mirosława Dyrdy i Andrzeja W. Świderskiego. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2010 - S. 192-200

Teksty kultury w oddziaływaniu na ucznia : zestawienie bibliograficzne / Wanda Golec // Doradca. - 2005, nr 47, s. 67-70

Teksty kultury w oddziaływaniu na ucznia : zestawienie bibliograficzne / Wanda Golec // W: Od tekstu literatury do tekstu kultury / red. nauk. Sławomir Sobieraj, Andrzej Świderski. - Siedlce : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział : Akademia Podlaska Instytut Filologii Polskiej, 2007. - S. 207-216

Wielokulturowość : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Wanda Golec // W: Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość / pod red. nauk. Jana Dąbrowskiego, Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2008. - S. [385]-393

Zestawienie bibliograficzne w wyborze nt. Ocenianie i egzaminowanie  / Wanda Golec, Anna Korzeniewska // Meritum. - 2006/2007, nr 3/4, s. 77-78

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1986-2001 nt. „Metoda projektów" / Wanda Golec, Antoni Woźnica // Doradca. - 2002, nr 29, s. 56-58

4. Hanna Krasuska-Terka

50 lat Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach  / Hanna Krasuska-Terka // Doradca. - 2002, nr 31, s. 31

Film w edukacji dzieci i młodzieży : materiały pomocnicze dla nauczycieli i wychowawców / Małgorzata Percińska, Hanna Krasuska-Terka. - Siedlce : Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej, 2009

Film w nauczaniu i wychowaniu : materiały pomocnicze dla nauczycieli / Hanna Krasuska-Terka, Małgorzata Percińska. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2004

Konkurs rozstrzygnięty "Książka, którą zapamiętam" [Online] / Hanna Krasuska-Terka, Małgorzata Percińska // http://e-pedagogiczna.edu.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=245&id_news=59

Konkurs rozstrzygnięty! / Hanna Krasuska-Terka, Małgorzata Percińska // Doradca. - 2003, nr 35, s. 46-47

Książka dla nauczyciela / Hanna Krasuska-Terka, Małgorzata Percińska // Kultura. - 2009, nr 10, s. 10

Minął rok pracy z systemem PROLIB w w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach [Online] / Hanna Krasuska-Terka, Małgorzata Percińska // http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/dzialalnoscbib/opac_siedlce2.pdf

Sprawozdanie z konferencji "Problemy dzieci ryzyka dysleksji" i "Problemy uczniów z dysleksją rozwojową" / Hanna Krasuska-Terka, Jolanta Osińska-Kurek // Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego. Polskie Towarzystwo Dysleksji. - 2004, nr 27, s. 191-192

Uwolnij książkę od kurzu! / Hanna Krasuska-Terka, Małgorzata Percińska // Tygodnik Siedlecki. - 2008, nr 23 (1355), s. VII

Uwolnij książkę od zapomnienia! / Hanna Krasuska-Terka, Małgorzata Percińska // Gazeta Siedlecka. - 2008, nr 12(57), s. 11

Wolność książek jest równa wszystkim skarbom świata / Hanna Krasuska-Terka, Małgorzata Percińska // Gazeta Siedlecka. - 2010, nr 16 (114), s. 8

Zintegrowany system zarządzania biblioteką PROLIB w Bibliotece Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach [Online] / Hanna Krasuska-Terka, Małgorzata Percińska // http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/referaty/ped18.pdf

Żeby dobre filmy dzieci oglądały / Hanna Krasuska-Terka, Małgorzata Percińska // Tygodnik Siedlecki. - 2010, nr 20 (1456), s. 13

5. Anna Mirońska

Biblioteka cyfrowa wymogiem naszych czasów / Anna Mirońska // Siedlecki Nieregularnik Literacki. - 2008, nr 2/10, s. 10

Dlaczego? lubię/nie lubię czytać / Anna Mirońska // Meritum. - 2008, nr 2, s. 68-70

Po konferencji" czy ciąg dalszy nastąpi? / Anna Mirońska // Kurier Siedlecki. - 2008, nr 04/50, s. 20

6. Jolanta Osińska-Kurek

Biblioteka Pedagogiczna... zaprasza / Jolanta Osińska-Kurek // Tygodnik Siedlecki. - 2003, nr 15, s. 21  

Dziecko nadpobudliwe : zestawienie bibliograficzne za lata 1993-2004 / Jolanta Osińska-Kurek // Doradca. - 2004, nr 42, s. 47-50

Ekologia i ochrona środowiska - wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach [Online] / oprac. Jolanta Osińska-Kurek // http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest58.pdf

Nowa Matura z języka polskiego : materiał powarsztatowy / Jolanta Osińska-Kurek, Małgorzata Percińska // Doradca. - 2004, nr 38, s. 32-38

Sprawozdanie z konferencji "Problemy dzieci ryzyka dysleksji" i "Problemy uczniów z dysleksją rozwojową" / Jolanta Osińska-Kurek, Hanna Krasuska-Terka // Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego. Polskie Towarzystwo Dysleksji. - 2004, nr 27, s. 191-192

7. Małgorzata Percińska

Biblioteka pedagogiczna wspomaga placówki oświatowe w Siedlcach [Online] / Małgorzata Percińska // http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2366:biblioteka-pedagogiczna-wspomaga-placwki-owiatowe-w-siedlcach&id=216:materiay-ze-spotkania-sore-uczy-si-rola-wspomagania-na-etapie-wdroenia-i-podsumowania-rpw-13-15-marca-warszawa&Itemid=1017

Film w Bibliotece / Małgorzata Percińska // Gazeta Siedlecka. - 2008, 25 (70), s. 11

Film w Bibliotece / Małgorzata Percińska // Kultura. - 2008, 7 (9), s. 10

Film w edukacji dzieci i młodzieży : materiały pomocnicze dla nauczycieli i wychowawców / Małgorzata Percińska, Hanna Krasuska-Terka. - Siedlce : Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej, 2009

Film w nauczaniu i wychowaniu : materiały pomocnicze dla nauczycieli / Małgorzata Percińska, Hanna Krasuska-Terka. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2004

Konkurs rozstrzygnięty "Książka, którą zapamiętam" [Online] / Małgorzata Percińska, Hanna Krasuska-Terka // http://e-pedagogiczna.edu.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=245&id_news=59

Konkurs rozstrzygnięty! / Małgorzata Percińska, Hanna Krasuska-Terka // Doradca. - 2003, nr 35, s. 46-47

Książka dla nauczyciela / Małgorzata Percińska, Hanna Krasuska-Terka // Kultura. - 2009, nr 10, s. 10

Książka mówiona w bibliotece / Małgorzata Percińska, Hanna Krasusska-Terka // Kultura. - 2008, nr 5(7), s. 8

Minął rok pracy z systemem PROLIB w w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach [Online] / Małgorzata Percińska, Hanna Krasuska-Terka // http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/dzialalnoscbib/opac_siedlce2.pdf

Nowa Matura z języka polskiego : materiał powarsztatowy / Małgorzata Percińska, Jolanta Osińska-Kurek // Doradca. - 2004, nr 38, s. 32-38

Nowa siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach / Małgorzata Percińska. // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 11, s. 35-36

Program zajęć edukacyjnych dla dzieci 6-letnich "Moje spotkanie z książką" [Online] / Małgorzata Percińska, Małgorzata Suchożebrska // http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/dzialalnoscedu/met3.pdf

Skomputeryzowany katalog biblioteki przyjazny użytkownikowi / Małgorzata Percińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 9, s. 10-11 

Uwolnij książkę od kurzu! / Małgorzata Percińska, Hanna Krasuska-Terka // Tygodnik Siedlecki. - 2008, nr 23 (1355), s. VII

Uwolnij książkę od zapomnienia! / Małgorzata Percińska, Hanna Krasuska-Terka // Gazeta Siedlecka. - 2008, nr 12 (57), s. 11

Wizualizacja zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach [Online] / Małgorzata Percińska //   http://e-pedagogiczna.edu.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=1&id_news=1023

Wolność książek jest równa wszystkim skarbom świata / Małgorzata Percińska, Hanna Krasuska-Terka // Gazeta Siedlecka. - 2010, nr 16 (114), s. 8  

Zagrożenie współczesnego człowieka : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994 - 2004 / Małgorzata Percińska // Doradca. - 2004, nr 41, s. 12-25

Zintegrowany system zarządzania biblioteką PROLIB w Bibliotece Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach [Online] / Małgorzata Percińska, Hanna Krasuska-Terka // http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/referaty/ped18.pdf

Żeby dobre filmy dzieci oglądały / Małgorzata Percińska, Hanna Krasuska-Terka // Tygodnik Siedlecki. - 2010, nr 20 (1456), s. 13 

8. Dorota Salamon

"Po konferencji" czy ciąg dalszy nastąpi? / Dorota Salamon // Kurier Siedlecki. - 2008, nr 04/50, s. 20

Biblioteka cyfrowa wymogiem naszych czasów / Dorota Salamon // Siedlecki Nieregularnik Literacki. - 2008, nr 2/10, s. 10

Biblioteka jako centrum multimedialne / Dorota Salamon // Meritum. - 2008, nr 2, s. 63-64

Jakość pracy szkoły : zestawienie bibliograficzne / Dorota Salamon // Meritum. - 2006, nr 2, s. 78-82

Zestawienie bibliograficzne pt. "Jakość pracy szkoły" / Dorota Salamon // Meritum. - 2006, nr 2, s. 78-82

9. Anna Stefaniak

"Galeria dziecięcej twórczości" / Anna Stefaniak // Gazeta Siedlecka. - 2009, nr 1, s. 14

"Galeria w bibliotece" / Anna Stefaniak // Kultura Siedlecka. - 2008, nr 8 (10), s. 10

"Lęk jako zjawisko społeczne i psychologiczne: bibliografia w wyborze za lata 1977-2012 ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach / Anna Stefaniak // Nowa Szkoła. - 2012, nr 5, s. 51-58

"Poradnictwo zawodowe" : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1979-2003 [Online] /Anna Stefaniak / http: //www.scdidn.siedlce.net/html/doradca9.htm

"Regionalia w bibliotece" / Anna Stefaniak // Kultura Siedlecka. - 2008, nr 3 (5), s. 8

Czytelnia biblioteczna / Anna Stefaniak // Kultura Siedlecka. - 2009, nr 3(13), s. 8

Dyscyplina w szkole : (zestawienie bibliograficzne za lata 1976-2008, wybór) / Anna Stefaniak // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 60-61

Galeria w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach" [Online] / Anna Stefaniak / http://e-pedagogiczna.edu.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=247&id_news=78

Lęk jako zjawisko społeczne i psychologiczne : bibliografia w wyborze za lata 1977-2012 ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach / Anna Stefaniak // Nowa Szkoła. - 2012, nr 5, s. 51-58

Systemy edukacyjne w wybranych krajach Europy i świata [Online] / Anna Stefaniak  / http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest-6-n.pdf

Twórczość dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1954-2007 [Online] /  Anna Stefaniak / http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest200.pdf

Wpływ telewizji i gier komputerowych na rozwój dzieci i młodzieży : (bibliografia w wyborze) / Anna Stefaniak // Nowa Szkoła. - 2014, nr 2, s. 56-60

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 pt. "Wychowanie do wartości, autorytety w wychowaniu, odpowiedzialność w wychowaniu" / Anna Stefaniak // Meritum. - 2008, nr 1, s. 58-66  

10. Jolanta Stempień

"Czy miła obsługa wystarczy?" - Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach w opinii czytelników / Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska // Doradca. -2003, nr 34, s. 6-7

Charakterystyka Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach / Jolanta Stempień // Doradca. - 1998, nr 12, s. 32-33

Problemy profilaktyki w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach / Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska // Doradca. - 2003, nr 35, s. 13-27

Publikacje nauczycieli regionu siedleckiego : bibliografia adnotowana w wyborze za lata 1991-2003 / wybór, oprac. i red. Jolanta Stempień. - Siedlce : Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej, 2005

Rodzina i szkoła w procesie polskiej transformacji systemowej / Jolanta Stempień // Doradca. - 2005, nr 46, s. 23-28

Unia Europejska : zestawienie bibliograficzne [Online] / Jolanta Stempień http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest44.pdf

Wdrożenie modułu wypożyczalni systemu komputerowego PROLIB w Bibliotece Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach [Online] / Jolanta Stempień // http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/dzialalnoscbib/oprac_siedlce3.pdf

 11. Małgorzata Suchożebrska

Program zajęć edukacyjnych dla dzieci 6-letnich "Moje spotkanie z książką" [Online] / Małgorzata Suchożebrska, Małgorzata Percińska // http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/dzialalnoscedu/met3.pdf

Uroczystości szkolne : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2004 / Małgorzata Suchożebrska // Doradca. - 2004, nr 40, s. 44-49

12. Maria Wodzyńska

"Czy miła obsługa wystarczy?" - Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach w opinii czytelników / Maria Wodzyńska, Jolanta Stempień // Doradca. - 2003, nr 34, s. 6-7

Kolekcja historyczna w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach - zasoby sprzed 1945 r. / Wanda Golec, Maria Wodzyńska ; Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach // W: Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych / pod redakcją naukową Agnieszki Fludy-Krokos, Beaty Janik. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015. - S. 131-140

Problemy profilaktyki w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach / Maria Wodzyńska, Jolanta Stempień // Doradca. - 2003, nr 35, s. 13-27

Święto biblioteki / Maria Wodzyńska // Nasze Mazowsze. - 2002, nr 9, s. 21

13. Antoni Woźnica

Bibliografia w wyborze za lata 1977-2001 nt. "Motywowanie ucznia do nauki" / Antoni Woźnica // Doradca. - 2002, nr 29, s. 55-56

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2001 nt. "Szkolnictwo ponadgimnazjalne" / Antoni Woźnica // Doradca. - 2001, nr 26, s. 40-41

Cyprian Kamil Norwid : zestawienie bibliograficzne w wyborze : wydawnictwa ciągłe / Antoni Woźnica // Doradca. - 2001, nr 25, s. 55-60

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dziecko dyslektyczne, dziecko zdolne : zestawienie bibliograficzne / Antoni Woźnica // Meritum. - 2006, nr 1, s. 41-46

Etyka zawodu nauczyciela : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1978 - 2003 / Antoni Woźnica, Wanda Golec // Doradca. - 2002, nr 36, s. 25-30

Fotografia element edukacji (zestawienie bibliograficzne za lata 1976-2009, wybór) / Antoni Woźnica // Biologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 36-37

Grywalizacja : zestawienie bibliograficzne za lata 2009-2017 / Antoni Woźnica // Poradnik Bibliotekarza. - 2018, nr 4, s. 39-40

Grzegorz Kasdepke autor popularnych książek dla dzieci i młodzieży, laureat wielu nagród i wyróżnień : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2014 / Antoni Woźnica // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 43-45 

Miejsca kultu - Sanktuaria : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2009 / Antoni Woźnica // Drohiczyński Przegląd Naukowy. - 2010, nr 2, s. 289-292

Szkolne poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Zestawienie bibliograficzne / Antoni Woźnica, Wanda Golec // W : Rozwój osobowy a system wartości ucznia : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Mirosława Dyrdy i Andrzeja W. Świderskiego. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2010 - S. 192-200

Wanda Chotomska : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1957-2015 / Antoni Woźnica // Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 4, s. 39-40

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1986-2001 nt. "Metoda projektów" / Antoni Woźnica // Doradca. - 2002, nr 29, s. 56-58

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 na temat: Czytelnictwo / Antoni Woźnica // Meritum. - 2008, nr 2, s. 85-86

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2005 na temat: edukacja regionalna / Antoni Woźnica // W: Historia i kultura regionalna w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych w Siedlcach / pod. red. Mirosławy Bednarzak-Libery. - Siedlce : Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli : Instytut Historii Akademii Podlaskiej. Zakład Metodologii i Dydaktyki, 2007. - S. [313]-324