Czasopisma

WYKAZ GRATISÓW I CZASOPISM ZAPRENUMEROWANYCH NA 2021 ROK W BIBLIOTECE W SIEDLCACH 

1. Biblioteka w Szkole

2. Bibliotekarz

3. Biblioterapeuta

4. Biologia w Szkole

5. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej *

6. Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja

7. Charaktery

8. Chemia w Szkole

9. Chowanna

10. Dyrektor Szkoły

11. Echo Katolickie

12. Edukacja - Studia Badania Innowacje

13. Edukacja i Dialog

14. Edukacja Ustawiczna Dorosłych

15. Edukacja Wczesnoszkolna

16. Fizyka w Szkole

17. Forum Logopedy

18. Gazeta Wyborcza - wersja elektroniczna

19. Geografia w Szkole

20. Głos Nauczycielski

21. Głos Pedagogiczny

22. Guliwer - Czasopismo O Książkach Dla Dziecka

23. Integracja *

24. Integracja sensoryczna

25. IT Profesional

26. Języki Obce w Szkole *

27. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

28. Język Polski w Szkole Podstawowej

29. Kronika Sejmowa *

30. Kultura i Edukacja

31. Kwartalnik Edukacyjny

32. Kwartalnik Pedagogiczny

33. Matematyka

34. Mazowsze : studia regionalne*

35. Mazowsze : serce Polski*

36. Meritum *

37. Monitor Dyrektora Przedszkola

38. Monitor Dyrektora Szkoły

39. Nauczyciel i Szkoła

40. Newsweek Polska

41. Niebieska Linia

42. Niepełnosprawność i Rehabilitacja

43. Polityka Społeczna

44. Polonistyka

45. Poradnik Bibliotekarza

46. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

47. Przegląd Biblioteczny

48. Przyroda Polska

49. Psychologia w Praktyce

50. Remedium

51. Rocznik Pedagogiczny

52. Serwis Informacyjny. Uzależnienia *

53. Szkoła Specjalna

54. Świat Problemów *

55. Świetlica w Szkole

56. Terapia specjalna dzieci i młodzieży

57. Tygodnik Siedlecki

58. W cyfrowej Szkole *

59. Wiadomości Historyczne

60. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

61. Wychowanie Muzyczne

62. Wychowanie na co Dzień

63. Wychowanie w Przedszkolu

64. Wychowawca

65. Zagadnienie Informacji Naukowej

66. Życie Siedleckie

67. Życie Szkoły

 

* czasopisma gratisowe

Aby sprawdzić zasoby czasopism w bibliotece i filach, należy wejść do  katalogu, wpisać tytuł czasopisma, zawęzić wyszukiwanie do Wydawnictw ciągłych. Następnie otworzyć Szczegóły. Po rozwinięciu ekranu pojawią się zasoby danego czasopisma w poszczególnych placówkach.