Czasopisma

Wykaz czasopism zaprenumerowanych i gratisów w 2020 r.  SIEDLCE

1. Biblioteka w Szkole

2. Bibliotekarz

3. Biblioterapeuta

4. Biologia w Szkole

5. *Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

6. Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja

7. Charaktery

8. Chemia w Szkole

9. Chowanna

10. Dyrektor Szkoły

11. Echo Katolickie

12. Edukacja - Studia Badania Innowacje

13. Edukacja i Dialog

14. Edukacja Ustawiczna Dorosłych

15. Edukacja Wczesnoszkolna

16. Eko i My Poradnik Ekologiczny

17. Fizyka w Szkole

18. Forum Logopedy

19. Gazeta Wyborcza - wersja elektroniczna

20. Geografia w Szkole

21. Głos Nauczycielski

22. Głos Pedagogiczny

23. Guliwer - Czasopismo O Książkach Dla Dziecka

24. Inforlex - wersja elektroniczna

25. *Integracja

26. IT Professional

27. Język Polski

28. Język Polski w Szkole Podstawowej

29. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

30. *Języki Obce w Szkole

31. *Kronika Sejmowa

32. Kultura i Edukacja

33. Kwartalnik Edukacyjny

34. Kwartalnik Pedagogiczny

35. Matematyka

36. *Mazowsze : studia regionalne

37. *Mazowsze: serce Polski

38. Monitor Dyrektora Przedszkola

39. Monitor Dyrektora Szkoły

40. *Meritum

41. Nauczyciel i Szkoła

42. Nauczycielka Szkoły Podstawowej - kl. I-III

43. Niebieska Linia

44. Niepełnosprawność i Rehabilitacja

45. Polityka Społeczna

46. Polonistyka

47. Poradnik Bibliotekarza

48. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

49. Przegląd Biblioteczny

50. Przyroda Polska

51. Remedium

52. Rocznik Pedagogiczny

53. *Serwis Informacyjny. Uzależnienia

54. Szkoła Specjalna

55. Świetlica w Szkole

56. *Świat Problemów

57. Tygodnik Siedlecki

58. *W cyfrowej Szkole

59. Wiadomości Historyczne

60. Wprost

61. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

62. Wychowanie Muzyczne

63. Wychowanie na co Dzień

64. Wychowanie w Przedszkolu

65. Wychowawca

66. Zagadnienie Informacji Naukowej

67. Życie Siedleckie

68. Życie Szkoły

         

* czasopisma gratisowe

Aby sprawdzić zasoby czasopism w bibliotece i filach, należy wejść do  katalogu, wpisać tytuł czasopisma, zawęzić wyszukiwanie do Wydawnictw ciągłych. Następnie otworzyć Szczegóły. Po rozwinięciu ekranu pojawią się zasoby danego czasopisma w poszczególnych placówkach.