Pracownia Historii Oświaty

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach przyjmie w darze podręczniki szkolne i programy nauczania wydane do 1970 roku. Jeżeli Państwo macie w swoich zbiorach stare podręczniki, programy lub książki z zakresu historii oświaty nie tylko w Polsce czy regionie, ale również na świecie, możecie je przynieść do biblioteki. Tutaj znajdą swoje miejsce. Naszym celem jest zebranie jak największej liczby materiałów i dokumentów dotyczących przeszłości oświaty. Pracownia historii oświaty tworzona na bazie naszych zbiorów regionalnych ma stać się miejscem dla badaczy, pracowników naukowych i innych osób zainteresowanych sprawami oświaty. Interesują nas także wspomnienia nauczycieli, monografie szkół, kroniki szkolne. Będziemy wdzięczni za przekazane dary. Darczyńcy jeżeli zechcą, mogą zostać wymienieni na naszej internetowej liście dobrodziejów biblioteki.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dyrektorem biblioteki dr Marzeną Kowalczuk - tel. (025) 644-17-16 w. 12, mail: m.kowalczuk@bpsiedlce.pl

 

 
Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Oświaty z 1955 r.
Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Oświaty z 1954 r.
Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Oświaty z 1953 r.
Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Oświaty z 1952 r.
Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Oświaty z 1951 r.
Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Oświaty z 1950 r.
Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Oświaty z 1948 r.
Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Oświaty z 1946 r.
Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Oświaty z 1945 r.
Dzienniki Urzędowe Resortu Oświaty z 1944 r.