2005

13-16 październik 2005 r. - udział w VII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach - Co nowego w edukacji? wystawa publikacji z zakresu edukacji środowiskowej

Maj 2005 r. - rozstrzygnięcie konkursu "Podróż moich marzeń" - konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

7 kwiecień 2005 r. - Biblioteki pedagogiczne i co dalej? - konferencja przedmiotowo- metodyczna

Luty 2005 r. - Opis formalny i rzeczowy dokumentów audiowizualnych - warsztaty przedmiotowo-metodyczne