Czasopisma

Prenumerata czasopism na 2018 r.

1. Biblioteka w Szkole

2. Bibliotekarz

3. Biblioterapeuta

4. Biologia w Szkole

5. Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja

6. Charaktery

7. Chemia w Szkole

8. Chowanna

9. Dyrektor Szkoły

10. Echo Katolickie

11. Edukacja - Studia Badania Innowacje

12. Edukacja i Dialog

13. Edukacja Wczesnoszkolna

14. Eko i My : poradnik ekologiczny

15. Fizyka w Szkole

16. Forum Logopedy

17. Gazeta Wyborcza - wersja online

18. Geografia w Szkole

19. Głos Nauczycielski

20. Głos Pedagogiczny

21. Guliwer

22. Język Niemiecki : nauczaj lepiej

23. Język Polski

24. Język Polski w Gimnazjum

25. Język Polski w Szkole Podstawowej

26. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

27. Kultura i Edukacja

28. Kwartalnik Edukacyjny

29. Kwartalnik Pedagogiczny

30. Monitor Dyrektora Przedszkola

31. Monitor Dyrektora Szkoły

32. Nauczyciel i Szkoła

33. Niepełnosprawność i Rehabilitacja

34. Nowa Szkoła

35. Polityka Społeczna

36. Polonistyka

37. Poradnik Bibliotekarza

38. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

39. Przegląd Biblioteczny

40. Przyroda Polska

41. Psychologia w Szkole

42. Remedium

43. Rocznik Pedagogiczny

44. Ruch Pedagogiczny

45. Szkoła Specjalna

46. Świetlica w Szkole

47. Tygodnik Siedlecki

48. Wiadomości Historyczne

49. Wprost

50. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

51. Wychowanie Fizyczne w Szkole

52. Wychowanie na co Dzień

53. Wychowanie w Przedszkolu

54. Wychowawca

55. Zagadnienie Informacji Naukowej

56. Życie Siedleckie

57. Życie Szkoły

Aby sprawdzić zasób czasopism w bibliotece, należy w katalogu OPAC wybrać wydawnictwa ciągłe, wpisać tytuł czasopisma, otworzyć jego opis bibliograficzny. Na dole ekranu pojawi się zasób danego czasopisma.