Czasopisma

Prenumerata czasopism na 2015 r.

1. Biblioteka w Szkole

2. Bibliotekarz

3. Biblioterapeuta

4. Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja

5. Charaktery

6. Chowanna

7. Co Słychać w Mińsku i na Mazowszu Wschodnim

8. Doradca Dyrektora Przedszkola

9. Doradca Dyrektora Szkoły

10. Doradca Nauczyciela Przedszkola

11. Dyrektor Szkoły

12. Echo Katolickie

13. Edukacja - Studia Badania Innowacje

14. Edukacja i Dialog

15. Forum Logopedy

16. Gazeta Wyborcza - wersja elektroniczna

17. Głos Pedagogiczny

18. Język Niemiecki : nauczaj lepiej

19. Język Polski

20. Język Polski w Gimnazjum

21. Język Polski w Liceum

22. Język Polski w Szkole kl. IV-VI

23. Kultura i Edukacja

24. Kwartalnik Edukacyjny

25. Kwartalnik Pedagogiczny

26. Nauczanie Początkowe-Kształcenie Zintegrowane

27. Nauczyciel i Szkoła

28. Nowa Szkoła

29. Podlaski Kwartalnik Kulturalny

30. Polityka Społeczna

31. Polonistyka

32. Poradnik Bibliotekarza

33. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

34. Przegląd Biblioteczny

35. Przyroda Polska

36. Psychologia w Szkole

37. Remedium

38. Rocznik Pedagogiczny

39. Ruch Pedagogiczny

40. Rzeczpospolita

41. Szkoła Specjalna

42. Świetlica w Szkole

43. Twój Głos - Garwolin

44. Tygodnik Siedlecki

45. Wiadomości Historyczne

46. Wprost

47. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

48. Wychowanie na co Dzień

49. Wychowanie w Przedszkolu

50. Wychowawca

51. Zagadnienie Informacji Naukowej

52. Życie Siedleckie

53. Życie Szkoły

Aby sprawdzić zasób czasopism w bibliotece, należy w katalogu OPAC wybrać wydawnictwa ciągłe, wpisać tytuł czasopisma, otworzyć jego opis bibliograficzny. Na dole ekranu pojawi się zasób danego czasopisma.