Książki

Biblioteka Pedagogiczna wzbogaca księgozbiór zgodnie z potrzebami wszystkich swoich czytelników.

Księgozbiór zawiera literaturę:

 • z pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych
 • z zakresu metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów
 • scenariusze lekcji, materiały repertuarowe dla szkół
 • upowszechniające reformę oświaty
 • lektury szkolne
 • dla uczniów przygotowujących się do egzaminów
 • naukowe i popularnonaukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy
 • literaturę piękną
 • książki dla dzieci i młodzieży
 • wydawnictwa ogólnoinformacyjne
 • w językach obcych
 
Oprac. Małgorzata Suchożebrska