2003

18 grudzień 2003 r. - Bibliografia załącznikowa wg nowej normy - warsztaty metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy

11 listopad 2003 r. - Bibliografia załącznikowa wg nowej normy - warsztaty metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy

6 grudzień 2003 r. -  Nowa matura z języka polskiego - warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych prowadzone przez Panią Ewę Nowel edukatora Wydaw. Pedagogicznego ZNO, autorkę programu do edukacji czytelniczej i medialnej „Partner"

13 listopad 2003 r. - zwiedzanie wystawy grafik Salvadora Dali wykonanych do „Boskiej Komedii" Dantego w Bibliotece Głównej Akademii Podlaskiej w Siedlcach

4 listopad 2003 r. - Problemy dzieci ryzyka dysleksji - konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

4 listopad 2003 r. - Problemy uczniów z dysleksją rozwojową - konferencja dla nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych

Listopad 2003 r. - Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole? spotkanie z psychologiem, prezentacja nowości Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego

Listopad - grudzień 2003 r. - wystawa prac Ewy Wasilewskiej - studentki III roku Pedagogiki z plastyką Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Anny Stefaniak - pracownika biblioteki

1 październik 2003 r. - wyjazd edukacyjny do Lublina. Zwiedzanie Biblioteki Pedagogicznej, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, spacer po Lublinie.

Lipiec - październik 2003 r. - prezentacja fotografii ze zbiorów Pana Tomasza Borkowskiego nauczyciela historii w ZSP nr 3 w Siedlcach

27 kwiecień 2003 r. - Targi Książki Edukacyjne

23 kwiecień 2003 r. - rozstrzygnięcie konkursu „Książka, którą zapamiętam" - konkurs skierowany do młodzieży starszych klas gimnazjum i szkół średnich

Marzec 2003 r. - konkurs „Plastyczna interpretacja ulubionej książki" - konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych

12 marzec 2003 r. - „Dni PWN" warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów

Marzec 2003 r. - rozstrzygnięcie konkursu "Wydajemy własną książkę" - konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Styczeń - czerwiec 2003 r. - prezentacja prac plastycznych Pani Alicji Głuchowskiej