2006

12-14 październik 2006 r. - udział w VIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach

Wrzesień 2006 r. - Nowoczesne środki przekazu informacji wyzwaniem dla bibliotekarzy szkolnych - warsztaty przedmiotowo-metodyczne

Maj 2006 r. - rozstrzygnięcie konkursu "Wydajemy własną książkę" - konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

9 maj 2006 r. - Tydzień Biblioteka pod hasłem Nie wiesz - zapytaj w bibliotece. Spotkanie z okazji Święta Bibliotekarzy i Bibliotek zorganizowane przez SBP Oddział w Siedlcach, Bibliotekę Pedagogiczną i Miejską Bibliotekę Publiczną w Siedlcach. Wykład „Wyzwania stojące przed bibliotekarzami polskimi" wygłosił Jan Wołosz z Biblioteki Narodowej.

20 kwiecień 2006 r. - Biblioteka szkolna w dobie multimediów - konferencja przedmiotowo-metodyczna

Marzec 2006 r. - wyjazd edukacyjny do biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Nowym Opolu

23 luty 2006 r. - szkolenie nt. UKD w opracowaniu zbiorów biblioteki - kierunki zmian. Wykład wygłosił dr Adam Stopa