2004

10 listopad 2004 r. - wystąpienie pracowników biblioteki H. Krasuskiej-Terki i M. Percińskiej na Ogólnopolskiej Konferencji „Nowy wizerunek biblioteki pedagogicznej: komputeryzacja - komunikacja - współpraca". Temat wystąpienia: Zintegrowany System Zarządzania Bibliotekę PROLIB w Bibliotece Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach

25 listopad 2004 r. - spotkanie problemowe z przedstawicielami Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego pod hasłem "Kompetentny nauczyciel-wychowawca"

28 październik 2004 r. - Praca z czytelnikiem - rutyna czy wyzwanie zawodowe? - konferencja przedmiotowo-metodyczna

6 maj 2004 r. - wyjazd edukacyjny do Biblioteki Narodowej w Warszawie

Maj 2004 r. - rozstrzygnięcie konkursów:  „Wydajemy komiks" - konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz "Plastyczna interpretacja ulubionej książki" - konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

24 kwiecień 2004 r. - IV Targi Książki Edukacyjne w Siedlcach

Kwiecień 2004 r. - wystawa prac Marzanny Chwaszczewskiej studentki III roku Pedagogiki z plastyką Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Marzec - Kwiecień 2004 r. - Akcja - "Podziel się książką"

11 styczeń 2004 r. i 25 marzec 2004 r. - szkoleniowa rada pedagogiczna nt. Jakość w placówce oświatowej