Książka na telefon

Książka na telefon

Usługa skierowana jest do studentów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Siedlec, mających trudności w poruszaniu się, a tym samym dotarciu do biblioteki.

1. Osoby zainteresowane w/w usługą obowiązuje Regulamin Udostępniania Zbiorów w Siedlcach.

2. Czytelnik powinien założyć sobie konto osobiście lub zarejestrować się on-line na stronie Biblioteki.

3. Zamawianie materiałów bibliotecznych odbywa się telefonicznie pod nr tel. 25 63 238 16 lub 25 644 17 16.

4. Biblioteka dostarcza materiały do miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Dostarczanie zamówionych materiałów odbywa się po uzgodnieniu terminu.